Actualitate, Financiar

Ordinul privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru microintreprinderi a fost publicat în MONITORUL OFICIAL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice (MDRAP) a emis Ordinul nr. 760 din 25 mai 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Ordinul a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 2 iunie 2016. Prin acest document a fost instituită o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru finanţările acordate pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul POR 2014-2020, prin axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, P.I. 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi.
Schema de minimis instituită vizează sprijinirea sectorului microîntreprinderilor în vederea consolidării poziţiei pe piaţă a microîntreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniile competitive identificate în SNC şi în PDR prin acordarea de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea de investiţii.
Pentru acordarea sprijinului în cadrul prezentei scheme de minimis se va respecta ceea ce stipulează următoarele acte normative:
• Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
• Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;
• Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;
• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin FEDR, FSE şi Fondul de coeziune;
• Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

10 iunie 2016

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...