Actualitate

Miercuri: Ședință ordinară a Consiliului Local Sebeș

sebessebes

Consiliul Local Sebeș se va întruni miercuri 24 februarie în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se regăsesc 23 de proiecte de hotărâri.

Ședința de miercuri a Consiliului Local Sebeș se va desfășura de la ora 9.00.

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Initiator: Lupu Ovidiu Catalin, Consilier local Sebes

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si constructii ) aflate in domeniul privat al Municipiului Sebes.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Concursului National de Creatie Literara si Arta Plastica „Lauda semintelor, celor de fata si-n veci tuturor” din cadrul celei de-a XLI-a editii a Festivalului International „Lucian Blaga” Sebes (7-9 mai 2021). Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

4. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire de atribuire teren aferent constructiilor proprietate personala.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 293/2019 in sensul inlocuirii documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilului situat in strada Decebal, aflat in intravilanul UAT Sebes-domeniul public.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 302/2019 in sensul inlocuirii documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilului situat in strada Lunga, aflat in intravilanul UAT Sebes-domeniul public.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 114/2019 in sensul inlocuirii documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilului strada Veche situat in localitatea Lancram, aflat in intravilanul UAT Sebes-domeniul public.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 290/2019 in sensul inlocuirii documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilului situat in strada Dorobanti, aflat in intravilanul UAT Sebes-domeniul public.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 288/2019 in sensul inlocuirii documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilului situat in strada Patria, aflat in intravilanul UAT Sebes-domeniul public.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sebes pentru anul 2021. Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta nr. 10/12672 , 02.04.2015 – titular Argatu Costica Cristinel.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta nr. 19/9009/31.03.2006 , 02.04.2015 pentru chiriasul Bota Alexandru din blocul ANL 12, sc.A, ap. 12 – cartier Valea Frumoasei.13.

13. Proiect de hotarare privind incetarea acordului de parteneriat nr. 15114/10097/367/01.10.2020 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sebes prin Directia de Asistenta Sociala Sebes, Liceul Sportiv „Florin Fleseriu”Sebes si Asociatia „Filantropia Ortodoxa” Alba-Iulia.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

14. Proiect de hatarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere locuinta nr. 09/5977/18.02.2014 situata administrativ in Municipiul Sebes, b-dul Lucian Blaga, nr. 68A – titular Ittu (Tarziu) Silvia.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitie din „Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau” in „Reabilitare Scoala Gimnaziala, localitatea Rahau, Municipiul Sebes”

Initiator: Adrian Bogdan, Viceprimar Municipiul Sebes

16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii „Reabilitare Scoala Gimnaziala, localitatea Rahau, Municipiului Sebes”

Initiator: Adrian Bogdan, Vicerimar Municipiul Sebes

17. Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 209/2020 privind asigurarea gratuitatii pentru elevii din Municipiul Sebes la transportul public local de persoane precum si aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilitati.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

18. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei linii de garda in specialitatea ATI in cadrul Spitalului Municipiului Sebes.

Initiator: Adrian Bogdan, Viceprimar Municipiul Sebes

19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de licente de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Initiator: Adrian Bogdan, Viceprimar Municipiul Sebes

20. Proiect de hotarare privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes, a locuintei situata administrativ in loc. Petresti, Municipiul Sebes, str. Progresului, nr. 2,ap. 3, aflata in inventarul domeniului privat al Municipiului Sebes cu nr. Inv. 11101, la care s-au efectuat lucrari de reparatii.

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 135/2017 de imputernicire a Primarului Municipiului Sebes prin Arhitectul Sef sa elibereze acordul de sapatura in vederea executarii de lucrari pe terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Sebes

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

22. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionarii Contractului de Concesiune nr. 21084/30.10.2002 – titular Gabor Silvia-Pamela in favoarea sotilor SziKora Rudolf-Mircea-Ispas si Szikora Silvia

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

23. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2020 privind aprobarea capacitatii Centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilita

Initiator: Dorin Nistor, Primar Municipiul Sebes

24. Informarea nr. 7714/28.01.2021 a d-lui Lazar Dumitru privind demararea demersurilor necesare pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Sebes a loturilor de teren (pajisti permanente) lot 1, nr.cad.3239, lot.2,nr.cad3246/1 si lot.3,nr.cad 3651/1 impreuna cu punctul de vedere al compartimentului Registrul Agricol.

25. Informareanr. 13222/12.02.2021 a Administratiei Nationale Apele Romane-Administratia bazinala de apa Mures – referitor la pastrarea curateniei pe malurile si zonele de protectie a Raului Sebes.

The post Miercuri: Ședință ordinară a Consiliului Local Sebeș appeared first on albapesurse.

Consiliul Local Sebeș se va întruni miercuri 24 februarie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se regăsesc 23 de proiecte de…
The post Miercuri: Ședință ordinară a Consiliului Local Sebeș appeared first on albapesurse.Read More

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

21 februarie 2021

About Author


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...