Actualitate

Luni – şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Sebes_Primaria1Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 30 septembrie ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 23 proiecte.

 1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2013.
 2. Proiect de hotărâre  privind acordarea de înlesniri  la plată a majorărilor de întârziere  datorate bugetului local al municipiului  Sebeş de către persoanele fizice şi persoanele juridice.
 3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea modificării numărului maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite de către Municipiul Sebeş şi a declanşării unei noi proceduri de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi.
 1. Proiect de hotărâre  privind încetarea  contractului de închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul nr. 12 , Scara B  cartier Valea Frumoasei  – Sebeş  – locuinţă construită din fonduri A.N.L.
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentului nr. 4  , Scara C,  a apartamentului nr 13 scara C din blocul nr. 53 cartier L Blaga şi ap 1, sc B cartier Valea Frumoasei- Sebeş  –  locuinţe construite din fonduri A.N.L.
 3. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.43/15529/11.05.2012-locatar Edu Constantin .
 4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 208 /2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg,  înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182mp
 5. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL 209/2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg,  înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 191mp.
 6. Proiect de hotărâre  privind respingerea cererii nr 32088/09.09.2013 adresată de Pădurean Nicoleta Maria domiciliată în Sebeş, str. M Kogălniceanu, bl 74/29.
 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a două staţii de transport şi modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 207/2013 de aprobare a documentaţiei  tehnice de dezlipire  în 2 loturi a imobilului teren cu nr top 502, situat in intravilan Sebes,  str. Stefan cel Mare.
 9. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea  imobilului situat administrativ în Sebeş , str. Mihai Vteazu, nr. 3, înscris în CF 75099 , curţi construcţii  ,nr. top. 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr. top. 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Regulamentului de Ordine Interioară al Căminului  pentru persoane vârstnice Sebeş.
 11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifelor de închiriere  a terenurilor de fotbal şi tenis din bazele sportive aparţinând Municipiului Sebeş.
 12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş , asupra  imobilului „Spaţiu  comercial – str.  Călăraşi, nr. 4 A” nr. inv. 10211.
 13. Proiect de hotărâre  privind diminuarea  suprafeţelor  de teren aferent  drumurilor vicinale afectate de lucrarea de utilitate publică „Autostrada Orăştie – Sibiu „
 14. Proiect de hotărâre  privind acceptarea  donaţiei terenului situat în intravilanul localităţii Sebeş – Petreşti , înscris în CF 78506, arabil , în suprafaţă de 1255 mp.
 15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare  având  ca obiect vânzarea (la cererea chiriaşului )  a apartamentului  construit din fonduri A.N.L. situat administrativ în Sebeş , str. Valea Frumoasei , bloc 12 B, ap.7 în favoarea  doamnei  Costea  Vetuţa.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 153/2011 de completarea H.C.L. 103/2011 de aprobare  a documentaţiei  de dezlipire  a imobilului teren înscris în CF 70473 Sebeş nr. top. 3585/1 păşune , nr. top. 3586/2, nr. top. 3593, nr.top. 3594, teren situat în Petreşti  strada Valea Sebeşului .
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,00 mp, situat administrativ in Sebes, in incinta Liceului Tehnologic Sebes, str. Viilor, nr. 2, pentru amplasarea unei rulote in vederea comercializarii de produse alimentare si nealimentare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică  a deşeurilor de fier rezultate din casări/dezmembrări.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1. al HCL nr. 205/29.08.2013 de aprobarea schimbului unor parcele de teren „loc de casă „ situate  în Lancrăm grevate de dreptul  de folosinţă  a d-lor Furdui Ioan şi Mihoc Petru.
 20. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate  „Construire hală producţie – montaj , logistică şi anexe industriale „ Sebeş – extravilan .
 21. Informarea  nr. 30488/2013- adresa  unui grup de cetăţeni din Răhău, jud. Alba .
 22. Informarea nr. 32062/2013 – răspunsul Primăriei la adresa  nr. 30488/2013.
 23. Informarea nr. 31418/2013 –  raportul Comisiei de Administraţie al Ocolului  Silvic  Sebeş R.A.
 24. Informarea nr. 31858/2013 – adresa locuitorilor blocurilor din Petreşti , str. 1 Mai .jud. Alba .
 25. Informarea nr. 31893/2013 – adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Sebeş, jud. Alba .
 26. Informarea nr. 32063/2013 – adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba .
 27. Informarea nr. 32075/2013 – adresa  proprietarilor zonei rezidenţiale str. Fagului , Sălane, Paul Tomiţa şi vecinătăţi.
 28. Informarea  nr. 31955/2013 – adresa  d-nei Stănilă Luminiţa , Sebeş , str. Valea Frumoasei Bl.7, ap. 1., jud. Alba .
 29. Informarea nr. 32080/2013 –  adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba.
 30. Informarea nr. 32090/2013 – adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba .
 31. Informarea nr. 32249/2013 – informare privind situaţia respectării clauzelor contractuale de către chiriaşii din blocurile ANL.
 32. Informarea nr. 32601/2013 – adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş.
 33. Informarea nr. 32804/2013 – adresa domnului consilier Roncea Radu.
 34. Informarea nr. 32867/2013 – adresa familiei Ianoş Florin şi Ianoş Veronica , Sebeş , str. Mircea cel Mare, nr. 52.
 35. Informarea nr. 32826/2013 –  adresa Societăţii Române Pentru Drepturile Omului.
 36. Informarea nr. 33069/2013 – adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului.
 37. Informarea nr. 33366/2013 – adresa doamnei Cioran Cristina Gabriela , Pereşti, str. Fagului , nr.. 3, jud. Alba .
 38. Informarea nr. 33922/2013 – adresa domnului director , prof.Tileagă Florin- Liceul cu program sportiv  Sebeş.
 39. Problemele consilierilor .

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 septembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...