Actualitate, Sanatate

Noile pachete medicale intră în vigoare din 1 aprilie

Nu este nici o glumă. Din 1 aprilie noile pachete medicale vor intra în vigoare. O noutate este faptul că pacienţii asiguraţi vor beneficia de mai multe consultaţii la domiciliu

Atât pacienţii asiguraţi, cât şi cei neasiguraţi vor beneficia de mai multe servicii medicale, se menţionează într-un act normativ care va modifica de mâine pachetele medicale. Astfel, numărul consultaţiilor efectuate de medicul de familie la domiciliul pacienţilor se va dubla. De asemenea, gravidele vor avea dreptul la o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi la o consultaţie în primul trimestru de după naştere.

Modificările la pachetul minimal de servicii şi la pachetul de servicii de bază sunt incluse în Hotărârea Guvernului nr. 205/2015, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 208 din 30 martie şi care intră în vigoare de la 1 aprilie.

În esenţă, în baza propunerilor Ministerului Sănătăţii, Executivul creşte numărul de consultaţii la care au dreptul pacienţii, indiferent că sunt asiguraţi sau nu, şi introduce în pachete anumite servicii noi.

Pachetul minimal de servicii este destinat persoanelor neasigurate în sistemul de sănătate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 — actul normativ ce va fi modificat de mâine. Acesta include „servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic (adică infecţioase – n.r.), monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie”.

Pachetul de servicii de bază este destinat persoanelor asigurate şi „cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii”, aşa cum scrie în documentul menţionat.

Notă: Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie să emită curând şi norme pentru aplicarea în 2015 a prevederilor referitoare la pachetele medicale şi contractul-cadru pentru acordarea asistenţei medicale.

Examinări pentru femeile însărcinate şi lăuze, dar fără planificare familială

În baza pachetului minimal, la supravegherea sarcinii şi a lăuziei, pacientele vor beneficia de o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi de o consultaţie în primul trimestru de după naştere.

Totuşi, trebuie menţionat că noul act normativ dispune şi eliminarea consultaţiilor pentru serviciile de planificare familială, ce includ consilierea privind planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive.

Pentru fiecare situaţie de urgenţă pentru care se dă primul ajutor sau care este rezolvată la cabinetul medical, se va acorda o consultaţie pe persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. Totodată, medicii de familie vor putea acorda o consultaţie preventivă.

Pentru serviciile acordate pacienţilor neasiguraţi, în regim de spitalizare continuă şi de zi, biletul de internare nu va fi necesar. În acelaşi timp, internarea în spitalizare de zi se va face atât în cazul urgenţei medico-chirurgicale, cât şi în cazul epidemiologic (pentru bolnavii ale căror afecţiuni nu necesită izolare).

Spre deosebire de regulile actuale, din 1 aprilie se va face şi examinarea pentru constatarea morţii, cu sau fără eliberarea de acte medicale. În cazurile suspecte, în care este necesară o expertiză medico-legală, medicul nu va putea să elibereze certificatul de deces.

Atenţie! Persoanele neasigurate trebuie să suporte în totalitate costurile investigaţiilor paraclinice recomandate, tratamentul prescris de medicii de familie şi activităţile de suport (exceptând, aici, examinarea pentru constatarea morţii şi eliberarea certificatului de deces).

Medicii vor merge mai des acasă la pacienţi

Medicii de familie pot acorda la domiciliu cel mult 21 de consultaţii pe lună, în prezent, pentru persoanele care beneficiază de pachetul de bază, însă de mâine acest număr se dublează. Astfel, medicii vor acorda maximum 42 de consultaţii pe lună, însă nu mai mult de trei consultaţii pe zi.

Aceste examinări se pot acorda asiguraţilor nedeplasabili din cauză că sunt invalizi, asiguraţilor cu boli cronice (cu evoluţie lentă) sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor care au cel mult un an, copiilor cu vârsta de până la 18 ani cu boli infectocontagioase (ce se răspândesc uşor) şi lăuzelor.

În altă ordine de idei, HG nr. 205/2015 dispune: „sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului”.

La fel ca în cazul pachetului minimal, noile prevederi introduc servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei: o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

Referitor la examinările pentru serviciile de planificare familială, în afară de consilierea femeii privind planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive, pe listă sunt incluse evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor.

La fiecare urgenţă pentru care se acordă primul ajutor sau care este rezolvată la cabinetul medical, se acordă o singură consultaţie pentru fiecare persoană, însă, prin excepţie, copiii de până la 18 ani vor beneficia de cel mult două. Totodată, consultaţia medicală pentru afecţiunile acute şi subacute (dar şi acutizările bolilor cronice) va cuprinde, pe deasupra, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice.

Examinările pentru afecţiunile cronice vor creşte, de asemenea. Mai exact, pentru evaluarea clinică şi paraclinica, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor vor fi acordate cel mult patru consultaţii/trimestru, în limita a doua pe lună, faţă de o consultaţie pe lună/trimestru, cum este în prezent.

Spirometria (stabilirea funcţiei şi capacităţii respiratorii a plămânilor cu ajutorul unui aparat special de măsurare) este introdusă pe lista serviciilor medicale adiţionale pe care le pot oferi medicii de familie, conform documentului menţionat, pe lângă cele deja existente (efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, ecografia generală de abdomen şi pelvis).

În plus, pacienţii asiguraţi vor putea apela la medicul de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, pentru administrarea de medicamente (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil).

Pe lista serviciilor diagnostice şi terapeutice vor fi introduse, conform HG nr. 205/2015, recoltarea de material bioptic, tratamentul postoperator al rănilor abdominale, intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcinei extrauterine operate, histerectomiei (îndepărtarea chirurgicală a uterului), endometriozei şi sfatul genetic. În acelaşi timp, sunt incluse psihoterapia pentru copii/adulţi şi kinetoterapia pentru copiii cu autism.

Noul act normativ mai prevede şi introducerea unor servicii precum ecografia transrectala, examenul radiologic al articulaţiilor sacro-iliace, examenul radiologic al coloanei vertebrale/segment, CT buco-maxilo-facial nativ, CT sinusuri, RMN sinusuri, RMN abdominal cu substanţa de contrast şi colangio RMN.

Situaţiile pentru care nu este necesar biletul de internare, reorganizate

Situaţiile în care biletul de internare nu este necesar vor fi reorganizate în urma modificărilor aduse de nouă hotărâre a Executivului. Astfel, de la 1 aprilie acestea vor fi următoarele:

pentru spitalizare continuă:
naştere;
urgente medico-chirurgicale;
boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţa a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţă de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitaliceasca de lungă durată (ani);
cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv;
transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
transferul interspitalicesc;
pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României;
pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:
urgenţă medico-chirurgicala;
chimioterapie;
radioterapie;
administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS;
monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
evaluare dinamică a răspunsului viro-imunologic;
monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;
monitorizare a bolnavilor oncologici;
administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
pacienţii din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
Pacienţii îşi vor putea schimba medicul de familie pe baza cardului de sănătate

Persoanele asigurate în sistemul medical autohton îşi vor putea schimba medicul de familie cu ajutorul cardului de sănătate, mai dispune HG nr. 205/2015.

Mai exact, acest lucru va putea fi făcut, după cel puţin şase luni de la momentul înscrierii pe lista medicului, în baza cardului de sănătate şi a unei cereri de înscriere prin transfer.

Persoanele care n-au card de sănătate din diverse motive justificate (refuza folosirea din motive religioase/de conştiinţă, au sub 18 ani, nu li s-a emis cardul, urmează să li se emită un duplicat) îşi vor putea schimba medicul de familie doar în baza cererii de înscriere prin transfer.

Atenţie! Schimbarea medicului de familie în mai puţin de şase luni de la înscrierea pe lista acestuia se poate face dacă acesta moare, nu se mai afla sub contract cu casa de sănătate sau praxisul sau este preluat.

sursa: www.avocatnet.ro/

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

31 martie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...