Actualitate, Stiri

Peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea a 7 străzi din Cugir

Primăria Cugir a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi: str.1 Mai, str. Mihai Viteazu, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str. Râul Mic, Cugir şi str. Eroilor din Vinerea”. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare de 20,4 milioane lei. Termenul de finalizare al străzilor este 29 noiembrie 2015.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniu major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 20.427.773,48 lei, din care valoarea totalǎ eligibilǎ a proiectului este 16.421.352,00 lei, valoarea TVA aferentǎ cheltuielilor eligibile este de 3.941.124,48 lei, iar valoarea neeligibilǎ este de 65.297,00 lei. Din valoarea totalǎ eligibilǎ a proiectului 14.204.469,48 lei (86,5%) reprezintă finanţare nerambursabilǎ din FEDR, 1.888.455,48 lei (11,5%) reprezintǎ finanţare nerambursabilǎ din bugetul naţional şi 328.427,04 lei (2%) co-finanţarea eligibilă a Oraşului Cugir, la care se adaugǎ 65.297 lei valoare ne-eligibilǎ.

În concordanţă cu obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional, obiectivul principal al administraţiei publice locale din oraşul Cugir constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor cartierelor oraşului, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

Din acest motiv, obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii oraşului şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, obiectivele specifice care contribuie la atingerea obiectivului final fiind:

*        Reabilitarea şi modernizarea a 6,89071 km din reţeaua de străzi urbane din oraşul Cugir;

*        Crearea condiţiilor de circulaţie pentru transportul public local de călători;

*        Îmbunătăţirea condiţiilor rutiere de transport (accesibilitate, siguranţă, timp) pentru locuitorii oraşului Cugir şi pentru cei aflaţi în tranzit;

*        Reducerea discrepanţelor între cartiere din punct de vedere al dotărilor de infrastructură rutieră;

*        Adaptarea structurii stradale şi crearea de facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap.

Obiectivele se vor realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe străzi, în funcţie de gradul de degradare şi printr-o strânsă coordonare cu acţiuni şi activităţi realizate în cadrul altor proiecte de dezvoltare, în vederea creşterii confortului social al locuitorilor, creşterii atractivităţii oraşului şi stimulării dezvoltării economice.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt locuitorii rezidenţi ai zonelor vizate de investiţie şi cei aflaţi în tranzit, populaţia satelor aparţinǎtoare – de munte, agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea în zona de investiţie, persoanele cu handicap locomotor şi forţa de muncǎ ocupatǎ pe perioada implementării proiectului şi după punerea în funcţiune a investiţiilor.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt toţi locuitorii oraşului Cugir şi a arealului adiacent.

Principalele rezultate ale proiectului se subsumeazǎ punerii în fapt a lucrǎrilor de reabilitare a reţelelor de strǎzi şi de apǎ/canalizare, dupǎ cum urmeazǎ:

*        Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate   – 6.890,71 m;

*        Trotuare modernizate cu facilitǎţi pentru persoane cu mobilitate redusă – 14.369 mp;

*        Lungimea reţelei de canalizare pluvială extinsă – 2037 m;

*        Lungimea reţelei de canalizare menajera extinsă – 1516 m;

*        Lungimea reţelei de canalizaţie realizatǎ – 4665 m;

*        Lungimea reţelei de apǎ potabilă extinsă – 700 m;

*        Lungimea reţelei de apǎ potabilă modernizatǎ – 775m

*        Poduri modernizate/construite – 2.

Impactul pozitiv al implementării proiectului asupra climatului social este evident, populaţiei beneficiare (inclusiv grupurilor defavorizate) facilitându-i-se accesul rutier la serviciile publice, la serviciile de sănătate şi de asistenţă socială, la viaţa economică, la educaţie, astfel încât vor fi create premizele respectării egalităţii de şanse pentru toţi locuitorii Cugirului.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

24 iunie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...