Actualitate

Marţi: Conferință de finalizare a proiectului „Romii creează întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj”

slide111Marți, 30 iulie 2013, ora 10:00 în Sala de Conferințe a Hotelului PARC, str. Primăverii, nr. 4, Alba Iulia are loc conferința de finalizare a proiectului „Romii creează întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj” „ROMA- RE”, ID 56805.

Proiectul este implementat pe o durată de 36 luni de către FUNDAŢIA PAEM ALBA, în parteneriat cu Asociaţia PAKIV România şi Techniki Ekpedeftiki Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A.(Grecia), fiind finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă eliminarea excluziunii sociale şi ocupaţionale, de pe piaţa muncii, a persoanelor de etnie romă, prin asigurarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării, constituirea Structurilor de Sprijin (centrelor de resurse) pentru structurile economiei sociale şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la promovarea integrării pe piața muncii şi în societate a grupurilor vulnerabile, precum şi promovarea conceptului de dezvoltare durabilă.

În prezent, în cadrul proiectului funcţionează 5 Cooperative de reciclare a deșeurilor de ambalaj (Structuri ale Economiei Sociale) și au fost create 156 locuri de muncă (din care 120 pentru cetăţeni de etnie romă).

Proiectul are un buget în valoare totală de 20.840.071,00 RON, din care Asistenţa financiară nerambursabilă 20.423.269,00 RON reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuţia solicitantului şi partenerilor este de 416.802 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

În cadrul proiectului se va dezvolta un mecanism integrat de sprijin, stabil şi multiregional, care acoperă 5 din cele 8 regiuni ale Romaniei, respectiv SV (Craiova), Centru (Alba Iulia), NV (Cluj Napoca), NE (Piatra Neamţ) şi Bucureşti-Ilfov, pentru furnizarea serviciilor integrate şi personalizate persoanelor de etnie romă, în vederea sprijinirii acestora pentru dezvoltarea şi asigurarea funcţionării structurilor de tip întreprindere socială (asociaţii, organizaţii fără scop patrimonial etc.) şi angajarea acestora în cadrul structurilor nou create.

FUNDAŢIA PAEM ALBA este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, apolitică, care a fost înfiinţată în baza Legii nr. 21 / 1924 şi a dobândit personalitate juridică prin sentinţa civilă nr. 1182 / 20 septembrie 1995 a Tribunalului Alba – dată la care şi-a început activitatea. Fundaţia functionează în baza OG nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, aprobata prin Legea 246/2005. Prin încheierea nr. 462/2007 din 31. 01. 2007, FUNDAŢIA PAEM ALBA şi-a modificat Statutul şi componenţa Cosiliului de conducere.

Scopul Fundaţiei PAEM Alba este de a identifica, concepe şi implementa acţiuni vizând dezvoltarea economică şi socială la nivel regional.

Afilierea şi/sau parteneriate, naţionale sau internaţionale, cu alte organizaţii neguvernamentale, ale administraţiei publice locale şi centrale, cu universităţi, agenţi economici, organizaţii patronale, sindicale, culturale şi de cult pentru atingerea scopului FUNDAŢIEI, inclusiv parteneriate public-private;

Dezvoltarea capacitaţii FUNDAŢIEI în scopul sprijinirii acţiunilor de implementare a aquis-ului comunitar şi al legislaţiilor internaţionale cu aplicaţie locală şi naţională;

Înfiinţarea de structuri instituţionale, administrative de programare şi implementare necesare pentru administrarea eficientă a fondurilor structurale europene;

Sprijinirea dezvoltării economice şi sociale;

Intensificarea măsurilor active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă;

Consolidarea parteneriatelor regionale şi locale pentru promovarea ocupării forţei de muncă;

Promovarea dialogului social în paralel cu întărirea democraţiei prin stimularea participării cetăţenilor la viaţa comunităţii;

Asigurarea sustenabilităţii financiare şi a durabilităţii organizaţionale a Fundaţiei;

Desfăşurarea de programe ecologice şi de protecţie a mediului.

Asociația Pakiv România este o organizație civică non profit înființată în luna octombrie 2005, în baza Ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și fundațiilor din România. Membrii fondatori ai organizației sunt activiști romi, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea de proiecte/programe adresate comunităților cu romi, în realizarea de analize/studii/cercetări care reflectă situația comunităților cu romi, cu experiență în realizarea și implementarea de campanii de informare și conștientzare a membrilor comunităților cu romi, cu experiență în livrarea sesiunilor de formare a adulților, cu experiență în implementarea campaniilor de lobby, advocacy etc.

Asociaţia Pakiv Romania este rezultatul notabil al derulării proiectului “Şi romii muncesc”, proiect implementat de Primaria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu un grup de initiativă alcătuit din membri ai comunităţilor cu romi din municipiul Alba Iulia. Grupul de initiaţivă a participat activ la implementarea proiectului, iar in luna octombrie 2005 s-a constituit în Asociatia “Pakiv Romania”.

Asociaţia Pakiv România consideră că în România populația de etnie romă se confruntă cu un model agresiv de excluziune socială. Abordarea problematicii romilor trebuie să fie una de tip comprehensiv și să nu se concentreze doar asupra efectelor înregistrate. Membri echipei Pakiv România au conștientizat faptul că este nevoie de o abordare diferită a problematici romilor, o perspectivă concentrată pe incluziunea socială a romilor.

Misiunea organizației Pakiv România este aceea de a îmbunătăți situația membrilor comunităților de romi din România.

Valorile declarate ale organizației sunt: profesionalism în activitățile derulate, respect față de colaboratori și față de beneficiarii activității organizației, integritate și onestitate, persuasivitate și perfecționism, putere de muncă și eficiență.

Asociaţia Pakiv România are ca principale arii de interes analiza și dezvoltarea de politici publice, precum și strategii și intervenții în comunitățile cu romi în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a membrilor acestei minorități. Totodata, Asociaţia Pakiv România are un interes deosebit în promovarea incluziunii sociale, schimbarea comportamentelor, precum și dezvoltarea comunitară a grupurilor dezavantajate din România.

Pe parcursul celor şase ani de activitate, Asociaţia Pakiv România s-a remarcat la nivel local, judeţean şi naţional prin profesionalism şi activităţi de voluntariat care au contribuit la procesul de îmbunătăţire a situatiei romilor din judetul Alba.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 iulie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...