Educatie

Proiectul „Pregătiţi pentru viitor”

“Pregătiţi pentru viitor” este un proiect rezultat al iniţiativei tinerilor voluntari și membri ai Asociației Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liga Studenților din aceași universitate.

Proiectul este finanţat de ANPCDEFP prin Programul “Tineret în acţiune” (program al Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri prin înfiinţarea de proiecte) în cadrul Subacţiunii1.2 – Iniţiative naționale ale tinerilor. Echipa de proiect este formată atât din tineri liceeni, studenţi şi absolvenţi ai Universităţii “1 Decembrie 1918 Alba Iulia”. Pe durata proiectului ce se va desfăşura între 15-01-2013 şi 15-10-2013, 60 de studenţi ce vor absolvi facultatea în anul 2013 vor fi „Pregătiți pentru viitor” prin dezvoltarea competenţelor necesare pentru angajare, abilităţilor de antreprenoriat şi nu numai.

În cadrul proiectului au fost incluse trei ateliere de lucru, unde vor învăţa ce înseamnă lucrul în echipă dar şi sa facă studii de caz. Prin metoda nonformala “Cafeneaua publică” tinerii participanţi vor învăţa să asculte idei şi să emită ei înşişi idei intrând în contact cu perspectivele celorlalţi participanţi. În jocurile de echipe vor putea învăţa importanţa resurselor materiale şi umane, respectul şi responsabilitatea în cadrul unei echipe. Prin intermediul unei alte metode nonformale, “Biblioteca vie”, participanţii vor intra în contact cu absolvenţi care şi-au realizat o carieră de suscces şi vor putea învăţa de la acestea prin transmiterea de know-how din partea lor.

Prin atelierul de lucru “Soft-skills by know-how” participanţii îşi vor dezvolta abilităţi necesare pentru angajare, învăţând împreună cum se realizează o scrisoare bună de intenţie, ce trebuie şi ce nu trebuie să conţină un CV, modul în care se vor prezenta la un interviu şi ce nu trebuie sa facă atunci când ajung în faţa unui potenţial angajator. În cadrul atelierului de lucru “Organigrama- Ierarhia de care un angajat trebuie să ţină cont” vor învăţa aspecte referitoare la diferite sisteme de funcţionare în cadrul unei firme, organizații sau instituţii, vor afla dacă au abilităţi de lider precum şi care este rolul lor într-o echipă de lucru. În cadrul atelierului de lucru “7 paşi pentru rezolvarea unei probleme” aceştia vor dezvolta competenţe pentru abordarea unor sarcini de lucru, analiza problemei, descoperirea soluţiilor alternative şi găsirea soluţiei optime.

Activităţi prioritare:
A.l. Etapa de pregătire a activităţilor aferente proiectului Luna I
A.2. Conferinţă de presă pentru anunţarea proiectului – (13 Februarie 2013)
A.3. Campanie de informare a cursurilor de formare – Luna II (15 Februarie – 15 Martie)
A.4. Selecţie Participanţi – Luna III (15 Martie – 20 Martie 2013)
A.5. Atelier de Lucru „Organigrama – ierarhia de care un angajat trebuie să ţină cont” – Luna III – 29-31 Martie 2013
A.6. Desfăşurare Atelier de Lucru – „7 paşi pentru rezolvarea unei probleme” – Luna IV – 26-28 Martie 2013
A.7. Desfăşurare Atelier de lucru „Soft-skills by Know-how” (Atelier de transmitere a experienţelor de angajare a absolvenţilor – viitorilor absolvenţi) – 10-12 Mai 2013
A.8. Concepere şi Realizare Ghid de bune practici pentru angajare (Martie – Iunie 2013)
A.9. Desfăşurare Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi (Septembrie 2013)
A.10. Evaluare Proiect
A.10. Conferinţă de presă de diseminare a rezultatelor proiectului – „Pregătiţi pentru viitor” (Octombrie 2013)

În urma derulării proiectului cei 60 de participanţi la atelierele de lucru vor primi la finele acestora un certificat de participare cu scopul de a recunoaşte şi a valida rezultatele de învăţare prin metode nonformale; de asemenea certificatul de participare şi certificatul Youthpass va fi primit şi de tinerii incluşi în echipa de proiect. Se are în vedere creşterea numărului de absolvenţi care cunosc modalităţi şi au abilităţi pentru realizarea într-un mod profesionist a unei scrisori de inteţie şi a unui CV, astfel crescându-şi şansele de integrare pe piaţa muncii. De asemenea se dorește creşterea numărului de absolvenţi care se integrează pe piaţa muncii în oraşul unde şi-au finalizat studiile, acest lucru fiind un impact necesar şi în comunitatea locală.

CE ESTE TINERET ÎN ACȚIUNE
„Tineret in Actiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului „Tineret” (Youth) si va fi implementat in perioada 2007 – 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana, vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari, promovarea cooperarii europene si contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sustinere a activitatii de tineret. Programul promovează mobilitatea în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, învăţare non-formală şi dialog intercultural, încurajând angajarea şi integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social şi cultural al acestora: Tineret în Acţiune este un Program pentru toţi!
Programul Tineret in Actiune are cinci Actiuni operationale. Sub-actiunile descentralizate, care sunt gestionate de catre Agentiile Nationale, sunt:
Sub-actiunea 1.1 – Schimburi de tineri
Schimburile de Tineri ofera unor grupuri de tineri din diferite tari oportunitatea de a se intalni si invata despre culturile fiecarora, in cadrul unor activitati clar stabilite. Grupurile planifica impreuna Schimbul de tineri, abordand o tema de interes comun.
Sub-actiunea 1.2 – Initiative ale tinerilor
Initiativele tinerilor sustin proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional si national, precum si proiecte europene. Acestea urmaresc schimbul de experiente intre tineri si invatarea experientiala.
Sub-actiunea 1.3 – Proiecte pentru democratie participative
Proiectele pentru democratie participativa sustin participarea tinerilor la viata democratica din comunitatea lor locala, regionala sau nationala, precum si la nivel international.
Actiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat
Scopul Serviciului European de Voluntariat este de a sustine participarea tinerilor la diverse forme de activitati de voluntariat, atat in interiorul, cat si in exteriorul granitelor Uniunii Europene. Prin aceasta Actiune, tinerii participa individual sau in grupuri la activitati non-profit, neplatite.
Sub-actiunea 3.1 – Cooperare cu tarile partenere din vecinatatea Uniunii Europene
Aceasta Sub-actiune sustine proiecte cu tari partenere din vecinatatea Uniunii Europene, respectiv Schimburi de tineri si Proiecte de formare si retele in domeniul tineretului.
Sub-actiunea 4.3 – Proiecte de formare si retele
Aceasta Sub-actiune sustine formarea celor activi in domeniul tineretului si in organizatii de tineret, in special schimbul de experienta, expertiza si bune practici, precum si activitati care pot conduce la proiecte, parteneriate si retele durabile, de calitate.
Sub-actiunea 5.1 – Intalniri ale tinerilor si responsabililor de politici de tineret
Aceasta Sub-actiune sustine cooperarea, seminariile si dialogul structurat intre tineri, cei activi in domeniul tineretului si cei responsabili pentru politicile de tineret.

Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor
Obiective
Această sub-Acţiune susţine proiecte în care tinerii participă activ şi direct la activităţi proiectate de ei înşişi şi în care ei joacă rolurile principale, pentru a-şi dezvolta iniţiativa, spiritul antreprenorial şi creativitatea.
Iniţiativele tinerilor dau posibilitatea unui număr mare de tineri să aibă o abordare inventivă şi creativă în viaţa cotidiană şi să se facă auziţi în ceea ce priveşte atât nevoile şi interesele lor dar şi pe teme curente ale lumii. Tinerii pot testa idei prin iniţierea, elaborarea şi realizarea unui proiect propriu.
Iniţiativele tinerilor pot să conducă şi la anterprenoriat, înfiinţarea de asociaţii, ONGuri sau alte tipuri de organizaţii active în zona economiei sociale, sfera non-profit sau a tineretului.
Ce este o Iniţiativă a Tinerilor?
O Iniţiativă a Tinerilor este un proiect iniţiat, organizat şi realizat de către tinerii înşişi. Ea dă tinerilor şansa de a testa idei prin iniţiative, ceea ce le dă acestora posibilitatea de a fi implicaţi direct şi activ în planificarea şi realizarea proiectelor. Participarea tinerilor într-o Iniţiativă a Tinerilor reprezintă o importantă experienţă de învăţare non-formală. Pe parcursul implemntării unei inițiative tinerii au oportunitatea să discute și reflecteze cu privire la tema aleasă de ei într-un context european şi de a simţi că pot contribui la construirea Europei în calitate de cetăţeni europeni.
Un proiect de Iniţiativă a Tinerilor are trei etape:
planificare şi pregătire
punerea în aplicare a Activităţii
evaluare (inclusiv studierea posibilităţii unei eventuale continuări/ follow-up).
Principiile şi practicile învăţării non-formale vor fi reflectate pe parcursul întregului proiect.
Proiectul „Pregătiți pentru Viitor”
Finațat prin: Programul Tineret în Acțiune, SubAcțiunea 1.2. Inițiative ale tinerilor
Perioada: 15-01-2013 – 15-10-2013 (273 zile)
Obiective:
Dezvoltarea abilităţilor de management organizational pentru un număr de 20 studenţi din anii terminali ai Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia în perioada 08 -10 decembrie 2012.
Dezvoltarea abilităţilor de management de proiect pentru un număr de 20 studenţi din anii terminali ai Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia în perioada 22 – 24 martie 2013.
Facilitarea transmiterii de „know-how” către un număr de 20 viitori absolvenţi din partea a 10 modele de bună practică din comunitatea albaiuliană în perioada 10 -12 mai 2013.
Facilitarea întâlnirii absolvenţilor promoţiei 2013 ai Universităţii „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, cu oferta existentă pe piaţa locurilor de muncă pe perioada lunii septembrie 2013.

Parteneri:
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Activități:
A.l. Etapa de pregătire a activităţilor aferente proiectului Luna I
A.2. Conferinţă de presă pentru anunţarea proiectului – (13 Februarie 2013)
A.3. Campanie de informare a cursurilor de formare – Luna II (15 Februarie – 15 Martie)
A.4. Selecție Participanți – Luna III (15 Martie – 20 Martie 2013)
A.4. Atelier de Lucru „Organigrama – ierarhia de care un angajat trebuie să ţină cont” – Luna III – 29-31 Martie 2013
A.5. Desfăşurare Atelier de Lucru – „7 paşi pentru rezolvarea unei probleme” – Luna IV – 26-28 Martie 2013
A.6. Desfăşurare Atelier de lucru „Soft-skills by Know-how” (Atelier de transmitere a experiențelor de angajare a absolvenților – viitorilor absolvenți) – 10-12 Mai 2013
A.7. Concepere şi Realizare Ghid de bune practici pentru angajare (Martie – Iunie 2013)
A.8. Desfăşurare Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi (Septembrie 2013)
A.9. Evaluare Proiect
A.10. Conferinţă de presă de diseminare a rezultatelor proiectului – „Pregătiţi pentru viitor” (Octombrie 2013)

Rezultate:
Un prim rezultat anticipat de noi este creşterea numărului de absolvenţi care cunosc modalităţi şi au abilităţi specifice pentru realizarea într-un mod profesionist a unei scrisori de inteţie şi a unui CV, astfel crescându-şi şansele de integrare pe piaţa muncii. De asemenea ne aşteptăm ca cei 60 de viitori absolvenţi care vor participa la atelierele de lucru să câştige competenţe necesare pentru a se califica la interviurile cu angajatori din cadrul Bursei Locurilor de Munca pentru Absolvenţi. Instruirea unui număr total de 60 de viitori absolvenţi, care vor participa la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi exprimându-şi cunoştinţele şi abilităţile acumulate de-a lungul sesiunilor de instruire, va da un plus de calitate în fata potenţialilor angajatori.
Cei 60 de participanţi la atelierele de lucru vor primi la finele acestora un certificat de participare cu scopul de a recunoaşte şi a valida rezultatele de învăţare prin metode nonformale. De asemenea certificatul e participare şi certificatul Youthpass va fi primit şi de tinerii incluşi în echipa de proiect.
În plus beneficiarii ghidurilor de bune practici îşi vor putea concepe singuri un CV de tip Europass şi o scrisoare de intenţie după cele mai noi aşteptări ale angajatorilor, fiind de asemenea familiarizaţi cu ponturile prezentării la un interviu cu un potenţial angajator. Astfel vom creşte şansele acestora pentru angajabilitate.
Ne propunem creşterea numărului de absolvenţi care se integrează pe piaţa muncii în oraşul unde şi-au finalizat studiile, acest lucru cauzând un impact şi în comunitatea locală.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

13 februarie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scrie-ne pe Messenger
Loading...