SEBES ALBA
Actualitate, Stiri

SPO Romania învață de la spanioli metode moderne de consiliere și orientare profesională

CERES-ALBA-IULIA-2Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu al ANOFM – CNFPPP Râşnov are în implementare proiectul ”Formarea Profesională pentru Dezvoltarea Personalului SPO” co-finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. Proiectul are la bază un parteneriat format din beneficiarul finanţării, CNFPPP Râşnov, Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba, SC Global Commercium Development SRL București și Adecco Formacion S.A. Madrid, Spania, organizaţii cu experiză în domeniul evaluării şi formării profesionale a adulţilor. În aceste zile se desfășoară o vizită de studiu la partenerul transnațional, Adecco Formacion S.A. Madrid , vizită coordonată de către experții Asociației CERESS Alba.

Învățare prin preluare de bune practici transnaționale – o metodă modernă utilizată în proiect

Conceptul de ”bună practică” este folosit cu mai multe conținuturi și pentru o abordare unitară a acestuia în cadrul proiectului s-a valorificat varianta propusă de către Inițiativa Comunitară EQUAL care consideră buna practică ”acea activitate, metodologie și instrument, pus în funcțiune în mediul ocupării forței de muncă, care au demonstrat capacitatea lor în vederea introducerii transformărilor cu rezultate pozitive îm ceea ce privește calitatea, eficacitatea și eficiența serviciilor publice și/sau private de intermediere profesională și care sunt susceptibile de a fi transferabile altor contexte” .

În cadrul proiectului sunt planificate șapte vizite de studiu pentru preluarea de bune practici și modele de succes în furnizarea serviciilor de ocupare dintre care până în prezent s-au desfășurat șase.

În perioada 27 ianuarie – 1 februarie a.c sunt planificați să beneficieze de ”învățare prin preluare de bune practice” 20 de specialiști din cadrul SPO Romania implicați în furnizarea serviciilor de consiliere și orintare profesională. Dintre aceștia 2 sunt din cadrul Agenției Națională de Ocupare a Forței de Muncă și 18 lucrează în cadrul Agențiilor județene Brașov, Bihor, Mehedinți, Botoșani, Sibiu, Bacău, Mureș, Timiș, Bistrița Năsăud, Botoșani, Constanța, Sălaj, Suceava, Galați și Vrancea.

Întregul concept al acestui mecanism de învățare aparține experților Asociației CERESS Alba care au și rolul de coordonator al vizitei de studiu.

Menționăm faptul că anterior vizitei, participanții au frecventat un stagiu de instruire metodică pentru facilitarea procesului de abordare unitară a politicilor și strategiilor europene referitoare la includerea consilierii în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Pentru o informare unitară, reamintim că în perioada 2011- 2012 România și-a finalizat procesul de aliniere a cadrului legal și metodologic la acest demers, direcție în care enumerăm Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011- Titlul ”Învățarea pe tot parcursul vieții”- și Ordinul nr. 1804/4469 din 3 iulie 2012 al Ministerului Muncii Familei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.

Aceste două metodologii reglementează din ce este formată reţeaua serviciilor de consiliere din educaţie şi formare profesională, care sunt intervențiile care asigură furnizarea unor servicii de consiliere și orientare individualizate, care este profilul de competențe al consilierului de carieră, cum se vor alinia serviciile de consiliere şi orientare în carieră din România la reţelele europene de consiliere şi orientare, ce instrumente intră în Portofoliul Europass și cum trebuie susținuți clienții SPO în cunoașterea și utilizarea acestora în procesul de ocupare etc.

Agenda acțiunii a fost pregătită de către partenerul transnațional Adecco Formacion S.A. Madrid în funcție de nevoile identificate în rândul participanților și ea cuprinde vizite la furnizori publici și privați de servicii de ocupare pentru a cunoaște cum sunt organizați, acreditați și finanțați, dar mai ales pentru a învăța modalități moderne de lucru cuclienții care să poată fi replicate și în Romania.

În aceste sens, experții CERESS au pus la dispoziția participanților un instrument de lucru care le facilitează identificarea de bune practici și rezultate de succes care apoi să fie promovate prin proiect în toate structurile SPO Romania ca și ”surse de învățare ”.

Distribuie Acum

27 ianuarie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *