Actualitate

Municipiul Aiud – Anunt concurs muncitor calificat SPAPL

Nr. 1751 / 15.07.2015
ANUNŢ
MUNICIPIUL AIUD
Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie
vacante de muncitor calificat III, în cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere
Drumuri, la sediul din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, judeţul Alba.
a) Condiţii de desşurare ale concursului:
Proba scrisă: 11.08.2015, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Administraţia
Patrimoniului Local Aiud.
– Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea
rezultatelor la proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 31.07.2015, ora
14:00, la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud –
Compartiment Resurse Umane.
b) Condiţii de participare şi specifice:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice;
– studii medii sau profesionale;
– vechime minimă în muncă de 3 ani.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului
Local Aiud – Compartimentul Resurse Umane, telefon 0258 861 593.
Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

17 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...