Actualitate

Vrei să fi poliţist? A început selecţia candidaţilor pentru şcolile de poliţie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba informează că au început înscrierile pentru admiterea la instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015.

Numărul de locuri şi instituţiile de învăţământ pentru care IPJ Alba selecţionează candidaţi se prezintă după cum urmează:

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti: – Facultatea de Poliţie
1. Specializarea „Drept” – 100 de locuri
2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:
– 250 locuri având ca beneficiar I.G.P.R.;
– 60 locuri având ca beneficiar I.G.P.F. şi D.G.P.;

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 505 de locuri din care 8 locuri pentru minorităţi (5 pentru romi şi 3 pentru alte minorităţi);

c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 125 de locuri din care 5 locuri pentru minorităţi (3 pentru romi şi 2 pentru alte minorităţi);

d) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 80 de locuri din care 5 locuri pentru minorităţi (3 pentru romi şi 2 pentru alte minorităţi);

e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.A.P.N. şi S.R.I.:
• Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 de locuri;
– Academia Tehnică Militară – 72 de locuri;
– Institutul Medico – Militar – 15 locuri;
– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 2 locuri;
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 20 locuri;
• Învăţământ postliceal (maiştri militari):
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 38 de locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 3 locuri;

În judeţul Alba, recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ amintite mai sus se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 09:00-11:00 şi 13:00-15:00, până la data de 29.05.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.A.P.N. şi S.R.I. şi şcolile postliceale ale M.A.P.N. şi până la data de 07.08.2015 pentru şcolile postliceale ale M.A.I..
La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, concursul de admitere se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 19 iulie–02 august 2015.
La Şcolile de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca şi „Vasile Lascăr” Câmpina, concursul de admitere se desfăşoară în perioada 05–13 septembrie 2015, conform graficelor stabilite de către aceste unităţi de învăţământ.
Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ amintite mai sus, cu excepţia Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii specifice:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar);
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Înscrierea, urmarea cursurilor şi absolvirea unei instituţii de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne conferă mai multe avantaje, respectiv:
– asigurarea locului de muncă după absolvire;
– acordarea de acte de studii recunoscute pe plan naţional, care conferă titularilor toate drepturile de care se bucură orice absolvent de învăţământ superior sau postliceal;
– învăţământ gratuit, la standarde europene;
– echipament, cazare şi masă gratuite pe întreaga perioadă de şcolarizare;
– asistenţă medicală permanentă şi gratuită;
– stimulente financiare;
– săli de clasă şi laboratoare moderne;
– bază sportivă modernă;
– poligon de tragere;
– acces la internet;
– mediu competiţional;

Urmarea carierei de poliţist prezintă mai multe avantaje respectiv:
– salariu motivant;
– un loc de muncă stabil, în slujba cetăţeanului, plin de satisfacţii profesionale;
– posibilităţi de promovare în carieră;
– echipament gratuit;
– asistenţă medicală gratuită;
– pregătire complexă;
– muncă în echipă;
– condiţii avantajoase de pensionare;

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba având asupra lor cartea de identitate.

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, la sediul instituţiei sau la telefon
0258806161, interior 20112 sau de pe pagina de internet www.poliţiaalba.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 aprilie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...