Actualitate, Social

În Alba Iulia la serviciul de salubritate Polaris M Holding deține exclusivitate

IMG_9618-3540-a96bÎn conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale.

Serviciul de salubrizare cuprinde și activitatea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor animaliere provenite din gospodării precum și deșeurile provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitarea interioare a locuințelor.

Conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată, furnizarea respectiv prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise de autoritățile de reglementare și a contractului de delegare a gestiunii.

Prin contractul nr. 69525/2013 a fost delegată gestiunea Serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia către SC Polaris M Holding SRL, operator care deține exclusivitatea prestării Serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza municipiului Alba Iulia, conform art. 107 lit. „e” din Ordinul nr. 110/2007 a ANRSC și a art. 19, alin.2 lit.”e”din Legea nr. 101/2006.

Conform prevederilor art.111, lit. „h” din Ordinul nr. 110/2007 și ale art. 107, lit. ”g” din Regulamentul de salubrizare al municipiului Alba-Iulia aprobat prin HCL nr. 137/2012 utilizatorii de pe raza municipiului Alba Iulia au obligația să încheie contracte de prestare servicii salubrizare numai cu SC Polaris M Holding SRL.

Începând cu data de 22. 11. 2012 contractul de concesiune nr. 9434/2001 și începând cu data de 07. 10. 2013 contractul de delegare de gestiune nr. 89228/2012 încheiate cu SC Salprest Alba SA au încetat de drept, fapt care atrage și încetarea actelor subsecvente care au fost încheiate în baza acestora, respectiv a contractelor de prestări servicii.

Față de cele mai sus menționate, aveți obligația de a încheia contract de prestare servicii de salubrizare cu operatorul SC Polaris M Holding SRL, în caz contrar veți fi sancționat contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

7 noiembrie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...