Anunturi Publice

Ședință ordinară publică a Consiliului Local Alba Iulia

albaalba

Marți, 31 august 2021, începând cu ora 13.00, va avea loc ședință ordinară publică a Consiliului Local Alba Iulia.

Ședința va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, sala de ședință, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Safta Costel Adrian referitoare la modificarea HCL nr. 415/2019

2. Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 12/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului local

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2020 a Consiliului local

6. Proiect de hotărâre privind înţelegerea de cooperare între municipiul Alba Iulia, Județul Alba din România şi municipiul Cetinje din Republica Muntenegru

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia pentru implementarea proiectului „Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba”

8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul „Sănătate pentru toți 3/ Salute per Tutti 3”

9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba în cadrul proiectului „The connection between the Charter of Fundamental Rights of the EU and the Citizenship” (ACRONIM: EURIGHTS) , finanțat în cadrul programului „Europa pentru cetățeni 2014 – 2020”

10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba în cadrul proiectului „Craft trades and glocal approach”, finanțat în cadrul programului „Erasmus+”

11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 308/2020 a Consiliului local

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului „Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Theodor Aman, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 256/2021 a Consiliului local

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari, nr.3, înscris în CF nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean și Palatul Copiilor Alba Iulia

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației de urbanism fază PUD: „Amplasare structură presostatică sezonieră pentru acoperire teren de tenis, Alba Iulia, Bastionul SF. Elisabeta – Ravelunul SF. Capistrano. Solicitant Club Sportiv Mova prin Linca Ioan”, aprobat prin art.5 din Hotărârea nr. 361/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 259/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.10502/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Popescu Ioan

20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Nucet

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Aleea Băișoara

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Dumitru Stăniloaie

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil (teren), din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba

26. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil teren situat în Alba Iulia, Baza sportivă Pâclișa

27. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Stadion Micesti

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022
Initiatori: Consilierii locali Sandu Cornel Stelian, Filimon Marius

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022
Initiatori: Consilierii locali Vîlcan Marcela, Filimon Marius

30. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii profesionale de protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a plaselor de siguranță anticădere la condominiile din raza administrativ – teritorială a municipiului Alba Iulia, precum și completarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator: Consilier local Florea Paul Victor

31. Diverse
a) Cerere privind revocarea HCL 261/29.06.2021
b) Informare privind Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului
c)Informare privind Regulamentul Local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Alba Iulia
d) Grafic procedura aprobare PUZ_PUD

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-27 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-30 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).
Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. „e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
– Primarului municipiului Alba Iulia
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
– Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
– Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
– Presă.

The post Ședință ordinară publică a Consiliului Local Alba Iulia appeared first on albapesurse.

Marți, 31 august 2021, începând cu ora 13.00, va avea loc ședință ordinară publică a Consiliului Local Alba Iulia. Ședința va avea…
The post Ședință ordinară publică a Consiliului Local Alba Iulia appeared first on albapesurse.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

31 august 2021

About Author


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...