Actualitate, Social

Ziua Naţională pentru Adopţie va fi marcată vineri la Alba Iulia

Din anul 2014, în România prin Legea nr. 21/2014, ziua de 2 iunie a fost declarată ca „Ziua Naţională pentru Adopţie”.

Pentru a marca „Ziua Naţională pentru Adopţie”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin Biroul Adopţii şi Post-adopţii, organizează vineri, 29 mai a.c., de la ora 18,00, o întâlnire la grădiniţa „Lumea Ştrumfilor” din Alba Iulia, strada Moţilor nr. 224.

La acest eveniment, care are ca scop principal sărbătorirea adopţiei, sunt invitaţi să participe toţi copiii şi părinţii adoptivi de pe raza judeţului Alba; copiii vor fi implicaţi în activităţi specifice vârstei lor, iar părinţii vor discuta şi îşi vor împărtăşi din experienţele lor.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este responsabilă de protecţia copiilor care nu pot fi îngrijiţi în propriile familii şi, astfel, beneficiază de o măsură de protecţie specială. Nu toţi copiii sunt adoptabili, chiar dacă în sistemul de protecţie a copilului există mulţi copii în grija asistenţilor maternali sau în centre rezidenţiale. De cele mai multe ori lipsa resurselor materiale şi financiare îi determină pe părinţii biologici să apeleze la aceste servicii suport oferite de direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului, dar mulţi dintre copiii aflaţi în sistemul de protecţie menţin legături cu familia lor.
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptat şi adoptator, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Dincolo de această legătură de filiaţie, adopţia este un proces extrem de complex care schimbă definitiv viaţa unei familii şi a unui copil.
Conform noii legi a adopţiei – Legea 273/21 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*), un copil este declarat adoptabil:

 dacă la împlinirea unui an de la instituirea măsurii de protecţie specială părinţii biologici sau rudele de până la gradul al IV-lea nu pot fi găsite sau refuză reintegrarea sau integrarea acestuia în familie;
 o altă situaţie în care un copil devine adoptabil este atunci când părinţii sau rudele de până la gradul al IV-lea declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia şi nu-şi retrag această declaraţie în termen de 60 de zile;
 în cazul în care copilul este înregistrat ca având părinţi necunoscuţi, adopţia se va stabili în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere;
 dacă părintele biologic al copilului este minor şi a împlinit 14 ani, acesta îşi poate exprima acordul scris la adopţia copilului, asistat de ocrotitorul legal. În cazul în care părinţii fireşti nu au împlinit 14 ani, copilul nu poate fi dat spre adopţie.

Deci, copiii adoptabili sunt acei copii pentru care instanţa de judecată a deschis procedura adopţiei interne, în urma demersurilor specialiştilor direcţiei de a reintegra copilul în familia biologică sau extinsă şi pe baza consimţământului la adopţie exprimat de părinţii biologici în instanţă.

De asemenea, o schimbare semnificativă în textul legii priveşte adopţiile internaţionale. Astfel, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil din România pot demara procedura de adopţie. În primă fază, aceştia se pot adresa autorităţilor din domeniul adopţiei din ţara respectivă pentru solicitarea atestatului de familie adoptatoare.

Pot adopta:

 rudele de până la gradul al IV-lea ale copilului pentru care a fost deja deschisă procedura adopţiei interne;
 familiile în care cel puţin unul dintre soţi este şi cetăţean român;
 cetăţenii străini, dacă sunt căsătoriţi cu părintele natural al copilului adoptabil.
Persoanele adoptatoare trebuie să dovedească faptul că au posibilitatea să locuiască permanent în statul în care se află. În plus, acestea au obligaţia de a locui cel puţin 30 de zile consecutiv în România pentru a întări relaţia cu copilul.

Pot fi adoptaţi copiii adoptabili care în termen de doi ani nu au fost adoptaţi de o familie cu reşedinţa în România.
În cadrul DGASPC Alba activitatea în ceea ce priveşte adopţia se desfăşoară de către Biroul Adopţii şi Post-adopţii care oferă următoarele servicii:

 servicii pentru copil: evidenta copilului, evaluare, pregătire, potrivire, monitorizare, informare şi consiliere;
 servicii pentru familia potenţial adoptatoare: informare, evaluare, pregătire, monitorizare şi sprijin;
 servicii pentru familia biologica: informare şi sprijin, consiliere în vederea exprimării consimţământului la adopţie;
 servicii post-adopţie: consiliere şi informare, sprijin şi asistenta familiilor adoptatoare şi copiilor adoptaţi, monitorizare post – adopţie.

În perioada 1 ianuarie 2014 – 28 mai 2015, DGASPC Alba a atestat un număr de 42 de persoane/familii apte să adopte. De asemenea, în decursul perioadei menţionate, instanţa de judecată competentă a hotărât deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 63 de copii, încredinţarea în vederea adopţiei pentru un număr de 27 de copii, iar pentru 26 copii a hotărât încuviinţarea adopţiei.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

28 mai 2015

About Author

Cititorul


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...