Actualitate, Diverse, Stiri

Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea fierului vechi la Aiud

ANUNŢ – MUNICIPIUL AIUD

Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea fierului vechi

Primăria Aiud reia licitaţia publică deschisă cu strigare, în data de 25.03.2015, ora 12.00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, pentru vânzarea fierului vechi rezultat din operaţiunea de demolare a Staţiei de Epurare Aiud, proprietar Municipiul Aiud – domeniul privat.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,93 lei/Kg pentru fierul vechi şi 2 lei/Kg pentru motoare electrice dezafectate, iar pasul / pragul este de 0,05 lei/Kg, atât pentru fierul vechi, cât şi pentru motoarele electrice dezafectate.

Arătăm că fierul vechi evaluat la 28.800 Kg este constituit din ţevi, robineţi, platbande şi motoare electrice dezafectate, se află depozitat la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, situat pe strada Tribun Tudoran nr. 9 unde poate fi şi văzut.

Cantitatea exactă de fier vechi, pe sorturi, va fi stabilită prin cântărire, pe un cântar care are viză metrologică valabilă la data cântăririi, iar toate cheltuielile pentru încărcarea, cântărirea şi transportul fierului vechi, cad în sarcina ofertantului declarat câştigător.

Documente necesare pentru participarea la licitaţie:

1)Dovada achitării taxei de participare la licitaţie în valoare de 100 lei

2)Dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 2.600 lei.

3)Copie după certificatul de înmatriculare sau alte documente care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate şi desfăşoară în mod legal activitatea de colectare şi valorificarea deşeurilor metalice valabile la data derulării procedurii.

4)Persoanele juridice vor depune declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt în lichidare juridică şi că îndeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa de Urgenţă nr.16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile cu modificările şi completările ulterioare.

5)Dovada achitării impozitelor şi taxelor la bugetul local şi bugetul consolidat al statului valabile la data desfăşurării licitaţiei – Certificate fiscale eliberate de Administraţia Finanţelor Publice de pe raza teritorială a sediului participantului la licitaţie.

Societăţile care au datorii restanţe faţă de bugetele locale şi bugetul consolidat al statului nu vor putea participa la procedură fiind declarate neeligibile .

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică din Primăria Aiud, telefon 0258/861310, int. 39.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 24.03.2015, ora 17.00.

În caz de neadjudecare, licitația se reia în data de 1.04.2015, ora 12.00.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

20 martie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...