Actualitate

Joi: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud

Joi 18 februarie, începând cu ora 14:00, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Aiud, în sistem la distanță, prin mijloace electronice, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Acordul de colaborare în interes public, nr. 25190 din 27.11.2019, între Municipiul Aiud și S.C. NAPOCA SA, aprobat prin HCL nr. 263 din 12.11.2019. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020 privind înființarea Unității de Implementare a Proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate si modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 311/23.12.2019 prin care s-a aprobat stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestrul II anul 2020 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de concesiune nr. 2676/28.12.2011 ce are ca obiect imobilul teren cu suprafață de 17 m2 în favoarea petenților cumpărători ai construcției, Popa Ioan și Popa Aurora.(Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei sectoriale de dezvoltare durabilă in domeniul sănătății a Municipiului Aiud pentru perioada 2021–2025. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei sectoriale de îmbunătățire a serviciilor de asistență socială din Municipiul Aiud pentru perioada 2021–2025. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Aiud a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului General al Municipiului Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.I a Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de alegere a delegaților sătești pentru localitățile componente și aparținătoare municipiului Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuirea în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de 14 din cele 24 de loturi din imobilul ”Construcții Corp A și teren aferent” situate administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în zona Pieței „Dr. Constantin Hagea”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor obținute din activitățile de administrare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Aiud pe anul 2020. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud). (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de colectare a deșeurilor vegetale în Municipiul Aiud, pentru locuințele individuale. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

The post Joi: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud appeared first on albapesurse.

Joi 18 februarie, începând cu ora 14:00, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Aiud, în sistem la distanță, prin mijloace…
The post Joi: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud appeared first on albapesurse.Read More

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

14 februarie 2021

About Author


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...