Actualitate

Miercuri: ședință ordinară a Consiliului Local Ocna Mureș

foto: ocnamuresonline.ro
foto: ocnamuresonline.ro

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş este convocat pe data de 31.07.2013 ora 17,00, în şedinţa ordinară ce va avea loc  în Sala de Ședințe din incinta Primăriei orașului Ocna Mureș .

Aleşii locali vor lua în discuţie 14 proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii in domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului înscris în CF 72247 Ocna Mureş, cu nr top 2194/1/1 /2-curți, construcţii în suprafaţă de 2.180 mp şi parcelarea imobilului respectiv în două noi parcele, conform Documentaţiei de parcelare anexată.

2. Proiect pe hotărâre privind aprobarea desfăşurării sărbătorii locale ”Zilele orașului Ocna Mureș” în perioada 17-18 august 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Oraşul Ocna Mureş şi Asociaţia Culturală ”Tradiţii Uiorene” din Ocna Mureş în vederea implementării în comun a proiectelor de interes public local ”Realizarea proiectelor cultural-artistice la nivelul oraşului Ocna Mureş”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Ocna Mureş prin Ansamblul folcloric ”Tradiţii Uiorene” din cadrul Casei de cultură Ocna Mureş la Festivalul de folclor ”Aproape de sat” care se va desfăşura în perioada 2-4 august 2013 în localitatea Dorkovo din Bulgaria.

5. Proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a investiţiei ”Sala de sport a oraşului Ocna Mureş”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de preluare în domeniul public al oraşului Ocna Mureş, a podului de cale ferată peste Râul Mureş, situat pe linia CF. Războieni-Uioara, km.3 +104, în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere şi pietonale.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 196 mp, înscris în C.F. nr. 71359 Ocna Mureş, cu nr top 1210/1/8/24/1/1, având categoria de folosinţă ”curţi, construcţii”, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Aleea Independenţei, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 6 mp, înscris în C.F. nr. 71827 Ocna Mureş, cu nr top 1752/3/3, având categoria de folosinţă ”curţi, construcţii”, situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 3, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului spaţiu comercial şi teren aferent proprietate de stat în suprafaţă de 9 mp, înscris în C.F. nr. 71822 Ocna Mureş, cu nr top 1752/3/9, având categoria de folosinţă ”curţi, construcţii” şi ”construcţii industriale şi edilitare” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3 în vederea clarificării situaţiei juridice a imobilului cauză.

10. Proiect de hotărâre privind propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, care vor fi înaintate prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru U.A.T. Oraşul Ocna Mureş, conform O.U.G. nr. 77/2013.

12. Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea SC ”Ocna Prest” SRL cu sediul social în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a imobilului spaţiu comercial şi teren aferent proprietate de stat în suprafaţă de 7 mp, înscris în C.F. nr. 71856 Ocna Mureş, cu nr top 1752/3/8, având categoria de folosinţă ”curţi, construcţii” şi ”construcţii industriale şi edilitare” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr.3 în vederea clarificării situaţiei juridice a imobilului cauză.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a unui teren proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str. Mălinului, f.n., în suprafaţă de .1300 m.p. în vederea construirii unui spaţiu comercial.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 iulie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...