Actualitate, Comunicate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la bilanț

Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

Inspectoratul integrează şi coordonează, la nivel judeţean, instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi participă, potrivit competenţei, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, în domeniul de competenţă.

În anul 2015, am urmărit să asigurăm funcţionarea eficientă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba în vederea exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în competenţă prin pachetul de legi privind managementul situaţiilor de urgenţă şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului. Ne-am axat pe menţinerea capacităţii de intervenţie, folosirea cu eficienţă a resurselor şi obţinerea unor beneficii maxime pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire, intervenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.

În anul 2015 au fost înregistrate la staţiile dispeceratului integrat ISU-Ambulanţă un număr de 63.183 de apeluri (55.873 în 2014), în medie 173 de apeluri pe zi (153 în 2014). Dintre acestea, la staţiile 112 ale ISU s-au înregistrat un număr de 11.207 apeluri (10539 în 2014 şi 18.600 în anul 2013), în medie 31 de apeluri pe zi (29 în 2014, 51 în 2013), iar la staţiile SAJ s-au înregistrat un număr 51.976 apeluri (45.334 în 2014), în medie 142 (124 în 2014) apeluri / zi. Se poate aprecia faptul că având în vedere specificul zonei de competenţă şi misiunile care le are inspectoratul, numărul de solicitări pe staţiile ISU se menţine într-o marjă constantă faţă de anul trecut între 25 la 35 de solicitări pe zi.

Din cele 11.207 de apeluri pe staţiile ISU, în zona de competenţă a Inspectoratului s-au înregistrat 5.646 de intervenţii (faţă de 4.982 în 2014 şi 4.644 în anul 2013), în medie 15 pe zi (14 în 2014), numărul acestora crescând cu 13,3 % faţă de anul 2014. Cele 5.646 intervenţii au fost 677 (495 în 2014 şi 557 în 2013) pentru diferite situaţii de urgenţă, iar 4.969 (4487 în 2014 şi 4.087 în 2013) au fost solicitări SMURD.

Din totalul intervenţiilor, 2.357 au avut loc în mediul rural (2171 în 2014 şi 1.605 în 2013) reprezentând 41,74% şi 3.289 în mediul urban (2811 în 2014 şi 3.039 în 2013), reprezentând 58,26%.

În funcţie de tipul intervenţiilor, situaţiile de urgenţă şi evenimentele la care au intervenit echipajele, situaţia se prezintă astfel:

 • 222 pentru stingerea incendiilor (189 în 2014 şi 202 în 2013);

 • 130 la incendii de vegetaţie şi deşeuri (98 în 2014 şi 122 în 2013);

 • 175 pentru asistenţă de persoane (61 în 2014 şi 52 în 2013) (degajări de persoane rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.);

 • 22 la inundaţii şi fenomene meteo periculoase (11 în 2014 şi 19 în 2013);

 • 27 pentru asanări ale terenului şi distrugeri de muniţie rămasă neexplodată (24 în 2014 şi 25 în 2013);

 • 11 pentru protecţia mediului (5 în 2014 şi 10 în 2013);

 • 13 pentru salvări de animale (11 în 2014 şi 11 în 2013);

 • 126 alte intervenţii (asigurare măsuri psi, la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, etc) (96 în 2014 şi 79 în 2013);

 • 4740 ajutor medical de urgenţă (4325 în 2014 şi 3.960 în 2013);

 • 25 pentru descarcerare (30 în 2014 şi 37 în 2013);

 • 155 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară intervenţia echipajelor de intervenţie (132 în 2014 şi 127 în 2013).

Statistic, faţă de anul 2014, a crescut numărul total al intervenţiilor cu 13,3%, a crescut numărul intervenţiilor la incendii cu 17,4 %, numărul incendiilor de vegetaţie şi deşeuri cu 32,6 %, numărul intervenţiilor SMURD pentru ajutor medical de urgenţă cu 9,5 %.

Intervenţia care a solicitat cel mai mare număr de personal din partea ISU Alba a fost pentru căutarea planorului căzut în jud. Braşov unde s-au făcut peste 9000 km cu autospecialele ISU Alba şi la care au fost angrenaţi 72 de cadre din ISU Alba timp de aproximativ 8 zile.

Distanţa totală parcursă de echipajele care s-au deplasat la intervenţii în anul 2015 a fost de 171.893 km (187.098 în 2014), cu o medie de 30,4 km pe intervenţie (37,5 km în 2014).

Timpul mediu de răspuns la incendii, a fost de 16 minute (17 minute în 2014, 17 min în 201, respectiv 21 min în 2008), iar durata medie a intervenţiilor la incendii a fost de 88 de minute (88 minute în 2014 şi 89 de minute în 2013, respectiv 99 min în 2008).

Pentru 41,27% din populaţia judeţului aflată în unităţile administrativ teritoriale unde Inspectoratul are cele 5 subunităţi de intervenţie (141.282 locuitori) timpul de deplasare la intervenţiile pentru stingerea incendiilor a fost de 6’32” iar cel al echipajelor S.M.U.R.D. de 4’41”. Pentru populaţia aflată în zonele de sprijin ale subunităţilor de intervenţie 201.094 locuitori (58,73%) timpul de deplasare la intervenţiile pentru stingerea incendiilor a fost de 26’14” iar cel al echipajelor S.M.U.R.D. de 18’16”.

Desfăşurarea celor 5.646 (4982 în 2014) intervenţii a necesitat un timp cumulat de 20.161 ore (17.364 în 2014).

Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în procent de 72,1 % la locuinţe şi anexe gospodăreşti (75% în 2014), 4,1 % în agricultură şi silvicultură (2,1% în 2014), 11,1% în industrie (7,4% în 2014), 2,25% în administraţia publică şi sănătate (3,7% în 2014), 2,25% în transport (2,7% în 2014), 4,1% în comerţ şi alimentaţie publică (5,4 % în 2014), iar 4,1% în alte domenii de activitate (3,7 % în 2014).

Analizând cei doi indicatori pentru punerea în valoare a datelor statistice, în ceea ce priveşte incendiile produse pe raza judeţului Alba, suntem în continuare la unul dintre cele mai înalte niveluri ale asigurării siguranţei cetăţenilor. La nivelul întregii ţări, judeţul Alba se clasează pe locul 4 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 1.000 kmp şi pe locul 5 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 100.000 de locuitori.

Incendiile au fost provocate, în principal de:

 • utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 77 de incendii ceea ce reprezintă 34,7% din totalul incendiilor (67 de incendii, 35% în 2014);

 • coşurile de fum defecte sau necurăţate – 29 de incendii ceea ce reprezintă 13,1% din totalul incendiilor (26 de incendii, 13,8% în 2014);

 • acţiunile intenţionate – 16 incendii ceea ce reprezintă 7,2% din totalul incendiilor (17 incendii, 9 % în 2014);

 • focul deschis – 29 de incendii ceea ce reprezintă 13,1% din totalul incendiilor (30 incendii, 15,8% în 2014);

 • fumatul fără respectarea normelor – 22 de incendii ceea ce reprezintă 9,9% din totalul incendiilor (14 incendii, 7,4% în 2014);

 • jocul copiilor cu focul – 4 incendii ceea ce reprezintă 1,8% din totalul incendiilor (3 incendii, 1,6% în 2014);

Şi în anul 2015, chiar dacă condiţiile meteo au fost cu temperaturi mai ridicate şi pe perioade de timp mai îndelungate comparativ cu anul 2014, activităţile de prevenire desfăşurate au avut un aport considerabil la în menţinerea la un nivel relativ constant (între 100 – 130) de incendii produse pe păşuni, terenuri virane, gropi de gunoi, etc., astfel în 2015 au fost 130, în 2014 au fost 98, iar în 2013 au fost 122, recordul fiind înregistrat în anul 2012 – 488 de incendii de vegetaţie.

În urma incendiilor produse, 4 persoane au decedat (3 persoane în 2014), iar alte 18 (7 în 2014) au fost salvate dar au suferit diferite traume. Persoanele decedate, au fost surprinse de flăcări sau s-au intoxicat cu fum înainte ca să poată fi salvate de către echipajele de intervenţie.

Pe timpul incendiilor au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de circa 49.513.000 lei (26.537.640 lei în 2014, şi 59.661.300 lei în 2013), iar valoarea bunurile distruse în urma incendiilor au fost estimată la circa 5.731.000 lei (4.169.780 lei în 2014 şi 3.206.500 lei în 2013). În aceste condiţii se constată că bunurile salvate sunt de peste 8 ori mai mari decât cele distruse în urma incendiilor.

Funcţionarea în condiţii optime a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a contribuit la managementul şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă apărute în anul 2015.

Activitatea mai detaliată a Secretariatului Tehnic Permanent este prezentată în raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Alba.

Asistenţa Medicală de Urgenţă şi Descarcerare. Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare a constituit o prioritate managerială şi în anul 2015.

Asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare la nivelul judeţului Alba, este asigurată în mod integrat de către Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), structurile Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Unitatea de Primiri Urgenţe şi Compartimentele de Primiri Urgenţe din cadrul spitalelor municipale şi orăşeneşti.

În anul 2015 cu sprijinul consiliului local Cugir s-a reuşit înfiinţarea unui punct de lucru SMURD în oraşul Cugir care asigură acordarea primului ajutor medical de urgenţă pentru cei peste 30500 de locuitori din localităţile oraşului Cugir şi comunele din apropiere, Şibot şi Săliştea

Astfel cele 7 echipaje SMURD Alba (6 Echipaje de prim ajutor şi 1 echipaj de Terapie Intensivă Mobilă) au avut 4.969 de solicitări (4.487 în 2014 şi 4.087 în 2013), în medie 13 intervenţii/zi (12 în 2014 şi 11 în 2013).

În funcţie de tipul solicitărilor SMURD situaţia se prezintă astfel:

 • Ajutor medical de urgenţă – 4740 (4325 în 2014);

 • Descarcerare – 25 (30 în 2014);

 • Asistenţă de persoane – 99 (46 în 2014);

 • Alte situaţii – 2 (1 în 2014);

 • Alerte false, întors din drum şi deplasări fără intervenţie – 103 (85 în 2014);

Pe timpul intervenţiilor SMURD au fost asistate un număr de 5210 persoane (4.573 în 2014 şi 4.134 în 2013), din care la 5068 persoane (4.518 în 2014 şi 4.074 în 2013) li s-a acordat ajutor medical de urgenţă sau asistenţă medicală, iar 44 au fost descarcerate (55 în 2014 şi 61 în 2013) şi li s-a acordat prim ajutor medical.

Relevant este faptul că echipajul de terapie intensivă a desfăşurat 628 de intervenţii (772 în 2014 şi 828 în anul 2013), peste 13 % din totalul intervenţiilor SMURD, (medie de 2 intervenţii /zi), fiind asistate 656 persoane (867 în 2014 şi 896 în 2013), aspect care justifică pe deplin necesitatea şi utilitatea echipajului.

Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 9’45” (10’26” în 2014 şi 10’53” – 2013), iar timpul mediu de intervenţie a fost de 40’23” (44’11” în 2014 şi 43’51” – 2013). Se observă din aceste analize statistice că valorile medii ale timpilor de deplasare sau de intervenţie sunt aproximativ aceleaşi, ceea ce conduce la ideea că s-a realizat o omogenizare a funcţionării echipajelor şi a modului de lucru.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

4 februarie 2016

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Scrie-ne pe Messenger
Loading...