Anunturi Publice, Locale, Stiri, Stiri teius

În atenția cetățenilor orașului Teiuș!!!

ANUNŢ

Primăria orașului Teiuș aduce la cunoștința cetățenilor, Programul de Ajutor European prin care sunt acordate tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (conform O’UG 133/2020).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se adresează:

 1. copiilor din învățământul de stat preșcolar
 2. copiilor din învățământul de stat primar (cls. I – IV)
 3. copiilor din învățământul de stat gimnazial (cls. V – VIII).

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este de 500 lei/an şcolar şi se acordă la începutul anului şcolar. Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea rechizitelor şi vestimentației necesare frecventării școlii.

Dosarele se depun cât mai repede posibil! – la sediul Primăriei orașului Teiuș, str. Clujului, nr. 80, jud. Alba

Beneficiarii sprijinului educațional sunt:

l) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar-în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 1. copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
 • vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de I septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
 1. venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – adică până la 284 lei.

2) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, înscrişi la cursuri de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară şi care au domiciliul sau reşedinţa în orașul Teiuș – adică 1115 lei.

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru sprijinul educaţional în anul şcolar 2020-2021, este nevoie de următoarele documente:

 • cerere
 • documente privind veniturile realizate de membrii familiei eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor – pe luna iulie.
 • documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după cum urmează (copie):
 • actele de identitate ale membrilor familiei (carte / buletin identitate) – copie
 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate — copie
 • certificatul de căsătorie – copie
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii – copie
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii – copie
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei – copie
 • dosar plic
 • dovada înscrierii la grădiniţă / actul doveditor privind înscrierea copilului în învăţământul

de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi.

 • Mai multe informaţii puteţi obţine la numărul de telefon 0258/851101.

PRIMAR SECRETAR,

Dr.ing. MIREL VASILE HĂLĂLAI Jr. MARIA BARA

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 august 2020

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...