Actualitate

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii aprilie 2013 este de 8,42 %.

AJOFMRaport  privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  la data de 30.04.2013.

La sfârşitul lunii aprilie  2013, un  număr total de 14.488 persoane figurau în evidenţele AJOFM Alba  din care 6.595 femei.  Din cele 14.488 persoane înregistrate 4.809 persoane sunt şomeri indemnizaţi  iar 9.679  sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi baneşti.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna aprilie  2013  a fost de 1.068. În urma acordării acestor servicii  s-a reuşit plasarea în muncă a 850 persoane, din care 399 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 451  persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii  –  65  persoane.

Informare şi consiliere profesională

În perioada 01.04.2013 – 30.04.2013  un număr total de 1.259 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe:

a)      categorii de vârsta astfel :

–        244  persoane sub 25 de ani

–        223  persoane cu vârsta intre  25 – 34 ani

–        359  persoane cu vârsta intre  35 – 45 ani

–        433  persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b)      studii :

–         122   persoane cu şcoala generală incompletă

–         271   persoane absolvenţi de şcoală generală

–         317   persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

–         411   persoane absolvenţi de liceu

–           10   persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–         128   persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–      încadrarea în muncă a  84  persoane

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instiţutiilor de învăţământ 

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învatământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 23  absolvenţi.

Din cei 23 absolvenţi încadraţi, 13  au beneficiat de prima de încadrare prevazută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna aprilie  2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 17  persoane şi anume: 4 persoane  s-au încadrat într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de  domiciliul stabil (aceste persoane  au  primit o primă de încadrare, acordată din bugetul asigurarilor pentru  şomaj, egală cu de două ori  valoarea indicatorului social de referinţã (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării,  iar 13  persoane s-au încadrat în altă  localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalãrii.

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei cu vârsta cuprinsă între 25 si 35  ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

  • 4  persoane cu vârsta sub 25 de ani
  • 6  persoane cu vârsta cuprinsă între  25 si 35 ani;
  • 4  persoane  cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
  • 3  persoane cu vârsta peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30%  pentru un număr de 56  şomeri, din care 25  sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

•         2  persoane au vârsta mai mică de 25 ani;

•       11  persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

•        18  persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

        25  persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna  aprilie   2013 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie   un număr total de  293 şomeri.

Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de masuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap,a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă,  a 3  persoane fără subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale

În luna aprilie 2013,  s-au  încheiat 4 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate   în muncă  4 de persoane  cu vârste cuprinse între 16-25 ani.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–       o  persoană din mediul urban

–      3  persoane din mediu rural

Cele  4  contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

  •    4   persoane  apaţinând  altor categorii de tineri  aflaţi  în dificultate .

Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul AJOFM Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

–  obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate

–  informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state

Activitatea EURES în perioada 01.04.2013 – 30.04.2013

LunaNr. solicitanţi de loc de muncă în străinătateŢara cea mai solicitatăNivelul de instruire al solicitantului
TotalDin carefemei 

 

Primar, gimnazial, profesionalLiceal, postlicealUniversitar 
Aprilie2210Germania184

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante  în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  menţionăm faptul ca  în luna aprilie  2013, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru  un număr de 22 de persoane, din care 10 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de lucrător în agricultură. Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna aprilie  2013 nicio persoană nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.04.2013 – 30.04.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a primit de la persoane fizice interesate 8 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurarilor pentru şomaj din România,  pentru obtinerea prestaţiei de şomaj în alte state ( Elvetia – 1, Spania – 6, Italia – 1 ).

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 14 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004: un formular U014 pentru încetarea exportului de şomaj înainte de sfârşitul perioadei legale( Spania).

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada 1.04 – 30.04.2013, Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba  a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

–      organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională  –  23.476 lei;

–      ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj –  34.078 lei

–      încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă  –  394.574 lei;

–      incadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap    4.846 lei;

–      încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare  –  4.803  lei

–      încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă –  67.429  lei;

–      încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 5.500  lei;

–      încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002  – 36.901 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

–      indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii  –   2.533.670  lei

–      contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor –  944.120 lei.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

10 mai 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...