Actualitate, Stirea Zilei, Stiri

Reglementarea comerţului stradal în Cetate, construirea unei şcoli şi neaprobarea antenei GSM în Miceşti, pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Alba Iulia

Consiliul-local-Alba-Iulia-300x200Consiliul Local Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, miercuri, 30 aprilie, pentru a supune dezbaterii cele 23 de puncte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără efectuarea de reparaţii capitale la străzi din Oarda, actualizarea tarifelor la contractul de delegare pentru iluminatul public, modificarea hotărârii privind comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, refuncţionalizarea clădirii Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, construirea unei şcoli cu clasele I-IV, pe Bulevardul Ferdinand I, dar şi neaprobarea antenei GSM în Miceşti.

Proiectul ordinii de zi:

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al municipiului Alba Iulia

2. Acordarea de facilități fiscale unei persoane fizice

3. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centru de resurse „Academia doamnelor” – finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, ID:141973, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013

6. Plata contribuției municipiului Alba Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba (AIDA) în vederea susținerii unor proiecte finanțate în cadrul unor programe europene

7. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale str. Biruinței, Busuiocului și Dumbrăviței din cartierul Oarda, municipiul Alba Iulia”

9. Trecerea mijlocului fix – Rețea de distribuție, joasă tensiune, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, modalitatea de transfer a capacității energetice și contractului de comodat între Municipiul Alba Iulia și SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA – SDEE Alba

10. Actualizarea preţurilor unitare și tarifelor la contractul de delegare a Serviciului de iluminat public

11. Modificarea valorii totale de investiție aprobate prin anexa la Hotărârea nr. 251/2013 a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din spațiu post trafo în adăpost câini fără stapân” din municipiul Alba Iulia

12. Repartizarea unei locuințe în municipiul Alba Iulia

13. Aprobarea plății cotizației pe anul 2014 la Asociația ”Țara Vinului”

14. Modificarea Hotărârii nr. 285/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

15. Asocierea în parteneriat dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM Speromax Alba pentru susținerea financiară a Centrului de informare și consiliere în scleroză multiplă

16. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2013 a Consiliului local privind desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor municipiului Alba Iulia

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective D+P+1+M, Alba Iulia, str. Mihai Kogălniceanu nr. 25, solicitant SC Alba Cons SA”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe familiale şi parcelare, Alba Iulia – Miceşti, intravilan – extravilan, tona “Ţiglărie”, solicitant Pleşa Gabriel Codru, Pleşa Călin Aurel, Colda Petru”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament la PUZ După Grădini, aprobat cu HCL nr. 41/1998, Alba Iulia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, solicitant Moga Daniel”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări PUZ aprobat cu HCL 195/2013, art. 8, prin modificarea profilului străzii Nicolae Lincă, Alba Iulia – Seigău, solicitant Ţîr Nicolae Iulian, Petric Vasile, Franze Domenico, Grunfeld Valentin Rafael”

Art.5 Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, Miceşti, str. Bradului, solicitant Nicolae Jan, Nicolae Silvia Ileana, Gavra Gabriel, Oneţ Adela Elena”, conform planului de situaţie anexat.

Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Refuncţionalizare clădire Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, cu extindere, Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, solicitant Consiliul Judeţean Alba”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Şcoala cu clasele I-IV, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 13-15, solicitant Fundaţia Congregaţia Sfântul Iosif”

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuinţe şi reglementare alee acces, Alba Iulia, str. Valea Popii, FN, solicitant Vinţan Călin Gligor”

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare staţie fixă de telefonie mobilă Orange GSM, împrejmuire incintă şi alimentare cu energie electrică, Alba Iulia – Pâclişa, FN, solicitant SC Orange Romania SA”,

Art.10: Nu aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare staţie fixă emisie recepţie telefonie mobilă GSM, Alba Iulia – Miceşti, extravilan, solicitant Orange Romania SA”,

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă pe verticală şi orizontală, Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 3, solicitant Kani Beqir, Kani Maria Ana Răduţa”,

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală de producţie tâmplărie PVC şi împrejmuire, Alba Iulia, str. A.I. Cuza, solicitant Gamma Axial SRL”,

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, birou de proiectare şi împrejmuire, Alba Iulia, str. George Enescu, nr. 6, solicitant Enache Lucian, Enache Dora”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 350/2012, art.7, la nucleul cultural, latura de nord a Fortificaţiei de tip Vauban, Alba Iulia, Cetatea Istorică Alba Carolina, solicitant Asociaţia RYMA”, cu condiţia îndeplinirii procedurii de consultare a populaţiei, obţinerii avizului Ministerului Culturii şi a Ministerului Turismului

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare monumente de for public pentru cruce, bust Corneliu Coposu şi bust Atanasie Anghel, Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 8, solicitant Parohia Greco-catolică, Alba Iulia 1”,

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan în scopul construire depozit hrana animalelor, Alba Iulia, Miceşti, strada Azur nr. 2, solicitant Albatros Gold SRL”

Art.17: Îndreaptă eroare materială la Planul Urbanistic Zonal “Extindere perimetru intravilan Alba Iulia zona Seigău-Schit şi zona Terasa Viilor – Podei, Alba Iulia, zona Seigău – Schit, Terasa Viilor – Podei solicitant Municipiul Alba Iulia”, în sensul corectării traseului străzii Rojomal în zona reglementată anterior de PUZ aprobat prin HCL 103/2007, art. 10.

18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri ) situate în Alba Iulia, strada Crișan, FN

19. Vânzarea prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 37

20. Neaprobarea solicitării Glow SRL referitoare la renegocierea clauzelor contractului de asociere nr.11.072/2011 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.11.072/2011

21. Încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5.975/1997 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Perla Mex SRL

22. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 27

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Anghel Saligny.

Foto: arhivă

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

25 aprilie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...