Actualitate, Stiri

SEMINAR POR 2014-2020 LA ALBA IULIA: Integrarea zonelor sărace şi a comunităţilor defavorizate, soluţii şi finanţări

Dezvoltarea locală în următorii ani se va realiza prin îndeplinirea obiectivelor din strategiile locale, strategii elaborate de Grupurile de Acţiune Locală pe zone integrate şi multisectoriale, având la bază nevoile şi potenţialul local. Acesta a fost mesajul cel mai important transmis celor aproape 100 de participanţi la reuniunea de lucru privind instrumentul „Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD)”, eveniment derulat joi, 19 februarie 2015, la Hotel Parc din Alba lulia de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE).
Acesta a fost şi primul seminar regional, la nivelul Regiunii Centru, pentru informarea potenţialilor solicitanţi de fonduri nerambursabile prin proiecte din domeniul social, finanţabile prin POR 2014-2020.

Perioada de programare 2014-2020 pune la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene noi instrumente pentru a facilita abordarea teritorială integrată, precum Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD), Investiţii Teritoriale Integrate şi Dezvoltarea Urbană Sustenabilă. în ceea ce priveşte instrumentul CLLD, România a prevăzut in Acordul de Parteneriat semnat cu CE, ca acesta să fie utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale şi combaterii sărăciei în comunităţile marginalizate. în acest sens, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban) şi Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (prin Axa Prioritara 5 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) vor pune la dispoziţie alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

La nivelul acestor localităţi urbane trebuie să se constituie Grupuri de Acţiune, formate din autorităţile publice locale, instituţiile locale privind asistenţa socială, structurile asociative pentru mediul de afaceri, inspectoratele şcolare, precum şi ONG-urile relevante pentru comunităţile defavorizate. Aceste Grupuri de acţiune locală vor putea depune proiecte integrate pentru investiţii în: construirea, reabilitarea, modernizarea locuinţelor sociale; construirea, reabilitarea, modernizarea centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Detaliile despre aceste aspecte le-au fost prezentate participanţilor de Steluţa Jalia – manager public MDRAP, Direcţia Generală Programe Europene; Anton Enăchescu – expert MFE, Direcţia Generală de Analiză, Programare şi Evaluare, Florin Botonogu – reprezentant ONG „Policy Center for Roma and Minorities” şi Simion Creţu, director general ADR Centru.

„Am discutat azi, concret, despre modul cum se vor constitui aceste Grupuri de Acţiune Locală şi ce rol vor avea ele. Este vorba reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale din sectoarele public şi privat, adică nu numai autorităţi locale, ci şi ONG-uri, reprezentanţii mediului privat, societatea civilă, dar şi asociaţiile de cartier, sau grupurile de cetăţeni. Trebuie ca această structură asociativă să pregătească strategii pentru integrarea persoanelor dezavantajate, strategii care să definească foarte clar aria de acoperire şi populaţia vizată, care să cuprindă analiza nevoilor de dezvoltare şi evaluarea potenţialului local sau teritorial al zonei vizate şi în care să fie descrise obiectivele urmărite, inclusiv caracterul integrat şi inovator al strategiei. Practic, aceste documente trebuie să-şi propună „ţinte” clare şi măsurabile. Prin Programul Operaţional Regional se vor finanţa investiţiile în infrastructură şi echipamente, iar Programul Operaţional Capital Uman va finanţa investiţiile complementare, de tipul serviciilor. Noi, la nivelul Regiunii Centru, am realizat deja un studiu cuprinzător privind comunităţile defavorizate, document cunoscut de CDR Centru şi pe care, în acest fel, îl şi lansăm oficial şi-l punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi, inclusiv pe pagina noastră de Internet”, a declarat, după acest eveniment, Simion Creţu, director general ADR Centru.

Informaţii de background

Conform draftului Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, vor fi avute în vedere pentru finanţare următoarele acţiuni:
■ investiţiile în infrastructura de locuire, respectiv pentru construirea/reabilitarea/moderni-zarea locuinţelor sociale;
■ investiţiile în infrastructura de sănătate şi a serviciilor sociale, pentru reabilitarea/ modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
■ investiţiile în infrastructura de educaţie, prin construirea/reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale);
■ investiţiile pentru crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice (apă, canal), a zonelor verzi neamenajate, a terenurilor abandonate etc;
■ investiţiile în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate, respectiv construcţia/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru găzduirea activităţilor sociale, comunitare, culturale, de agrement şi sport;
■ investiţiile pentru construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie social de inserţie.
Deoarece este necesară o perioadă lungă de timp pentru demersurile premergătoare depunerii proiectelor (înfiinţarea grupurilor de acţiune locală, consultarea partenerilor relevanţi de la nivel local, elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi a portofoliului de proiecte aferente etc.) este recomandat ca procesul de informare asupra acestui mecanism să demareze cât mai curând posibil. Acesta este motivul pentru care ADR Centru s-a raliat MDRAP şi MFE în derularea etapei regionale a campaniei naţionale de informare privind modul de utilizare a instrumentului CLLD de către comunităţile locale. Prin Axa prioritară 9 a POR 2014-2020, Regiunii Centru îi sunt alocate peste 11 milioane euro, doar din FEDR, la care se adaugă contribuţia Guvernului şi cea a beneficiarului de finanţare.
DSC_0872

DSC_0862

DSC_0867

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

19 februarie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...