Actualitate

Miercuri 27 martie – ședință ordinară a CJ Alba

comunicat-320x220Miercuri 27 martie are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 12.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ

din municipiul Alba Iulia.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea Casei Judetene de Pensii Alba a unor bunuri-spatii in suprafata utila totala de 76,24 mp, situate la etajul 2 al Ambulatoriului de Specialitate din Municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod nr. 2, proprietate publica a Judetului Alba.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

2. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare Tribunalului Alba a doua parcele de teren in suprafata totala de 1.124 mp, proprietate publica a Judetului Alba, in vederea amplasarii noului sediu al acestei instante.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 156/2012.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

4. Proiect de hotarare pentru prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 74/2008 privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiilor „Agentia Locala a Energiei Alba” si „Alba – Manche Impreuna” a imobilului situat administrativ in Municipiul Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 9, cu destinatia de sedii.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia asupra imobilului situat in Municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul nr. 2, proprietate privata a Judetului Alba.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

6. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Alba.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

7. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

8. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor evaluarii managementului institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Alba.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de participare nr. 14307/5104/499/06.07.2006 incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Serviciul Public de Asistenta Sociala Alba Iulia si Asociatia Filantropia Ortodoxa

Alba Iulia.

Iniţiator: Cucui Alin Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

11. Proiect de hotarare privind respingerea plângerii prealabile formulata de domnul Comşa Cornel Petru prin care a solicitat revocarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 30/20.02.2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

12. Proiect de hotarare pentru completarea Anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 213/13.12.2012 privind aprobarea participarii Judetului Alba, prin Consiliul Judetean Alba, in calitate de asociat, la constituirea Asociatiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

13. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” S.A.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Parcul Industrial Cugir S.A., pe anul 2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., pe anul 2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA-CTTA S.A., pe anul 2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

17. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii activitatilor Agentiei Locale a Energiei Alba – ALEA, infiintata potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 – „Deviz general actualizat ianuarie 2013” a Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 16/24.01.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Alba” finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

19. Proiect de hotarare privind acordarea unei subventii Federatiei Române de Powerlifting.

Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

20. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 35/25.02.2013 pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din Judetul Alba a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Judetului Alba, bugetului propriu al Judetului Alba si a bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2013.

Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

22. Întrebări, interpelari, declaraţii politice.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 martie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...