TEATRU ALBA
Actualitate, Social

Luni – şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Sebes_PrimariaConsiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 23.12.2013 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 18 proiecte.

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Local de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor de arhivă al Primăriei Municipiului Sebeş şi ale Consiliului Local Sebeş .
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Autogării Sebeş „
 4. Proiect de hotărâre             cu privire la aprobarea rezultatelor procedurii organizate conform HCL 228/2013, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 113/01.08.2005.
 6. Proiect de hotărâre privind  cesiunea contractului de concesiune nr. 14483/30.07.2002, modificat prin actul  adiţional  nr. 1/11484/04.05.2006 de pe titularul Gassner Ioan în beneficiul soţiei Gassner Marion.
 7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8070/04.04.2002 , locatar Gaidoş Viorel Cornel în beneficiul d-lui Moga Silviu.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a mijlocului fix „Clădire Autogară”.
 9. Proiect de hotărâre  privind modificarea  şi completarea  Inventarului bunurilor ce aparţin  domeniului public al U.A.T. Sebeş.
 10. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public a investiţiei „Extindere şi reabilitare Grădiniţa nr. 2, str. Dorin Pavel nr. 7, Municipiul Sebeş „
 11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea demolării imobilului clădire situat în Sebeş , str. Călăraşi, nr. 4 A, nr. inv.10211.
 12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuirea acestora în ordinea descrescătoare .
 13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare având ca obiect vânzarea ( la cererea chiriaşului ) a apartamentului construit  din  fonduri A.N.L.  situat administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, bloc 12, scara A, ap.9 în favoarea domnului Mărginean Nicolae.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 276/2013 (îndreptarea erorii materiale din art.1;2 şi 3 privind înscrierea eronată a numărului de Carte Funciară )
 15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  avizului prealabil  de oportunitate pentru documentaţia P.U.Z. „Construire hala de producţie şi împrejmuire „ extravilan – Municipiul Sebeş –DN 7 , FN”.

Proiecte iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a licitatiei  pentru  vânzarea, prin licitatie publica deschisa, a  unui imobil teren in suprafata totala de 35789 mp, proprietar Municipiul Sebes, domeniul privat, situat administrativ in Petresti, strada Energiei.

Proiect iniţiator cetăţean Dobra Nicolae

 1. Proiect de hotărâre privind nivelul pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2014.
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiilor de dezmembrare  a imobilelor terenuri situate în Sebeş, Lancrăm – Şirinii Lancrămului,înscrise în CF nr. 78854, CF nr. 7855 şi CF nr. 78856.

Proiecte  iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 46323/2013- adresa  doamnei Nistor Nicoleta ,Sebeş , str. M.Kogălniceanu , bl. 76, ap.4, jud. Alba.
 2. Informarea nr. 48096/2013 – adresa Liceului cu Program Sportiv Sebeş.
 3. Obiecţii privind legalitatea H.C.L. nr. 292/2013 şi 299/2013.
 4. Informarea nr. 47129/2013-adresa „ACPVOPAC MUHLBACH „Sebeş.
 5. Informarea nr. 49089/2013 – adresa d-lui Tudor Mihai , Sebeş , V. Frumoasei , Bl. 7B/9 ,jud. Alba .
 6. Problemele consilierilor.

Distribuie Acum

20 decembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...