Actualitate, Agricultura, Stirea Zilei

WWW.FEUN.RO : Sprijin nerambursabil pentru dezvoltarea fermelor mici!

Submăsura 6.3 din cadrul PNDR oferă soluții de finanțare pentru micii fermieri din România, acest tip de finanțare a agriculturii românești, prin intermediul fondurilor nerambursabile este una dintre cele mai eficiente, viabile și necesare intervenţii în agricultură.
De ce este necesară această submăsură pentru agricultură? Marea majoritate a micilor producători, cu propriile lor nevoi de finanțare pentru culturile vegetale și investițiile în ferme de animale, din varii motive, nu au avut acces la finanţare în cadrul măsurilor PNDR anterioare. În plus, integrarea pe piaţă a fermelor mici din zonele rurale este scăzută, iar competitivitatea acestora a fost pusă la îndoială. Investițiile destinate fermelor mici vor continua să fie disponibile prin submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Valoarea sprijinului nerambursabil este de 15.000 de euro şi se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.
Sprijinul se acordă în două tranșe:
 • 75% la încheierea deciziei de finanțare
 • 25% cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3/5 ani, de la încheierea contractului de finanțare
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole şi creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.
Solicitanţii eligibili în cadrul acestei submăsuri sunt cei care vor îndeplinesc următoarele condiţii obligatorii:
 • Fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • Persoane juridice române;
 • Solicitantul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare, iar ultima şcoală absolvită să fie de minim 8 clase
 • Indiferent de data înființării formei de organizare, solicitantul trebuie să se încadreze într-una dintre acestea: PFA, întreprindere individuală, întreprindere familial, SRL (aici intră şi SRL debutant sau SRL-D) şi să respecte încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică, indiferent de forma de organizare economică;
 • Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată (la APIA/ANSVSA şi la Primărie în Registrul Agricol) cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre UAT pe teritoriul căreia se află exploatația;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației
 • Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara UAT în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură. Exploataţia agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri
 • În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (se verifică în anul 3 de la contractare)
 • În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în Anexa II a Sub-Programului pomicol;
 • Solicitantul nu trebuie să creeze condiţii artificiale, doar pentru a obţine sprijinul.
 • Pentru terenul aflat în folosinţă, solicitantul trebuie să încheie contract de arendă/concesiune pentru o perioadă de minimum zece ani
Investiţiile eligibile în cadrul acestei submăsuri:
Sunt eligibile toate acele cheltuieli care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicita sprijinul şi care au fost prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Sunt eligibile inclusiv cheltuieli cu îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatației, servicii de formare sau consiliere pentru eficientizarea activităţii fermei, restructarea și diversificarea activităților agricole, evaluarea riscurilor de mediu şi implementarea.
Tabel – Necesar Minim/Maxim SO
Nr. crt.
Denumire culturi/ specii de animale
Numar minim (hectare/capete)
Numar maxim (hectare/capete)
1
Grâu
15,10
22,66
2
Cartofi
2,56
3,85
3
Plante medicinale
9,84
14,76
4
Legume în camp
1,12
1,69
5
Legume în solarii sau sere
0,22
0,32
6
Pomi si arbuşti fructiferi
2,96
4,44
7
Viţă de vie
3,94
5,91
8
Vaci pentru lapte
8
11
9
Ovine
159
237
10
Porcine la îngrăşat
20
29
11
Gaini pentru ouă
100
539
12
Familii de albine (nr. de stupi)
154
229
Pot solicita finanţare nerambursabilă, atât solicitanţii care au ferme axate pe o singură cultură sau pe o singură specie de animale, cât solicitanţii care deţin ferme mixte, cu condiţia ca exploataţia agricolă să se încadreze între 8.000 şi 11.999 SO;
Următoarele categorii de solicitanţi NU sunt eligibili pentru sprijin prin acestă submăsură:
 • Solicitanții/ beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR;
 • Beneficiarii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, după încasarea avansului sau cel puțin a unei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii și beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 1 an de la data rezilierii, pentru ambele situații sub condiția stingerii debitelor;
 • Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR;
 • Beneficiarii submăsurii 6.3 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin;
 • Beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente sM 6.3 până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020, pentru sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, 4.2a și sM 6.4 finanțate prin PNDR 2014-2020.
 • Beneficiarii care au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul:
 • Măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
 • Măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare (sprijinul nu a fost încasat de beneficiari pe parcursul celor 5 ani de implementare) din PNDR 2007-2013;
 • Submăsurilor 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
 • Submăsurilor 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
Această submăsură vizează îmbunătățirea vieții în zonele rurale, astfel încât şi fermele de mici dimensiuni să aibă acces la finanţare nerembursabilă, cu scopul de a-şi creşte competitivitatea pe piaţă. Puteți consulta pe site-ul nostru varianta consultativă a ghidului solicitantului, aferent acestei submăsuri.

Sursa foto feun.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 aprilie 2016

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...