Actualitate

JANDARMERIA ALBA: Selecţie pentru şcolile de jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba invită tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară, să se prezinte la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de selecţie a candidaţilor. Pentru sesiunea de admitere din anul 2015 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

• Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– 10 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învăţământul cu frecvenţă –programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
– 50 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învăţământul cu frecvenţă –programul de studii universitare de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi);
– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învăţământul cu frecvenţă redusă –programul de studii universitare de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”.

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 120 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 5 locuri alocate S.P.P.

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 125 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

• Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti –Jandarmeria Română are alocat un număr de 5 locuri –maistru militar auto.

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 155 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
o 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
o 1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodeziei;
o 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
o 6 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
o 7 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
o 7 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
o 17 locuri – Transmisiuni;
o 27 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

o 10 locuri – Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
o 29 locuri – Managenent economico–financiar – Finanţe-contabilitate;
o 6 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

• Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

o 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
o 11 locuri – Tehnică de comunicaţii;
o 21 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
o 1 loc – Construcţii.

Cererile de înscriere se depun la sediul structurii de jandarmi cu atribuţii din judeţul de domiciliul al candidatului. Dosarele de recrutare ale candidaţilor din Judeţul Alba se constituie în conformitate cu prevederile legale, care vor fi precizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. Dosarele de recrutare ale candidaţilor aparţinând celor care se înscriu pentru locurile alocate minorităţilor/etnicilor trebuie să conţină şi următoarele documente:
o pentru candidaţii de alte etnii – se va face prin prezentarea unei adeverinţe din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar;
o pentru candidaţii de etnie maghiară – aceştia trebuie să dovedească faptul că, au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Biroul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.
Detalii suplimentare pot fi obţinute şi prin accesarea site-ului www.jandarmeriaalba.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

28 aprilie 2015

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...