Actualitate, Social

Termen limită până miercuri pentru plata anticipată la fisc a impozitului pe venit şi CAS.

AlbaAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba reaminteşte contribuabililor ca data de 25 septembrie 2013 este termen de plată trimestrial pentru plăţi anticipate în contul impozitului pe venit şi contribuţiei sociale de sănătate şi pentru plăţi în contul contribuţiei sociale de stat.

Efectuează plati anticipate trimestriale în contul impozitului pe venit contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (exceptând cazul veniturilor pentru care impozitul se reţine la sursă) şi / sau din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare.

Efectuează plati anticipate trimestriale în contul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (exceptând cazul veniturilor pentru care contribuţiile se reţin la sursă).

Efectuează plati trimestriale în contul contribuţiei de asigurări sociale de stat contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (exceptând cazul veniturilor pentru care contribuţiile se reţin la sursă), care au obligaţia depunerii formularului 600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Stabilirea obligaţiilor de plată se face de organul fiscal, care emite şi comunica contribuabilului Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe venit / contribuţii sociale de sănătate, luând ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz, utilizând cota de impozit de 16% şi cota de asigurări sociale de sănătate de 5,5%, respectiv Decizia de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, luând ca baza de calcul venitul asigurat, potrivit declaraţiei 600 depusă de contribuabil, utilizând cota de asigurări sociale de stat de 31,3%.

Plăţile pot fi efectuate în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei raza teritorială de competenta îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, prin mandat poştal sau prin ordin de plată, în conturile corespunzătoare ale unităţii Trezoreriei Statului în a cărei raza teritorială de competenta îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Pentru plăţile prin mandat poştal sau ordin de plată, codurile IBAN pot fi identificate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, accesând rubrica Asistenta Contribuabili / Toate formularele cu explicaţii / Codurile IBAN, denumirea acestora fiind, după caz:

Impozit pe venituri din activităţi independente;

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri;

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.

Vă mulţumim pentru efectuarea plăţilor în termenul legal, evitând astfel stabilirea în sarcina dvs. a dobânzilor / penalităţilor de întârziere.

Precizăm faptul că dobânzile pentru neachitarea la termenul de scadenţă sunt de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, iar penalitatea de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţii de plată cu scadenta după 01.07.2013.

Precizăm că, în ceea ce priveşte eventualele diferenţe de plată rezultate în urma regularizării anuale a impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012, comunicate de organul fiscal prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice, respectiv prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, termenul de plată al acestora este de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei prin care s-a stabilit diferenţa de plată.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

24 septembrie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...