Actualitate, Comunicate

Indemnizație de șomaj pentru absolvenții promoției 2015 de la AJOFM

Absolvenţii promoției 2015 pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire la orice agenţie locală sau punct de lucru din judeţ, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, anunță Agenția pentru Ocupatea Forței de Muncă Alba.

Pentru a se înregistra ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii trebuie să depună următoarele documente:

Actul de identitate în original şi copie;
Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventualele restricţii medicale;
Actele de studii/calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ.
Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni și este de 250 lei. Aceasta se acordă de la data

expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;
– absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap;

-poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirării perioadei de 60 zile de la absolvire.

Agenţia judeţeană asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii. Cursurile sunt gratuite pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei.

AJOFM Alba organizează în cursul anului 2015 următoarele programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare: Bucătar, Cofetar–patiser, Lucrător în comerţ, Cosmetician, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale, Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Lucrător finisor în construcţii, Operator introducere, validare şi prelucrare date, Ospătar (chelner), Vânzător în unităţi de alimentaţie, Sudor, Croitor îmbrăcăminte după comandă, Contabil, Inspector resurse umane, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Operator maşini-unelte cu comandă numerică, Agent de securitate, Comunicare în limba engleză, Îngrijitor copii, Rectificator.

Facilităţi acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării în muncă:

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioada mai mare de 12 luni.
Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează pentru o perioada mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei beneficiază, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.
Facilităţi acordate pentru stimularea mobilităţii

Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă – (ISR – 500 lei) în vigoare la data acordării;
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea ISR în vigoare la data instalării.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/811470 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

10 iulie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scrie-ne pe Messenger
Loading...