Social

Joi: Consilierii Judeţeni au şedintă la Castelului Medieval” Bethlen-Haller” din Cetatea de Baltă

foto: gotravel.ro
foto: gotravel.ro

Consiliul Judeţean este convocat pe data de 30 mai, ora 11:00, în şedinţa ordinară care va avea loc la Sala de Conferinţe a Castelului Medieval” Bethlen-Haller” din Cetatea de Baltă.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionarii acestuia către SC APA-CTTA SA.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a” Concursului de arhitectură contemporană în Ţara Moţilor”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului” Comună văzută de copii – ghid de prezentare a comunei” (Comunele Noşlac, Lopadea Noua, Lunca Mureşului, Mirăslău, Almaşu Mare, Roşia Montană, Bucium, Ciuruleasa – Judeţul Alba)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba, încheiat intre Consiliul Judeţean Alba şi Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC APA-CTTA SA, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare şi din alocaţii bugetare.

6. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Săsciori pentru transmiterea unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei Sasciori- Sebesel Q=1000I/s, din domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori, în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru Implementarea în anul 2013 a Programului” Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba, cu valabilitate în perioada 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2013.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL.

11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Aitrans SA Aiud prin care solicită anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.

12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Transgilyen SRL Aiud împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.

13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.73/25.04.2013 privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea” 1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea Organizării evenimentului” Prima reuniune internaţională comună a Societăţii Americane de Matematică şi a Societăţii Romane de Matematică în parteneriat cu Institutul de Matematică Simion Stoilov al Academiei Romane”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unor drumuri din Judeţul Alba.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării terenului în suprafaţa de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68, proprietate publică a Judeţului Alba.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociaţiei ROSEA, în cadrul proiectului” Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociaţiei ECOU, în cadrul proiectului” Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Convenţii de parteneriat şi cooperare precum şi a unor Acte adiţionale la Convenţiile de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale.

21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

28 mai 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...