Educatie, Stiri Aiud

Peste 3 milioane euro din bugetul REGIO 2014-2020 pentru modernizarea Colegiului Tehnic din Aiud

Municipiul Aiud implementează în total șase proiecte REGIO, a căror valoare totală este de aproape 20 milioane euro, pentru investiții în infrastructura de transport local, în dezvoltarea zonelor verzi și a iluminatului public, precum și pentru creșterea calității vârstnicilor. Două dintre aceste proiecte, având o valoare totală de peste 20 milioane lei, sunt destinate dezvoltării climatului educațional. Cel mai important dintre acestea, semnat recent, este contractul de finanțare nerambursabilă pentru ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, a cărui valoare totală este de aproape 16 milioane lei și care va duce la modernizarea acestei importante unități de învățământ din oraș și din zonă. Peste 900 de persoane, elevi și cadre didactice, se vor bucura de rezultatele acestui proiect, care se va încheia în ultimul trimestru al anului 2023.

Investiția, prin care vor fi reabilitate patru corpuri de clădire ale acestei unități de învățământ, între care sunt cele două corpuri principale ale școlii, este încadrată în Prioritatea de investiții 10.1, dedicată educației și formării, în Programul REGIO 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru. Prin proiect se dorește creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic din oraș, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale.

Prima noastră preocupare este buna dezvoltare a comunității aiudene. În ultimii ani am pregătit proiecte în diferite domenii, pentru reabilitarea infrastructurii locale, cu fonduri proprii sau din surse guvernamentale, pentru creșterea mobilității și a calității învățământului, dar și pentru vârstnici, cu resurse europene. Valoarea totală a proiectelor gândite de noi în această perioadă, 2014-2020, se apropie de 100 milioane lei, din care peste 20% sunt dedicați educației. Ca dascăl, mă bucură orice demers care asigură condiții bune de studiu pentru generația tânără. Învățământul tehnic din orașul nostru a început să se dezvolte în anul 1967, atunci funcționând doar o școală profesională, care s-a dezvoltat în liceu în doar doi ani. Aproape toți tinerii formați aici au lucrat la importantele uzine din Aiud. În urmă cu zece ani, administrația locală a sprijinit investițiile europene la un alt liceu emblematic din Aiud – Colegiul Bethlen Gabor – dar sutele de elevi ai Colegiului nostru tehnic așteptau cu nerăbdare această inițiativă a noastră. Acest proiect trebuie să susțină dezvoltarea învățământul tehnic și sperăm să putem realiza aici și o formă de învățământ dual, în sprijinul tuturor agenților economici din zonă. Acum, echipele tehnice de implementare a proiectelor au misiunea de a monitoriza investițiile și urmează să pregătim noi cereri de finanțare, pentru a crește calitatea vieții cetățenilor din oraș”, a declarat doamna Iulia Adriana Oana Badea, primar în municipiul Aiud.

Resursele financiare necesare proiectului Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, asigură dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Proiectul va fi definitivat până în 30 noiembrie 2023, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 15.915.858,86 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă aproape 3,35 milioane euro (15.596.375,48 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Administrația publică locală din Aiud a luat un start foarte bun în această perioadă, derulând proiecte importante pentru comunitatea locală. Cele mai importante dintre acestea sunt cel de mobilitate ecologică și cel de modernizare a iluminatului public, dar această inițiativă pentru Colegiul Tehnic subliniază atenția acordată de edili domeniului educațional. Să nu uităm că, la Aiud, se reabilitează și Biserica Reformată din centrul urbei, dar și Spitalul de Pneumoftiziologie, prin proiecte europene REGIO, gestionate de Parohia Reformată și respectiv de Consiliul Județean Alba. Acesta este rolul fondurilor europene: să degreveze bugetele locale, astfel încât fondurile disponibile să poată fi folosite pentru alte inițiative de dezvoltare. În județul Alba, în total, vom vedea curând rezultatele a patru proiecte pentru licee tehnice sau tehnologice, cu o valoare totală de aproape 65 milioane lei. Prin întreaga Axă Prioritară 10, pe prioritatea de formare tehnologică gestionăm investițiile din 13 proiecte, a căror valoare totală este de circa 160 milioane lei”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Lucrările prevăzute pentru proiectul “Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” include intervenții la corpurile de clădire C1, C2, C3 și C9 ale Colegiului. Corpul C1 are funcțiunea de școală, fiind construit în 1978 cu regimul de înălțime P+2E. Corpul C2 are tot funcțiunea de școală, reprezentând corpul de clădire principal din incintă, edificat în 1901. Regimul de înălțime al acestei clădiri variază între P+E și S+P+4E, în cadrul turnului principal. Corpul C3 are funcțiunea de Anexă socială și se estimează că a fost construit la începutul secolului XX, iar Corpul C9 are funcțiunea de Casa poartă. În urma intervențiilor structura de rezistență a clădirilor menționate va rămâne aceeași, realizându-se doar reparații structurale, unde este cazul. În jurul clădirilor se va realiza un trotuar de 1.00 m lățime. Învelitorile vor fi realizate astfel încât să asigure colectarea și dirijarea apelor pluviale cât mai departe de clădiri. Lucrările de reabilitare și modernizare vor cuprinde reabilitarea termică, renovare, reparații la acoperișuri, înlocuirea învelitoarelor unde este cazul, reparații la pereți și tavane, zugrăveli interioare și exterioare, refacerea grupurilor sanitare, înlocuirea pardoselilor în sălile de clasă, pe holuri și pe casa scării, precum și înlocuirea tuturor rețelelor și instalațiilor (termice, electrice, sanitare). Se va construi o scară de evacuare în caz de incendiu, pe structura independentă. Întreaga instituție reabilitată va beneficia de dotări moderne și durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru 30 de săli de clasa, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice, care deservesc latura practică și profesională a învățării.

Am văzut că municipalitatea din Aiud a demarat un amplu program de modernizare a localității. Acum oamenii văd străzi reabilitate și cu facilități moderne, văd preocupare pentru educație și cultură, pot să constate că și orașul lor se dezvoltă. Noi, Consiliul Județean, suntem implicați în procesul de reabilitare a fostului Spital TBC, dar investim pentru realizarea unor căi de transport moderne. Pe lângă drumul Aiud-Buru, reabilitat în perioada precedentă, vom definitiva cât mai curând și investiția de la ”Transalpina de Apuseni”, DJ107I, pe traseul Aiud-Ponor-Bucium-Abrud. Astfel, oamenii și tinerii vor putea ajunge mult mai ușor la Aiud, care deja este un pol de dezvoltare în zona de nor a județului. Ținând cont că noi susținem dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, pentru a pune la dispoziția mediului de afaceri oameni competenți și calificați,suntem convinși că demersurile edililor aiudeni vor completa oferta educațională a județului nostru,” a spus domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, vorbind despre semnarea acestui contract pentru Colegiul Tehnic din Aiud.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 noiembrie 2020

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...