Actualitate

Marţi: şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Sebes_PrimariaConsiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 30.07.2013 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş.

Aleşii locali vor lua în discuţie 39 proiecte.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului  Local al Municipiului Sebeş la data de 30.06.2013.
 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului local pe anul 2013.
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea  contractului de închiriere a apartamentului nr. 4 din blocul nr. 53, Scara C , cartier L. Blaga – Sebeş – locuinţă construită din fonduri A.N.L.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea  contractului de închiriere a apartamentului nr. 13 din blocul nr. 53, Scara C , cartier L. Blaga – Sebeş – locuinţă construită din fonduri A.N.L.
 5. Proiect de hotărâre privind  repartizarea , în chirie a apartamentelor nr. 3, Scara C şi  nr. 12  scara D din blocul nr.53,cartier L. Blaga – Sebeş – locuinţe construite  din fonduri A.N.L.
 6. Proiect de hotărâre privind  cesiunea contractului de închiriere nr.12909/02.07.2002 locatar Moisa Vian în  beneficiul d-lui Andruş Ioan .
 7. Proiect de hotărâre privind  cesiunea contractului de închiriere nr.8005/04.04.2002 de pe titularul Radu Petru Octavian  în beneficiul soţiei Radu Doina şi a contractului de închiriere nr.8009/04.04.2002 de pe titularul Lucan Nicolae în beneficiul soţiei Lucan Floarea
 8. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate  personală.

Proiecte iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor uscaţi de pe domeniul public al  

             Municipiului Sebeş ( ,,Parcul Arini”).

                                                                        Proiect iniţiator cons. Roncea Radu

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită  către Asociaţia F. C.  Viitorul Răhău, a terenului de fotbal ce face parte integrantă din imobilul înscris în CF 77903     Sebeş – Răhău,  nr. inv. 81394, situat în extravilan Răhău.
 2. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare  către Serviciul  Public de  Administrare a Patrimoniului a străzilor Ulmului , Platanului , Arini şi Râului .
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului  compensaţiilor în bani care se vor acorda  voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului  Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru .
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea de licenţe de traseu  pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
 5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea nomenclaturii stradale a municipiului Sebeş.
 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri, acordat tinerilor, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre privind identificarea şi înscrierea, în CF a proprietăţii Municipiului Sebeş a  imobilului situat administrativ în  Sebeş, cartier M Kogălniceanu – „alei şi spaţii verzi”, în suprafaţă de 732 mp.
 8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate  şi a documentaţiei PUZ „Construire  spaţiu alimentaţie publică ; construire anexe şi împrejmuire „Sebeş, DJ 704A.
 9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate  şi a documentaţiei PUZ „Construire  staţie meteo, împrejmuire, branşament utilităţi tehnico – edilitare , platformă meteo şi anexe „ Sebeş , DN 7, Cîmpul Vinţului .
 10. Proiect de hotărâre   privind acordarea dreptului  de folosinţă gratuită în favoarea d-lui Dodoc Alexandru – asupra terenului situat în Petreşti , str. Energiei .
 11. Proiect de hotărâre cu privire la punerea la dispoziţia comisiei de aplicare a prevederilor  Legi nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a terenului situat în Lancrăm, zona Şirini, înscris în CF 26615, nr top 2180/1/2/7/1/2/1, în suprafaţă de 110 643mp.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  avizului prealabil de oportunitate pentru documentaţia PUZ „Construire hală service (până la 50 autovehicule ) , construire birouri şi anexe, construire împrejmuire ,racord utilităţi (apă – canal , energie  electrică , gaze naturale ),Sebeş , str. Augustin Bena , nr. 95.
 13. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea SPAP Sebeş a mijlocului fix Teren, nr. inv. 81190,  situat în Sebeş, str Traian nr 4B.
 14. Proiect de hotărâre  privind  încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 17960/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.
 15. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sebeş de extindere a unei construcţii.

Proiecte iniţiator primar

 1. Informarea nr. 23497/26.06.2013- cererea Protopopiatului Ortodox Român Sebeş –preot Ionel Arsu.
 2. Informarea nr. 23893/28.06.2013 – cererea domnului Bunea Ionel.
 3. Informarea nr. 23777/28.06.2013 – cererea preotului  Remete Gheorghe.
 4. Informarea nr. 24217/02.07.2013 – cererea domnului Sava Luca.
 5. Informarea nr. 24359/02.07.2013 – cererea domnului Popovici  Cezar .
 6. Informarea nr. 37.P/11.07.2013 – sesizarea proprietarilor zonei rezidenţiale , str. Fagului, Sălane, Paul Tomiţa şi vecinătăţi.  
 7. Informarea nr. 25816/15.07.2013 – cererea SC Pehart Tec  SA Petreşti.
 8. Informarea nr. nr. 26069/17.07.2013 – cererea Liceului cu Program Spotiv Sebeş.
 9. Informarea nr. 26164/17.07.2013 – cererea cetăţenilor de pe strada Oituz- Sebeş.
 10. Informarea  nr. 26665/22.07.2013 – privind activitatea asistenţilor personali  desfăşurată în semestrul I al anului 2013- S.P.A.S. Sebeş.
 11. Informarea nr. 23159/21.06.2013 – privind solicitarea  Parohiei Evanghelice CA privind retrocedarea sălii de sport Flamura şi a terenului aferent acesteia.
 12. Informarea nr. 26994/24.07.2013 – referat analiza activităţii S.V.S.U. Sebeş, Sem. I 2013.
 13. Informarea nr. 26896/23.07.2013 – adresa SC DALMO INTERM S.R.L.
 14. Raportul membrilor delegaţiei Municipiului Sebeş privind deplasarea la Budingen – Germania .
 15. Problemele consilierilor .

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 iulie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...