Actualitate, Social

Normele de decontare pentru naveta profesorilor, publicate în Monitorul Oficial

Autoritățile locale sunt obligate să cuprindă în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care profesează. Hotărârea privind normele metodologice de aplicare a acestor prevederi a fost publicată în Monitorul Oficial.

În prezent, aproximativ 65.000 de cadre didactice, din rândul personalului didactic de predare si personalului didactic auxiliar, fac zilnic naveta între localitatea de reședință și localitatea în care își desfășoară activitatea, majoritatea din mediul rural.

Astfel, începând cu anul 2015, autorităţile administrației publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul. Sumele destinate navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar vor fi prevăzute în bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale, în a cărei rază administrativ-teritorială este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Transportul cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar poate fi efectuat cu:

– autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;

– autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale;

– mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);

– autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.

Transportul se efectuează gratuit, conform programului și pe rutele stabilite prin hotărâre a consiliului local, precum și cu respectarea orarului/programului unității de învățământ.

Consiliul de administraţie al unităţii de învățământ analizează cererile pentru asigurarea decontării navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar și fundamentează necesarul de resurse. Verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor și fundamentează necesarul de finanţare individual și pe total unitate de învățământ.

Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport, auto și naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se asigură la valoarea acestora.

Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar se face la nivelul tarifului perceput de CFR, tren clasa a ll-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport alternativ CFR, se face la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tariful CFR, corespunzător trenului clasa a ll-a.

Beneficiarii decontării cheltuielilor de navetă sunt cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde aceștia își au postul.

Se decontează naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localității în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.

Distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul justificativ, este distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă a cadrului didactic şi a personalului didactic auxiliar și localitatea în care se află unitatea de învăţământ.

Sunt interzise încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi implicit efectuarea plăţii direct de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport în comun.

Decontarea navetei se poate face pentru autoturismul proprietate personală sau deținut legal cu orice titlu atunci când:

a) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unității de învățământ.

b) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.

Decontarea se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.

Se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învățământ, iar orarul mijloacelor de transport nu diferă cu mai mult de 2 ore de orarul/programul solicitantului.

Pentru a primi decontul, cadrele didactice trebuie să prezinte lunar, pe lângă cererea tipizată pentru decontare, urmatoărele documente justificative:

-abonamentele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, utilizate în luna precedentă;
-bonurile de achiziție a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personala sau detinut/ă legal cu orice titlu;
-biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval utilizate în luna precedentă.
Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai în situațiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unități de învățămant din localitați diferite.

Decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii care fac naveta cu autoturismul proprietate personală se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distante similare.

Actul normativ publicat vineri în Monitorul Oficial stabilește totodata că decontarea navetei se realizeaza proporțional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

23 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Scrie-ne pe Messenger
Loading...