Evenimente

Recrutări la nivelul Jandarmeriei Române

amenziamenzi

Jandarmeria scoate la concurs 400 de locuri în Şcolile Militare de Subofiţeri de Jandarmi. Tinerii ce doresc să devină jandarmi pot opta pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani sau Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile necesare pot depune cererea de înscriere în perioada 15-28 februarie, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba. Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice şi a cunoştinţelor, iar în final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor menţionate.

Calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor:

– depunerea cererii tip de înscriere: în perioada 15 – 18 februarie 2021;

– evaluarea psihologică: până la data de 08 martie 2021;

– constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 10 martie 2021;

– transmiterea tabelelor nominale ale candidaţilor la unităţile de învăţământ: până la data de 12 martie 2021;

– transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaţilor exceptaţi de la proba de verificare a cunoştinţelor la unitatea de învăţământ pentru care au optat: până la data de 12 martie 2021;

– susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice: în perioada 18 – 24 martie 2021;

– susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 27 martie 2021;

– examinarea medicală: în perioada 29 martie 16 aprilie 2021;

– afişarea rezultatelor finale: până la data de 17 aprilie 2021;

Pentru a participa la concursurile de admitere trebuie să fie îndeplinite condiţiile specifice astfel:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită amise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea şi să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive dusciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00 cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru detalii cu privire la această sesiune de admitere vă aşteptăm la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza numărul 18 între orele 09.00 – 15.00 de luni până duminică, telefon: 0258812318 / 0258810525 / 0258810527, e-mail: jandarmeriealba@yahoo.com sau puteţi accesa următoarele site-uri:

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, arma Jandarmerie – http://www.scoaladragasani.ro/

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, arma Jandarmerie – https://www.jandarmeriafalticeni.ro/

The post Recrutări la nivelul Jandarmeriei Române appeared first on albapesurse.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

16 februarie 2021

About Author


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...