Anunturi Publice, Locale, Stiri, Stiri Sebes

Ședinţă ordinară a Consiliului Local Șugag

C O N V O C A T O R

În conformitate cu art. 134 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă C . L. Sugag în şedinţă ordinară în ziua de 25 martie 2020, ora 8,00 la sediul comunei, cu următorul:

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şugag, pentru anul 2020.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare .

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

3. Proiect de privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, ai investiției „CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA ŞUGAG” judeţul Alba.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Reparație clădire primărie respectiv construirea grupurilor sanitare la Căminul cultural și la Primăria Vadul lui Isac, Raionul Cahul, Republica Moldova”.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor al comunei Şugag, judeţul Alba, pentru anul 2020 .

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Memoriului tehnic cu privire la realizarea obiectivului -PARCELARE IMOBILE,ÎN ZONA TURISTICĂ, SATUL DE VACANȚĂ LUNCILE PRIGOANEI,COMUNA ȘUGAG, SAT TĂU-BISTRA, JUDEȚUL ALBA, ÎNTOCMITĂ DE DATA CAD SYSTEM SRL conform P.U.Z.-ului din august 2013,Proiectant general S.C. Capitel Proiect S.R.L. ,Nr. proiect 41/2010 .

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile terenuri, situate în Luncile Prigoanei, aflate în proprietatea privată a comunei Șugag .

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

8.Raport anual de activitate a consilierilor locali precum și al viceprimarului pentru anul 2019.

9.Probleme curente. Interpelări.Diverse.

Nr. crt Numele şi Prenumele Semnătura Obs Nr. crt Numele şi Prenumele Semnă-tura Obs
1. AVRAM DUMITRU

7. DECOANCĂ DUMITRU

2. BÎRSAN DUMITRU

8. GROSU GHEORGHE

3. CATALINA DORIN

9. MIHĂILĂ GHEORGHIŢA

4. CERNAT ION

10. MUREŞAN ELENA

5. CERNAT PETRU-RADU

11. ŞTEFAN ION

6. CRĂCIUN IOAN

Şugag, la 19 martie 2020

PRIMAR,

JINAR CONSTANTIN

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

24 martie 2020

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...