SEBES ALBA
Actualitate

Metode moderne de formare profesională continuă a salariaților din AJOFM

IMG_9288Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu – CNFPPP Râşnov are în implementare proiectul Formarea Profesională pentru Dezvoltarea Personalului SPO` co-finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară: 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul major de intervenţie – 4.2 Formarea personalului propriu al SPO”. Proiectul are la bază un parteneriat format din beneficiarul finanţării, CNFPPP Râşnov,   Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba, SC Global Commercium Development SRL  București și Adecco Formacion S.A. Madrid, Spania, organizaţii cu expertiză în domeniul evaluării şi formării profesionale a adulţilor.

Metode inovative de  formare profesională continuă a specialiștilor 

În  cadrul proiectului sunt planificate 7 vizite de studiu în Spania pentru preluarea de bune practici și modele de succes în furnizarea serviciilor de ocupare. Participanții vor fi selectați din rândul absolvenților programelor de formare care au manifestat interes și au obținut rezultate performante, și din rândul salariaților SPO (Serviciul Public de Ocupare) a căror nevoi de formare nu le acoperim prin proiect și care nu au avut oportunitatea să învețe prin preluare de bune practici.

În perioada 15-19 aprilie 2013 s-a desfășurat prima vizită organizată împreună cu partenerul transnaţional ADECCO Formación Madrid, activitate cheie de învăţare care se adresează specialiştilor SPO care furnizează servicii de mediere a muncii. Este vorba atât despre absolvenţi ai programului de perfecţionare profesională în calificarea  “Agent de ocupare” desfăşurat prin proiect,  cât şi de alţi salariaţi care nu au avut oportunitatea să-şi acopere nevoile profesionale prin proiect, sau să învețe prin preluarea de bune practici transnaţionale.

În cele 5 zile dedicate acestei activități, beneficiarii proiectului vor vizita structuri ale Serviciul Public de Ocupare din Spania –  Agenția locală de Ocupare Pozuelo și Bohadilla del Monte, Fundația Altedia Creade și 4 filiale ale partenerului transnațional Adecco Formacion SA. Totodată, în agenda de lucru sunt incluse activități cu o tematică variată: orientarea candidatului (instrumente, capaciate și dezvoltare), identificarea profilului comportamental pentru îmbunătățirea gradului de ocupabilitate; Inițiative locale de promovare a politicilor active de ocupare; Strategii de ocupare pentru persoanele în pericol de excludere socială (persone cu dizabilități, persoane peste 45 de ani, tinerii); Modele de lucru ale Asistenților sociali din Spania și impactul lor asupra ocupării. Practic, specialiștii Serviciului Public de Ocupare din România, vor vedea la fața locului care sunt cele mai eficiente metode folosite de instituțiile publice și private de profil din Spania în furnizarea serviciilor de medierea muncii precum și, elaborare și aplicare Strategiilor de Formare profesională continuă a personalului SPO.

La finalul vizitei, specialiștii proiectului și participanții, vor realiza documentele relevante care se vor constitui în mijloace de diseminare și învățare pentru specialiștii SPO care nu au făcut deplasarea în Spania.

Beneficiarii proiectului sunt 1.200 de salariați din toate Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă din România.

Distribuie Acum

19 aprilie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *