Actualitate

Nu suntem populişti şi nici spartani în gândire şi acţiune.PROGRAMUL U.N.P.R. LA ALEGERILE LOCALE DIN SEBEŞ DIN IUNIE 2016

PROGRAMUL

ORGANIZAŢIEI MUNICIPALE A

UNIUNII NAŢIONALE PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

LA ALEGERILE LOCALE DIN SEBEŞ DIN IUNIE 2016

Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României este un partid de centru stânga care îmbină principiile neoliberale a muncii pentru acumularea de către societate de bunuri, urmată de o împărţire echitabilă şi necesară pentru cei care nu au posibilitatea fizică sau intelectuală de a-şi asigura mijloacele de trai.

Nu suntem populişti şi nici spartani în gândire şi acţiune, de aceea noi propunem o societate bazată pe muncă, cu efecte benefice pentru toţi. Oamenii trebuie să fie stimulaţi pentru a muncii, nu pentru a primi mijloace de trai fără muncă, iar diferenţa dintre cei care muncesc şi cei care nu vor să desfăşoare o acdtivitate utilă societăţii trebuie să fie evidentă. Noi nu vom accepta beneficii fără muncă, iar prin pârghi fiscale corecte trebuie să încurajăm munca cinstită, traiul decent, aplicarea corectă a principiului „după muncă şi răsplată”.

Sebeşul nu are etnii, ci doar cetăţeni cu drepturi şi obligaţii egale faţă de comunitate. Acest principiu ne obligă să modernizăm întreaga infrastructură din municipiu, indiferent de locul din cadrul acestuia, să asigurăm condiţii egale de manifestare a cetăţenilor, să dezvoltăm servicii publice pentru toate zonele oraşului astfel îmcât toţi locuitorii din Sebeş să se simtă la ei acasă şi egali din punct de vedere al condiţiilor oferite de administraţia locală.

Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) pleacă de la principiul că o comunitate este cu atât mai responsabilă de obligaţiile sale cu cât administraţia este mai deschisă la un dialog real cu aceasta, iar ulterior acest lucru se vede în deciziile luate pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor pe care le oferă cetăţenilor.

Pentru materializarea acestor gânduri UNPR vine în faţa sebeşenilor cu următoarele obiective:

 1. În domeniul serviciilor publice de; alimentare cu apă; canalizare şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; salubrizarea municipiului; iluminat public; spaţiile verzi; piaţă publică; întreţinerea în bună stare a întregului domeniu public şi privat al municipiului; transportul public de călători; etc. va lua următoarele măsuri: – extinderea alimentării cu apă şi a canalizării conform PUG-lui aprobat, astfel încât orice construcţie realizată de persoane fizice sau juridice care primesc autorizaţie de la autoritatea publică, să beneficieze de acest serviciu.

 • realizarea unui iluminat public modern în toate zonele pentru care autoritatea publică a aprobat PUZ-uri, folosirea tehnologiei moderne în scopul reducerii cheltuielilor cu acest serviciu. Într-un timp de 4-5 ani se vor introduce în canalizaţie toate cablurilor de alimentare cu energie electrică atât a consumatorilor casnici cât şi noncasnici.

 • vom reda Sebeşului pata lui de specific, prin reintroducerea circulaţiei apei pe rigole deschise prin centru istoric.

 • evacuarea apelor pluviale trebuie să ne preocupe, ceea ce impune regândirea întregului sistem ca un tot unitar, cu suficienţi colectori pe întreaga suprafaţă a municipiului pentru a evita inundarea proprietăţilor private.

 • serviciul de salubritate va fi gândit pentru a acţiona pe toată suprafaţa publică şi privată a municipiului, aceasta fiind o măsură de mediu esenţială.

 • Parcul Arini, celelalte parcuri ale municipiului vor fi amenajate corespunzător şi pe baza unei dezbateri publice profunde şi responsabile. Se vor găsi soluţii de creştere a suprafeţei spaţiilor verzi din municipiul Sebeş.

 • vom amenaja piaţa publică din centrul municipiului cât şi cea din cartierul M.Kogălniceanu pentru a putea fi utilizate tot timpul anului indiferent de condiţiile meteo, în condiţii de deplină siguranţă pentru sănătatea cetăţenilor.

 • se vor înlocui, conform unui grafic anual şi adus la cunoştinţa opiniei publice, conductele de apă care sunt uzate şi care generează pierderi mari şi încarcă preţul metrului cub de apă. Vom introduce la toţi consumatori aparatură modernă de măsurare a consumului, pentru a avea o relaţie corectă între cetăţean şi societatea de distribuţie.

 • se va analiza şi stabili grafice anuale de refacere a stratului asfaltic de întreţinere, iar calitatea acestor reparaţii trebuie să asigure fiabilitate sporită. Cu acest prilej se vor reaşeza şi gurile de canal pentru a îmbunătăţi mult situaţia actuală în acest domeniu.

 • în cadrul colaborării intercomunale se va găsi o soluţie optimă şi eficientă pentru transportul local de călători, atât la nivelul municipiului Sebeş cât şi spre municipiul Alba Iulia

 1. În domeniul învăţământului vom lua următoarele măsuri:

– modernizare bazei materiale a şcolilor, concomitent cu diversificarea specializărilor la liceul tehnologic.

 • construirea unor noi spaţii de învăţământ pentru liceul tehnologic pentru ca această instituţie importantă de învăţământ să-şi desfăşoare activitatea într-o zonă bine definită şi cu toate facilităţile în aceiaşi locaţie.

 • stabilirea unui grafic clar pentru realizare investiţiilor pentru Clubul elevilor, o instituţie mai mult decât necesară municipiului, a realizării a 2 creşe dispuse în zonele cele mai necesare, precum şi sporirea locurilor în grădiniţele din Sebeş, mai ales cele cu program prelungit.

 • măsuri pentru fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate foarte bune, stimulare elevilor cu rezultate remarcabile şi a celor cu o prezenţă foarte bună la cursuri.

 • împreună cu fundaţiile şi asociaţile non-profit din municipiu vom sprijini copii cu probleme sociale atât pr timpul şcolarizării în municipiu cât şi ulterior pentru cei care vor dori acest lucru, dar totul condiţionat de o participare activă la procesul de învăţământ.

 • analiză, împreună cu Inspectoratul Judeţean de Învăţământ, a structuri instituţiilor şcolare din municipiu.

 1. În domeniul sănătăţii activitatea UNPR urmăreşte:

 • dotarea spitalului cu apararură de diagnosticare performantă, computer tomograf, care să nu-i mai trimită pe sebeşeni pentru diagnostic în Alba Iulia sau chiar Cluj Napoca.

 • În parteneriat cu toate comunităţile locale din judeţ, în mod deosebit cu Consiliul judeţean şi cele ale municipiilor şi oraşelor vom dota secţia de oncologie a spitalului judeţean cu aparatură de radioterapie. Aici va trebui să acţionăm pentru atragerea de fonduri europene.

 • reluarea discuţiilor cu Ministerul Sănătăţii în vederea realizării proiectului de extindere a spitalului municipal, în vederea coagulării tuturor secţiilor într-o locaţie.

 • asigurarea condiţiilor necesare pentru a putea atrage medici tineri, de viitor la spitalul din Sebeş (locuinţă şi alte facilităţi permise de lege)

 • asigurarea unei colaborări intercomunitare cu toate comunele din arondismentul municipiului Sebeş pentru a participa împreună la atragerea de fonduri comunitare pentru modernizarea bazei medicale şi de tratament a spitalului.

 1. Activitatea de modernizare şi dezvoltare a sistemului rutier şi a pistelor de bicicledă constituie preocupare a unei administraţii condusă de UNPR:

 • extinderea modernizării pe toate străzile din municipiu şi trecerea la realizării străzilor conform PUG-lui şi PUZ-lor aprobate, pentru a preîntâmpina nevoile cetăţenilor.

 • aplicarea unor tehnologi moderne în construcţia străzilor şi cu preţuri mult mai mici.

 • realizarea unei căi de acces spre Râpa Roţie, ca obiectiv turistic de primă mărime al municipiului nostru.

 • realizarea a unui nou pod peste râul Sebeş pentru a decongestiona traficul rutier, mai ales în perioada de vară (în zona Abatorului, în prelungire la str. N.Bălcescu).

 • în parteneriat cu municipiul Alba Iulia, se va iniţia realizarea încă a unei benzi de circulaţie pe DN1, iar pentru transportul public se va dezvolta cu sprijin european o linie de troleibus, aspect cu repercursiuni asupra poluări (există un model de urmat în Polonia).

 1. UNPR şi tineri. Cum le vom construi viitorul aşa îl vor duce şi ei mai departe:

 • realizarea unei baze sportive moderne şi care să permită selecţia de talente în domeniul sportului, aici ne gândim la refacerea bazei din Arini, dezvoltarea acesteia printr-un bazin acoperit cu multe oportunităţi.

 • revitalizarea activităţii cinematografice la Centru cultural „Lucian Blaga”, a bibliotecii şi muzeului pentru participarea tinerilor la activităţi pentru cunoaşterea trecutului istoric, a personalităţilor care au marcat istoria acestor locuri.
 • modernizare sălii Leul de Aur pentru a fi utilizată în colaborare cu instituţiile de învăţământ pentru activităţi distractive şi culturale.

 • colaborare mai strânsă cu comunităţile din oraşele cu care suntem înfrăţiţi, mai ales pe probleme care îi privesc pe tineri, concomitent cu iniţierea unor demersuri pentru a crea noi parteneriate cu oraşe din alte ţări.

 • revitalizarea şi modernizarea bazei sportive de la Luncile Prigoanei, folosirea acesteia pe toată perioada anului.

 • realizarea în fiecare zonă a municipiului a unor minibaze sportive, care să permită activitatea sportivă organizată pentru copiii din zona respectivă.

 • se va intensifica activităţile artistice prin formaţiile de dansuri populare româneşti şi ale minorităţii săseşti, a celor moderne. O atenţie aparte se va acorda Fanfarei din Petreşti cât şi a celei de elevi.

 1. Monitorizarea calitatii aerului pentru respectarea normelor de poluare

– cumpararea de catre Primarie a unei statii de monitorizare si obligarea agentilor economici de pastrare a calitatii aerulu,i conform normelor de mediu(vezi bolile de cancer in continua crestere). Trebuie sa ne gandim serios la ceea ce lasam copiilor nostri si nepotilor.

– obligarea CNADR de a monta panouri antizgomot pe toata lungimea tronsonului de autostrada care strabate Sebesul, asa cum exista in toate celelalte tari din UE.

7) Infiintarea de noi compartimente, in cadrul Primariei.

– pentru accesarea de fonduri europene. Cred ca la acest capitol se poate realiza mai mult pentru modernizarea acestui oras.

– pentru achizitiile din unitatile scolare, acestia neavand personal specializat pentru achizitii, stiind ca toate fondurile sunt gestionate de catre primarie.

– reorganizarea serviciilor publice pentru a răspunde mai eficient nevoilor cetăţenilor şi asigurarea unei mai transparente utilizări a banului public.

– clarificarea situaţiei terenului şi a clădirii fostei băi publice, rezolvarea în spiritul legii a acestei probleme şi redarea acestui loc utilităţilor publice.

– clarificarea situaţiei terenului din zona străzii Alunului, parcelarea acestuia şi stabilirea unei destinaţii publice.

– colaborare strânsă cu Agenţia naţională „Apele române”, cu Hidroelectrica, pentru a rezolva problema lacului de prevenire a eroziunii malurilor râului Sebeş (este vorba despre lucrările dintre Sebeş şi Petreşti).

8) Relaţiile cu agenţii economici de pe raza municipiului Sebeş;

– pentru agenţii economici din municipiu, indiferent de locaţie, se vor asigura toate serviciile publice.

– pentru reducerea traficului de pe valea râului Sebeş se va acţiona împreună cu CNADNR pentru şoseaua de centură în partea de sud-vest a municipiului, iar printr-o rocadă între localitatea petreşti şi DN1 se vor evita taransporturile grele prin localitate.

– se va optimiza transportul urban pentru a asigura prezenţa elevilor la şcoli şi a muncitorilor la serviciu.

– în colaborare cu structurile centrale ale statului şi prin aplicarea prevederilor legale se va clarifica situaţia fostei societăţi SC MOBIS SA, luîndu-se măsuri de ecologizare a zonei şi amenajarea zonei conform regulilor de coabitare într-o comunitate.

Suntem deschişi şi la alte propuneri privind activitatea viitoarei administraţii locale, iar noi considerăm că tot ceea ce se va face în cei patru ani de mandat trebuie să se facă cu respectarea legii şi printr-o transparenţă totală.

CANIDATUL DE PRIMAR AL UNPR 

VASILE BERGHEZAN          

PREŞEDINTELE UNPR SEBEŞ

  NICOLAE DOBRA

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

8 aprilie 2016

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...