Actualitate, Educatie, Locale

Un nou concurs de selecție pentru constituirea Corpului Național de experți în managementul educațional. Precizări pentru candidații din județul Alba

În perioada 21 decembrie 2020 – 19 ianuarie 2021 se va desfăşura concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experți în management educaţional.

  • Număr de locuri scoase la concurs: 137
  • Completarea formularelor de selecție online, în aplicația informatică: http://cneme.edu.ro/inscriere/21 decembrie-27 decembrie 2020.
  • Afişarea listelor cuprinzînd candidaţii admişi în etapa de selecţie online: 28 decembrie 2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba cât şi pe site-ul instituției:  https://isjalba.ro/
  • Depunerea portofoliilor cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011 de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online : 28 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, la secretariatul IȘJ Alba, conform următorului orar: 00-14.00. Portofoliile pot fi transmise și prin poșta electronică (într-un singur folder arhivat și denumit cu numele candidatului) la adresa miron.alina@isjalba.ro până la data de 4 ianuarie 2021, ora 16.30. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poșta electronică.
  • Evaluarea portofoliilor candidațiilor de către Comisia de Evaluare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba: 4-7 ianuarie 2021.
  • Validarea rezultatelor selecției de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba: 8 ianuarie 2021.
  • Afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba cât şi pe site-ul instituției:  https://isjalba.ro/ : 8 ianuarie  2021.
  • Depunerea contestaţiilor : 11- 15 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Alba conform următorului orar: 00-14.00. Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică la adresa secretariat@isjalba.ro până la data de 15 ianuarie 2021 ora 14.00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică.
  • Soluţionarea contestaţiilor: 11-18 ianuarie
  • Afişarea rezultatelor finale: 19 ianuarie 2021.

Dosarul de înscriere va conţine toate documentele prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin OMECTS nr.5549/06.10.2011, articol completat în OMECTS nr.4838 din 27.07.2012 cu litera n) adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original.

Documentele prevăzute la art. 7 din metodologie, alin. (1) lit. e) – i) vor fi prezentate în copie certificată “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

22 decembrie 2020

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...