Actualitate, Social, Stirea Zilei, Stiri

Jihad în învăţământ! Inspectorul general Sandea vrea scaunul directoarei de la Grădiniţa nr.12

Inspectoratul albaAtmosfera de calm desăvârşit de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 din Alba Iulia, cum de altfel trebuie să fie atmosfera într-un loc unde micuţii din noua generaţie se pregătesc să devină oameni adevăraţi, a fost tulburată în ultimele zile, după ce Inspectorul Şcolar General Dorin Sandea a luat decizia să o demită pe directoarea Veronica Suciu.

Hotărârea domniei sale a luat prin surprindere pe multă lume, mai ales pe cei ai căror copii sunt sau au fost înscrişi la această unitate de învăţământ. Surprinderea este firească, pentru că prin prezenta domnişoarei Veronica Suciu la conducerea grădiniţei, s-a ajuns ca această unitate de învăţământ să devină un etalon pentru învăţământul preşcolar atât în judeţ cât şi în ţară. Puţini sunt albaiulienii care nu ştiu că grădiniţa nr.12 este cea mai bine dotată grădiniţă din judeţ, iar performanţele cadrelor didactice sunt apreciate de toţi cei care, într-un fel sau altul au avut contact cu instituţia aceasta.

După cum ne-au declarat mai mulţi părinţi, decizia profesorului Sandea nu poate fi explicată decât printr-o presiune venită pe palier politic, sau de o invidie personală a acestuia. Altfel nu poate fi explicată atitudinea domnului „general”, care în urma apariţiei unei sesizări, neasumate, pe un site de ştiri, a declanşat o anchetă la grădiniţa nr.12.

Din acel moment, se pare că profesorul Sandea a uitat că a fost numit în funcţie ca să vegheze la bună desfăşurare a actului educaţional şi a trimis comisia de anchetă să verifice dacă este ceva în neregulă în activitatea grădiniţei, fără să verifice credibilitatea şi eventual existenţa reclamantului. Şi cum comisia nu a găsit vreo problemă, iar raportul nu a sunat cum dorea domnia sa, a trimis în nume propriu cererea de demitere a domnişoarei Suciu, către şefii dumnealui de la Bucureşti. Asta, după ce a dovedit un comportament demn de un vechil pe moşie şi nicidecum de funcţionar public, plătit destul de bine din buget, în faţa unor părinţi care au încercat să lămurească situaţia. Aşa cum ne-au relatat cei care au fost expediaţi deloc elegant din biroul domnului general, atitudinea domniei sale este în totală contradicţie atât cu funcţia pe care o ocupa, ştie toată lumea cum şi în ce împrejurări, dar şi cu statutul de cadru didactic aflat în pragul pensionării.

În continuare vom publica memoriul semnat de peste 90% dintre părinţii ai căror copii sunt înscrişi la Grădiniţă PP Nr.12.
În atenţia d-lui Inspector General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba Sandea Dorin

Stimate d-le inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba Sandea Dorin, în contextul evenimentelor care au avut loc în ultimul timp, evenimente care au adus în centrul atenţiei opinei publice activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, respectiv, managementul instituţiei asigurat de către d-şoara director Suciu Veronica, prin prezenta, părinţii copiilor care sunt înscrişi la această unitate de învăţământ preşcolar, doresc să vă semnaleze o serie de aspecte, astfel:

suntem conştienţi de faptul că educaţia preşcolară realizată în grădiniţă este menită să ofere copiilor o seamă de activităţi şi experienţe care favorizează crearea unor premise pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă. Rolul ei este de a crea o bază solidă pentru o pregătire eficientă a copiilor pentru şcoală, să-i socializeze şi să le asigure un bagaj educativ folositor atât în viaţa de şcolar cât şi pe tot parcusul vieţii;
este cunoscut faptul că, de-a lungul timpului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, a apreciat unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, care au înregistrat rezultate pozitive, care au obţinut premii la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, care au contribuit la dezvoltarea sistemului de învăţământ în general;
opiniei publice îi este cunoscut faptul că Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia reprezintă un model pentru majoritatea unităţilor din Municipiul Alba Iulia şi din Judeţul Alba. Această unitate de învăţământ are o vechime de aproximativ 40 de ani, cu un număr de 23 cadre didactice titulare, calificate (i.e. Stag. 1, Def. 4, Gr. II 3, Gr.I 15 cadre), 4 cadre didactice metodiste a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 12 mentori pentru practica pedagogică a studentelor de la facultăţile de profil, specializarea Ştiinţele Educaţiei; 11 cadre didactice absolvente de programe specializate de masterat; cadre didactice care sunt membre ai Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional; instructor de părinţi (i.e. programul “Educaţi aşa!”); 23 de cadre didactice absolvente ale cursurilor organizate de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, cursuri recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale; cadre didactice membre în colective de redactare a mai multor publicaţii (e.g. Metodicii instructiv – educative în grădiniţa de copii, Ed. Ghe. Alexandru, Craiova, 2009); 3 cadre didactice formatori de nivel naţional (i.e. domeniul Competenţe crescute pentru cadrele didactice- M1, M2, M6,) personal care este condus şi coordonat cu profesionalism de circa 17 ani, de d-şoara director Suciu Veronica;
totodată opiniei publice îi sunt cunoscute Obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane, cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituţională şi în Planul Managerial al directorului instituţiei:
integrarea managementului resurselor umane în managementul instituţional;
participarea cadrelor didactice la activităţi/stagii de formare continuă pe teme de actualitate: educaţie pentru schimbare; activităţile de tip outdoor; metode alternative de evaluare, etc;
recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate foarte bune;
implementarea unui sistem de mentorat al titularilor fără grade didactice în vederea unei mai bune integrări a acestora şi a realizării unei activităţi de calitate;
realizarea la început de an a unei testări a aptitudinilor şi cunoştinţelor de limbă engleză a ajutoarelor de educatoare etc.

de asemenea opiniei publice îi sunt cunoscute programele implementate în parterneriat cu diferite instituţii publice, diverşi agenţi economici, sau asociaţii şi fundaţii: „Eco-grădiniţa”, „Să citim pentru mileniul III”, „Kalokagathia”, „Micul creştin”, „Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă”, “Calitatea formării în învăţământul preşcolar, şcolar şi universitar din mileniul III”, “Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”; “Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, “Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, etc;
opiniei publice îi sunt cunoscute activităţile metodico-ştiinţifice (simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, concursuri cu copii) care s-au în ţară sau în străinătate, printre acestea amintim: Simpozionul judeţean “Afi dascăl astăzi”, Simpozionul judeţean “Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”, Simpozion naţional „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preșcolar”, Fesivalul “Bucuria copilăriri” cuprins în CAER 2013, poziţia 549, Concurs Super Piticot, Concurs internaţional «Prietenie între copiii de pe planetă» Minsk, Concurs judeţean de creaţie artistico – plastică «Armonia şi culorile vieţii prin ochi de copil», Cheţani, Concurs judeţean «Crăciun fericit», Vinerea jud. Alba; activităţi care au fost coordonate cu succes de către d-şoara director Suciu Veronica;
opiniei publice îi sunt cunoscute ţintele şi opţiunile strategice pe termen scurt, stabilite de actuala conducere, şi anume: Coerenţă şi continuitate în formarea iniţială şi continua, (Obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în cariera didactică şi nu ca etape ale ale îndeplinirii unor criterii formale de vechime în activitate. Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi conştietizării individualizate a nevoilor de evoluţie în carieră.), Valorificarea de către grădiniţă a oportunităţilor şi cadrul instituţionalizat de formare continuă (Perfecţionarea curentă, Perfecţionarea prin grade didactice Perfecţionarea periodică) şi Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea unor parteneriate(Participarea la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU)-Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneri în educaţie);
părinţii copiilor sunt mulţumiţi de educaţia oferită de către educatoarele şi ajutoarele de educatoare, o educaţie la cele mai înalte standarde, şi de calitatea serviciilor prestate de întregul personal al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia;
părinţii copiilor sunt mulţumiţi de alternativa educaţională Step by Step oferită de către un personal pregătit, calificat şi care dă dovadă de un profesionalism desăvârşit, respectiv, de modul favorabil în care managerul instituţiei, d-şoara director Suciu Veronica, a reuşit să gestioneze acest program, de aproximativ 13 ani (i.e. anii 2001-2014);
suntem conştienţi de faptul că alternativa educaţională Step by Step trebuie susţinută şi din punct de vedere financiar, iar “soluţia” identificată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia este una viabilă, legală, părinţii copiilor fiind multumiţi de activitatea desfăşurată de unitatea de învăţământ prin Asociaţia Veronica;
părinţii copiilor au constat faptul că taxele colectate (i.e. începând cu anul 2005) prin Asociaţia Veronica sunt administrate corect de către doamnele educatoare de la fiecare grupă şi sunt utilizate în folosul copiilor;

Urmare celor expuse anterior părinţii copiilor doresc ca alternativa educaţională Step by Step să fie oferită în continuare de către acelaşi personal, şi gestionat de către acelaşi manager, în persoana d-şoarei director Suciu Veronica.

În consecinţă, stimate d-le inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba,. considerăm că nu există nici un obstacol în realizarea acestui deziderat. De asemenea, dacă situaţia o va impune, vom face apel la toţi factorii de decizie, atât de la nivel local (e.g. Consiliul Local Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Instituţia Prefectului, etc.) cât şi de la nivel central (i.e Minsterul Educaţiei Naţionale), la mass media locală şi centrală, astfel încât drepturile pe care le avem în calitate de părinţi să ne fie respectate.

Totodată, stimate d-le inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, în contextul în care nu există nici un impediment care să influenţeze negativ activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, suntem convinşi că doleanţele noastre vor fi respectate.

Cu stimă,
Părinţii copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

21 februarie 2014

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...