Locale, Politica, Stiri Sebes

Luni, 29 octombrie, ședința ordinară a CL Sebeș

Luni, 29 octombrie, de la ora 14, în sala festivă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Sebeș. Cu această ocazie, consilierii locali din Sebeș vor avea de dezbătut și de votat 11 proiecte de interes local.

Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriașii din blocurile ANL 12AB – cartier – Valea Frumoasei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeș. jud. Alba.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi: Abatorului și Spicului, Municipiul Sebeș”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 al HCL nr. 127/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 76111 – nr. topo. 76111/27 parcela nr. 27 din folosinţa d-nei Monescu Maria- Mihaela în folosinţa d-lui Popa Ilie- Ovidiu.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, strada Tipografilor, nr. 4, jud. Alba.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H. C. L. număr 5/2018 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș a imobilului teren în suprafață de 1264 mp, înscris în CF 85828 Sebeș, nr. cad.85828.

9. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a identificarii in teren a doua constructii edificate pe Teren Stadion Petresti.

10. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2018,introducerea de investiții noi și redistribuirea unor sume între obiective de investiții în Programul de investiții publice pe obiective de investiții,pe surse de finanțare pe anul 2018 și estimări pe 2019 – 2021.

11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de plantare a 100 de arbori, pe aliniamentul stradal aferent străzii Mihail Kogălniceanu (lucrări realizate şi suportate integral de Rotary Club Alba Iulia).

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 octombrie 2018

About Author

Cititorul


ONE COMMENT ON THIS POST To “Luni, 29 octombrie, ședința ordinară a CL Sebeș”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...