Actualitate

Mâine, 28 aprilie, şedinţă ordinară a Consiliului Local Alba Iulia

Marţi, 28 aprilie, la sediul Direcţiei de Programe din subordinea Consiliului Local Alba Iulia va avea loc, de la ora 13:00, şedinţa ordinară a Consiliului Local Alba Iulia.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia
2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2015, al municipiului Alba Iulia
3. Neacordarea de facilitati fiscale unei fundatii
4. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciului public ”Administrarea partimoniului local”, Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură, Direcției de asistență socială, Direcției programe, Serviciului public de asistență medicală, Serviciului voluntar pentru situații de urgență și Direcției creșe, urmare reorganizării
5. Deplasarea d-lui Comănici Florin, șofer în cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, în Arnsberg – Germania, în perioada 20-27 mai 2015
6. Aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea delegațiilor orașelor din străinătate invitate de către Primăria municipiului Alba Iulia în anul 2015
7. Deplasarea d-lui Mircea Hava – Primarul municipiului Alba Iulia în orașul Praga, Republica Cehia
8. Alocarea unor sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2015, pentru activități culturale
9. Acordarea normei de hrană personalului poliției locale din cadrul Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia
10.Alocarea sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol asistență socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie
11.Încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 32959/54/05.05.2014 dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM SPEROMAX Alba
12. Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2015, în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii
13.Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
14.Înființarea unității de implementare în cadrul proiectului ”Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” finanțat prin Apelul COERENT, din cadrul Programului RO10 ”Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”
15.Aprobarea ajustării tarifelor la lucrările de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Alba Iulia prevăzute în anexa nr. 2 la Contratul de concesiune nr. 20082/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC CORAL IMPEX SRL
16.Aprobarea constituirii dreptului de administrare a depozitului neconform de deșeuri a municipiului Alba Iulia în favoarea Consiliului Județean Alba
17.Încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia, nr. 69525/2013
18.Înființarea și amplasarea unor stații de autobuz pentru transportul public al persoanelor în municipiul Alba Iulia
19.Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
20.Modificarea Regulamentului local de urbanism al ”Planului urbanistic general și amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Alba Iulia – reactualizare” aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local

21.Aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1 Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu „Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD aprobat cu HCL 398/2007 PT. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN SPATIU COMERCIAL SI BIROURI IN SPATIU COMERCIAL SI SPATII DE CAZARE TURISTICA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 37A, solicitant SC ELECTRO BVL SRL”.
Art.2: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL CU EXTINDERE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STR. ARNSBERG, BL.37, AP.2, solicitant SC LIN SI EMA SRL”.
Art.3: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE ATELIER COSMETICA AUTO, ALBA IULIA, STR. DETUNATA, NR.37, solicitant EIDENMULLER ELENA MARIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.4: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR.8, solicitant CRET TEODOR”.
Art.5: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „REALIZARE ACCES DIN STRADA PEPINIEREI PENTRU PARCELA CU CF. 85347, ALBA IULIA, OARDA DE JOS, STR. PEPINIEREI, FN, solicitant TRIFA GABRIEL NICOLAE si sotia TRIFA CRISTINA MARIA”.
Art.6: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „REGLEMENTARE ACCES – MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 389/12.2012, ART.5, ALBA IULIA, MICESTI, STR. STADIONULUI, NR.3, solicitant CORDEA IOAN, CORDEA VALENTINA CORNELIA”.
Art.7: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CURCUBEULUI,
NR.10, solicitant BORZESCU SORIN FLORIN”, conform planului de situatie anexat.
Art.8: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. VALEA
ARGINTULUI, NR.45, solicitant CHERAN SEBASTIAN GABRIEL, CHERAN NICOLETA ELENA”, conform planului de situatie anexat.
Art.9: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE ANEXE ALE EXPLOATATIE AGRICOLE – SPATIU DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE, ALBA IULIA, ZONA FUNDOAIE, EXTRAVILAN OARDA, solicitant NICOLA FLAVIU AUREL”.
Art.10: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATII COMERCIALE MAGAZIN INDUSTRIAL SI MAGAZIN ALIMENTAR, EXTINDERE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR.14,BL.27, AP.2, solicitant NISTOR CRUCITA”.
Art.11: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, GARAJ SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. TALMACIU, solicitant JURCA IOAN , ARGHIR IONELA NICOLETA”.
Art.12: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE SI PARCELARE, ALBA IULIA – MICESTI, ZONA TIGLARIE, solicitant PLESA GABRIEL CODRU, PLESA CALIN AUREL, COLDA PETRU”.
Art.13: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE LA CIMITIR MAIERI II, ALBA IULIA, STR. INCORONARII, NR.17, solicitant PAROHIA ORTODOXA ROMANA MAIERI II”.
Art.14: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR.18, solicitant NEDOV
ADRIAN, NEDOV DANIEL”.
Art.15: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE TRAMA STRADALA, AMENAJARE SPATIU COMERCIAL SI ZONA DE AGREMENT
IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLEVTIVE SI COLECTIVE, ALBA IULIA, MICESTI, CARTIER ORIZONT, solicitant SC VIZIONAR INVEST SRL”.
Art.16: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „PARCELARE LOTURI PT. CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, ALBA
IULIA , MICESTI, STR. DRAGASANI, NR. 20, solicitant MAN PETRU RAUL SI DAN IOAN”.
22.Modificarea Hotărârii nr. 81/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
23.Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 1768/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
24.Propunerea de atribuire a terenului aferent caselor particulare
25.Acceptarea donației imobilului (drum) aferent străzii Casandra, situat în Alba Iulia – Pîclișa
26.Stabilirea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor monumente istorice proprietate a municipiului Alba Iulia
27. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Bastionul Trinitarienilor(spațiul nr.1 cu indicativul M4B1)
28. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Trinitarienilor(spațiul nr.2 cu indicativul M4C1)
29. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Capistrano(spațiul nr.4 cu indicativul M5R1)
30. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)
31. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Michael(spațiul nr.6 cu indicativul M7C1)
32. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Carol(spațiul nr.7 cu indicativul M7C2)
33. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol(spațiul nr.8 cu indicativul M7R1)
34. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol(spațiul nr.9 cu indicativul M7R2)
35. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol(spațiul nr.10 cu indicativul M7R3)
36. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Trinitarienilor(spațiul nr.13)
37. Acceptarea donației fãcute municipiului Alba Iulia a unui Monument Comemorativ de cãtre ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI
38. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.25759/2007 încheiat între Consiliul Local și S.C.ARTI – PAN S.R.L.
39. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2862/2009 încheiat între Consiliul Local și S.C.FARMA LUX S.R.L.
40.Aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere încheiate între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.UNITATEA S.R.L.
41.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Piața Consiliului Europei, bl.32D, ap.4
42.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.17

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 aprilie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...