Actualitate, Locale, Stiri

Sedință ”de îndată” a Consiliului Local Alba Iulia pentru rezolvarea problemei rampei provizorii de gunoi de la Partoș

Miercuri, 5 februarie, de la ora 13, Consiliul Local din Alba Iulia se va reuni într-o ședința ”de îndată”.

Motivul acestei întruniri îl constituie anularea hotărârii de consiliu local prin care urmează să fie construită rampa de gunoi provizorie de la Partoș.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 2/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire platformă stocare temporară deșeuri menajere și împrejmuire, amplasare modul control – Municipiul Alba Iulia” inițiat de viceprimar cu atribuții de primar

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.4 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

 Primarului municipiului Alba Iulia

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios

 Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

5 februarie 2020

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...