Actualitate, Social

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iulie este de 6,65%

AJOFMLa sfârşitul lunii iulie 2013, un  număr total de 11.386  persoane figurau în evidenţele  AJOFM Alba din care 4.966 femei. Din cele 11.38 persoane înregistrate 3.841 persoane sunt şomeri indemnizaţi iar 7.545 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi baneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iulie 2013 este de 6,65%.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna iulie 2013  a fost de 2.000. În urma acordării acestor servicii  s-a reuşit plasarea în muncă a 335 persoane, din care 198 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 137 persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii  –  80  persoane.

Informare şi consiliere profesională

În perioada 01.07.2013 – 31.07.2013  un număr total de 1.322  persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe:

a)      categorii de vârsta astfel :

–      127  persoane sub 25 de ani

–      298  persoane cu vârsta intre  25 – 34 ani

–      447  persoane cu vârsta intre  35 – 45 ani

–      450  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b)      studii :

–      280   persoane cu şcoala generală incompletă

–      380   persoane absolvenţi de şcoală generală

–      252   persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

–      293   persoane absolvenţi de liceu

–          8   persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–      109   persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–      încadrarea în muncă a  56  persoane

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instiţutiilor de învăţământ 

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învatământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 11 absolvenţi, din care 10 prin subvenţionarea locului de muncă.

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna iulie  2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 6 persoane care s-au încadrat  în altă  localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalãrii si  2  persoane  s-au încadrat intr-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km fata de  domiciliul stabil (aceaste persoane  au primit o prima de încadrare in suma 1000 lei),

Beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

  • o  persoană cu vârsta sub 25 de ani
  • 2  persoane cu vârsta cuprinsă între  25 si 35 ani;
  • 3  persoane  cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
  • 2  persoane cu vârsta peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30%  pentru un număr de 47  şomeri, din care 19 sunt femei, respectiv 100% pentru un absolvent  care s-a  încadrat în muncă  înaintea perioadei de indemnizare.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

•       o  persoană cu vârsta mai mică de 25 ani;

•       9  persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

•     17  persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

     21  persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare 

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna  iulie  2013 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie  un număr total de  126  şomeri.

Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor (conf. Legii nr. 72/2007)

Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat in plata, pentru fiecare elev si student. Această măsură a făcut posibilă angajarea a 8 studenţi pe perioada vacanţei.

Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale

În luna iulie  2013,  s-au  încheiat 7 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 7 persoane  cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani.

Contractele de solidaritate s-au încheiat  pentru   persoane  apaţinând  altor categorii de tineri aflaţi în dificultate.

Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul AJOFM Alba  funcţionează compartimentul EURES.

Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

–  obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate

–  informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state

Activitatea EURES în perioada 01.07.2013 – 31.07.2013

LunaNr. solicitanţi de loc de muncă în străinătateŢara cea mai solicitatăNivelul de instruire al solicitantului
TotalDin carefemeiPrimar, gimnazial, profesionalLiceal, postlicealUniversitar
Iulie3415Germania22111

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  menţionăm faptul ca  în luna iulie  2013, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru  un număr de 34 de persoane, din care 15 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de ospatar, bucatar, inginer mecanic.

Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens.

În luna iulie 2013 nicio persoană nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.07.2013 – 31.07.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a primit de la persoane fizice interesate 16 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurarilor pentru şomaj din România, pentru obtinerea prestaţiei de şomaj în alte state ( Belgia – 1, Spania – 15).

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 6 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004: un formular U008 pentru confirmare aprobare export prestatii de somaj si U2 pentru aprobare export ( ambele eliberate pentru aceeasi persoana, in urma deplasării acesteia ca persoana în căutare de loc de munca în Germania).

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada 1.07 – 31.07.2013, Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

–      organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională  –  33.686  lei;

–      ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj –  38.178 .lei

–      încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă  – 309.138 lei;

–      încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap    2.430 lei;

–      încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare  –  1.423 lei

–      încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă –  105.939  lei;

–      încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 1.500 lei;

–      încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002  – 38.491 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

–      indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii  –   1.847.577 lei

–      contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor –  688.822. lei.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...