Actualitate, Stirea Zilei

Tarifele pentru colectarea gunoiului au crescut și la Aiud

Închiderea gropii de gunoi de Pârâul Iovului și transportarea deșeurilor la Cristian a afectat mai multe orașe din Alba, din cauza modificărilor de preț la serviciul de colectare al deșeurilor. Cea mai recentă mărire a tarifelor a fost făcută la Aiud în ședința care a avut loc la data de 17 iulie. Prețurile au crescut cu 1,5 lei pentru persoanele fizice și 17 lei pentru firme.

Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Aiud a fost votat de 11 consilieri locali. Potrivit raportului de specialitate, majorarea tarifelor este motivată de creșterea prețului la conbustibil, creșterea salariilor și transportul deșeurilor la groapa de gunoi de la Cristian.

Prețurile au crescut de la 7,2704 la 8,8288 lei/ persoană/ lună cu TVA pentru persoanele care locuiesc la bloc, de la 6,9685 la 8,0865 lei/ persoană/ lună cu TVA pentru persoanele cu locuință individuală și de la 52,1785 la 70,7760 lei/ mc pentru agenții economici.

„SC Greendays Valorizacao Dos Residuos, Proteccao Do Ambiente, sucursala Aiud, în calitate de operator al serviciului public de salubrizare din municipiul Aiud, prin adresa nr. 648/22.06.2015, înregistrată la sediul municipiului Aiud cu nr. 9654/22.06.2015, a solicitat modificarea tarifelor, motivată de creşterea costurilor de exploatare datorată modificării condiţiilor de operare, ca urmare a necesităţii transportului deşeurilor menajere la rampa de deşeuri din localitatea Cristian, judeţul Sibiu”, se arată în documentaţia de proiect.

Totodată, solicitarea este motivată şi de influenţa unor factori ca: evoluţia indicelui preţurilor de consum IPC total – mai 2015 faţă de aprilie 2011 este 109,70; creşterea preţului la combustibil de la 5,44 lei/litru în anul 2011 la 5,89 lei/litru în prezent, de evoluţia cursului valutar care are influenţă asupra redevenţei lunare plătite de operator (de la 4,215 lei/1 euro în 2011 la 4,4685 lei/1 euro în 2015); majorarea salariului minim pe economie de la 670 lei aferent anului 2011 la 1050 lei în luna iulie 2015.

Conform propunerii operatorului, tarifele propuse pentru activitatea de „Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special” sunt:

– condominii – 3,7052 lei fără TVA
– locuinţe individuale: 3,1066 lei fără TVA
– agenţi economici: 33,3274 lei fără TVA

Costurile aferente transportului şi depozitării deşeurilor menajere la rampa de deşeuri din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, conform documentelor depuse de operator sunt:

Tariful de depozitare, conform contractului de prestări servicii încheiat între operator şi S.C. TRACON S.R.L. este de 55 lei/tonă fără TVA;

Operatorul propune aplicarea tarifului de depozitare adiţional tarifului de „Precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special”, conform algoritmului de repartizare a cheltuielilor pe persoană, respectiv agenţi economici prezentat în documentaţia depusă de operator, anexată prezentului raport. Tariful de depozitare rezultat din algoritmul de repartizarea a cheltuielilor cu depozitarea este de 0,7908 lei/ persoană pentru persoanele fizice (condominii şi locuinţe individuale) şi de 5,50 lei/mc pentru agenţii economici.

De asemenea, operatorul propune aplicarea tarifului de transport adiţional tarifului de „Precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special” şi „Depozitare”, luând în calcul pentru stabilirea repartizării cheltuielilor cu transportul deşeurilor la halda de la Cristian, distanţa de 95 km Aiud – Cristian, tariful de 5,7629 lei/tonă/km aprobat prin HCL nr. 98/2011 şi un coeficient de rentabilizare a transportului de 3, explicaţia operatorului fiind că se transportă cu un container cu o capacitate de 3 ori mai mare decât cel prevăzut iniţial. Algoritmul de repartizare este prezentat în documentaţia depusă de operator, anexată prezentului raport.

Tariful de transport rezultat din algoritmul de repartizarea a cheltuielilor cu transportul este de 2,6240 lei/ persoană pentru persoanele fizice (condominii şi locuinţe individuale) şi de 18,25 lei/mc pentru agenţii economici.

Precolectare, colectare

Transport

Depozitare

Tarif total fără TVA

Tarif total cu TVA

UM

Condominii

3,7052

2,6240

0,7908

7,1200

8,8288

Lei /pers

Locuinţe individuale

3,1066

2,6240

0,7908

6,5214

8,0865

Lei /pers

Agenţi economici

33,3274

18,2500

5,5000

57,0774

70,7760

Lei /mc

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

21 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scrie-ne pe Messenger
Loading...