Actualitate

Modificări ale Codului fiscal, Codului de procedură fiscală şi prevederi referitoare la restituirea taxei pe poluare

finante-sid-300x227În Monitorul Oficial al României a fost publicata Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, care include modificări ale Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, actelor normative privind acordarea eşalonărilor la plată, privind exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, dar şi prevederi referitoare la plata în tranşe a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind restituirea taxei pe poluare /taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Principalele aspecte le prezentăm în continuare:

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a modificat/completat în ceea ce priveşte:

eliminarea obligaţiei certificării declaraţiilor fiscale anuale şi reglementarea opţiunii contribuabililor privind certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

– Modificări privind stingerea obligaţiilor fiscale prin plată sau compensare; în cazul cererilor de compensare, exigibilitatea creanţei intervine la data naşterii dreptului de restituire, nu la data cererii de restituire cum era anterior acestei modificări;

– Introducerea unor reglementari privind rambursarea TVA, aplicabile începând cu decontul aferent perioadei fiscale care se încheie după 01.03.2014; pentru deconturile cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată este de până la 45.000 lei, organul fiscal rambursează TVA cu efectuarea ulterioară a inspecţiei fiscale;

– Introducerea unor reglementări privind restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere la sursă;

– Diminuarea nivelului dobânzii la 0,03% pe zi de întârziere, începând din 01.03.2014;

– Reglementarea dreptului contribuabililor la dobândă începând cu ziua plătii creanţei fiscale individualizate într-un act administrativ ulterior anulat; şi până în ziua restituirii sau compensării creanţei;

– Reglementarea unui termen de 30 de zile de la comunicarea somaţiilor, înainte de care nu se pot infiinţa popriri asupra disponibilităţilor bancare;

– Modificări în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a contestaţiilor.

În legăturî cu plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, aceasta se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

7 martie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...