Actualitate

PRIMĂRIA AIUD: Acțiune de vânzare a fierului vechi prin procedura de valorificare prin oferte de preț negociabil

Primăria municipiului Aiud organizează, în data de 21.04.2015 ora 10:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, acţiunea de vânzare a fierului vechi prin procedura de valorificare prin oferte de preţ negociabil, fierul vechi fiind rezultat din operaţiunea de demolare a Staţiei de Epurare Aiud, proprietar Municipiul Aiud – domeniul privat .

S-a stabilit această procedură de valorificare a fierului vechi, pentru că în urma organizării a trei licitaţii nu s-a putut adjudeca vânzarea fierului vechi din lipsa ofertanţilor sau din neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale acestora.

În consecinţă, se va aplica procedura de valorificare a bunurilor care nu au fost vândute prin licitaţie publică, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, prin oferte de preţ negociabil, conform pct. 5.14 din Hotărârea 841/23.10.1995.

Preţul de pornire a ofertării de preţ negociabil este de 0,93 lei/Kg pentru fierul vechi şi 2lei/Kg pentru motoare electrice dezafectate, iar pasul/pragul este de 0,005 lei/Kg, atât pentru fierul vechi, cât şi pentru motoarele electrice dezafectate.

Fierul vechi evaluat la 28800 Kg este constituit din ţevi, robineţi, platbande şi motoare electrice dezafectate și se află depozitat la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, situat pe strada Tribun Tudoran nr. 9, unde poate fi şi văzut.

Cantitatea exactă de fier vechi, pe sorturi, va fi stabilită prin cântărire, pe un cântar care are viză metrologică valabilă la data cântăririi, iar toate cheltuielile pentru încărcarea, cântărirea şi transportul fierului vechi, cad în sarcina ofertantului declarat câştigător.

Documente necesare pentru participarea la ofertarea de preţ negociabil:

Cererea de înscriere la procedura de valorificare prin oferte de preţ negociabil este însoţită de:

1) Dovada constituirii garanţiei de participare la procedura de valorificare a fierului vechi prin oferte de preţ negociabil în valoare de 2600 lei;

2) Copie după certificatul de înmatriculare sau alte documente care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate şi desfăşoară în mod legal activitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor metalice, valabile la data derulării procedurii;

3) Persoanele juridice vor depune declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt în lichidare juridică şi că îndeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa de Urgenţă nr.16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, cu modificările şi completările ulterioare;

4) Dovada achitării impozitelor şi taxelor la bugetul local şi bugetul consolidat al statului valabile la data desfăşurării licitaţiei – Certificate fiscale eliberate de Administraţia Finanţelor Publice de pe raza teritorială a sediului participantului la licitaţie.

Societăţile care au datorii restante faţă de bugetele locale şi bugetul consolidat al statului nu vor putea participa la procedură fiind declarate neeligibile .

Documentele necesare pentru participarea la procedura de vânzare a fierului vechi prin oferte de preţ negociabil şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Aiud, telefon 0258/861310, int. 39.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 20.04.2015, ora 15:00.

Data şi ora negocierii: 21.04.2015, ora 10:00.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

10 aprilie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...