Stiri Sebes

Marți, ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș

Marți, 9 octombrie, de la ora 16, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local Sebeș.

Vă prezentăm ordinea de zi a acestei ședințe:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aferente anului şcolar 2018 – 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2018 – 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului unor loturi de teren situate în zona Sirinii Lancrămului, între Municipiul Sebeș si dl. Macarie Vasile si d-na. Macarie Emilia.

-Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA, asupra unui teren necesar amplasării unui post de transformare în anvelopă și rețele electrice subterane de racord.

-Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului a următoarelor activități :,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,, și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

-Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș, aprobat prin HCL 127/2017.

-Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș a unor mijloace fixe ca urmare a vânzării acestora.

-Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a schimbului de teren efectuat în baza Contractului de schimb având încheiere de autentificare nr. 2255/05.09.2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de parcelare a imobilului teren, situat administrativ în Sebeş, Cartier Lucian Blaga, înscris în CF nr. 84967 Sebeş, și alipirea celor trei parcele.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate administrativ în extravilanul UAT a Municipiului Sebeș, jud. Alba.

-Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Liceului cu Program Sportiv Sebeș a suprafeței de 1.008,00 mp din mijlocul fix ,, Teren aferent Școala Generală nr. 3 Sebeș – corpuri de clădire A,B,C,D,E și terenuri de fotbal din exteriorul zidului cetății,, nr. inventar 80023 și darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș .

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

8 octombrie 2018

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...