Actualitate, Stiri

Perfecționare pentru angajați AJOFM din trei regiuni

tsediul_ajofm_albaAgenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Alba  este implicată activ în modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) din România, prin punerea în practică a mai multor proiecte finanțate din fonduri structurale, care asigură atât întărirea capacității manageriale, cât și dezvoltarea profesională a specialiștilor. Un astfel de demers este „3C –Calitatea Crează Competențe- Calitatea în formare Crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest“.

Proiectul este  derulat împreună cu AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, ultimele trei din  Spania.

Proiectul mai sus menționat asigură cadrul organizat de acţiune pentru dezvoltarea competenţelor personalului din structurile SPO. În timpul analizei de nevoi realizată de specialiștii proiectului, s-a identificat un deficit de competenţe în domeniul planificării organizate. Astfel, a fost stabilit un program de perfecţioanare profesională în ocupaţia de „Consultant administrație publică”. Până acum, au fost fost perfecționați un număr de 45 de angajați (3 serii) ai AJOFM din cele trei regiuni. Cursurile pentru cea de-a patra serie se desfășoară la Alba Iulia și sunt organizate de S.C. Tobimar Construct SRL, partener în acest proiect. La programul de perfecționare participă 15 salariați de la Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă  Brașov, Caraș Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Satu Mare, Sibiu şi Timiș. Programul, cu o durată de 80 de ore, formează și dezvoltă competenţe pentru acţiunea pe bază de politici, strategii, programe şi proiecte. Principalele competenţe care vor fi dezvoltate în cele 80 de ore cât durează perfecţionarea  vizează: acordarea de servicii profesionale în domeniul administraţiei publice; eficientizarea muncii din  administraţia publică, acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării programelor /proiectelor cu finanţare externă; asistenţă şi servicii pe probleme de proceduri aplicate în administraţia publică; asistenţă privind întocmirea documentaţiei tehnice şi a actelor administrative; asistenţă privind respectarea reglementărilor legale în vigoare; realizarea de expertize la solicitarea structurilor de conducere sau a altor părţi interesate ale autorităţilor administrative publice locale şi centrale;asistenţă de specialitate în cauzele solicitate de către autorităţile administrative publice locale şi centrale“, a explicat Maria Ilea, formator pentru programul de „Consultant administrație publică“. Examenul final este programat la  sfârșitul lunii în curs.

Proiectul „3 C“ vizează  asigurarea unui cadru organizat de dezvoltare a competenţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul Seriviciului Public de Ocupare, în relaţie directă cu serviciile furnizate şi angajamentele de reformă asumate de Guvernul Romaniei. Demersul AJOFM Alba se va finaliza în iulie 2014, este co-finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO(AJOFM)“.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

12 mai 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...