Actualitate, Agricultura, Stirea Zilei, Stiri, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

Guvernul României a decis că românii nu vor mai avea voie să crească porcii în propria gospodărie

Conform unui ordin al ANSVSA, instituție subordonată direct Guvernului, porcii nu vor mai putea fi crescuți în afara fermelor de suine. Lovitura este una extrem de puternică, asta pentru că România este una dintre țările cu cel mai mare consum de carne de porc, iar mulți oameni își cresc animalele în propria gospodărie.

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a emis un set de reguli mai stricte pentru crescătorii de porci printre acestea aflându-se și interzicerea creșterii porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri și societăți agricole vegetale. Astfel, cu excepția fermelor de suine, alte forme de exploatații nu vor mai putea să dețină suine nici pentru autoconsum, dar nici în scopuri comerciale, potrivit unui proiect de ordin al Președintelui ANSVSA pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de porcine şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitar – veterinare, informează Agrointel.

Reguli generale de biosecuritate pentru exploataţiile de porcine:

Art. 3. Creşterea porcinelor în exploatații în aer liber este interzisă.

(2) Creşterea porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole vegetale este interzisă.

Art. 4. În exploataţiile nonprofesionale (exploataţia de subzistenţă, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA), deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, în care porcii sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru consum familial n.r) este interzisă:

i) activitatea de reproducție;

ii) mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie;

Art. 5. – Exploatațiile nonprofesionale au obligația de a respecta următoarele reguli minime pentru nivelul I de biosecuritate:

1. operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în Registrul Național de Exploatații.

2. operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor (S.N.I.I.A.), precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare.

3. operatorii care dețin porcine din rasele autohtone Bazna și Mangalița sunt obligaţi să facă dovada înregistrării porcinelor în registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița care sunt conduse în conformitate cu acreditarea primită de la ANZ, în scopul înregistrării în RNE de către utilizatorul S.N.I.I.A.

4. operatorul/persoana care lucrează cu animalele are obligatia de a anunţa medicul veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit privind:

i. orice modificare a starii de sănătate a porcinelor;

ii. orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;

iii. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie.

5. operatorul are obligaţia creşterii porcinelor în adăposturi care să asigure condiţiile de bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, împrejmuite cu gard continuu, fără ca porcii să aibă posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porcii sălbatici;

6. operatorul are obligatia respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu resturi alimentare care conţin subproduse de origine animală;

7. operatorul are obligatia respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu nutrețuri vegetale, aceasta fiind posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare acestora;

8. operatorul are obligatia respectării interdicţiei folosirii așternutului vegetal, aceasta fiind posibil numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

9. operatorul are obligatia respectării regulilor de igienă generală înainte și după efectuarea diverselor lucrări de întreținere și îngrijire, respectiv spălarea mâinilor și schimbarea încălțămintei și a hainelor; hainele și încălțămintea utilizate vor fi destinate exclusiv acestui scop, exclusiv în adapostul de porcine; dezinfecţia încălţămintei trebuie efectuată obligatoriu la intrarea şi ieşirea din adăpost;

10. operatorul are obligatia respectării cerinţei de a cumpăra porcine vii numai din exploatațiile comerciale, care sunt identificate şi însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi să le înregistreze în S.N.I.I.A.;

11. operatorul are obligaţia respectării cerinţei de a nu intra în exploataţie dacă a deşfăşurat activităţi corelate cu vânătoare în ultimele 48 ore.

Art. 6. În exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate pentru creşterea altor specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor.

Art. 7. Autorizarea sanitară veterinară a exploataţiilor comerciale de porcine se face conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. Exploatațiile comerciale au obligația de a respecta următoarele reguli minime pentru nivelul II de biosecuritate:

1. animalele trebuie să fie identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A.), precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse, conform prevederilor legislației sanitar – veterinare în vigoare;

2. operatorul trebuie sa elaboreze un plan de biosecuritate, personalizat situaţiei existente. Este responsabiliatea proprietarului exploatației de porcine să identifice cele mai bune metode de evitare a contaminarii animalelor cu agenţi patogeni specifici;

3. planul de biosecuritate trebuie să prevadă atât evitarea păntrunderii agenţilor patogeni în exploataţie dar, în egală măsura şi evitarea răspândirii acestora către alte exploataţii;

4. fiecare operator trebuie să desemneze o persoană responsabilă de biosecuritatea exploataţiei, care elaborează planul de biosecuritate propriu al exploataţiei respective. Planul se adaptează evoluţiei situaţiei epidemiologice din jurul exploatației respective;

5. persoanele responsabile de biosecuritatea exploataţiei instruiesc, evaluează și aprobă accesul în fermă a tuturor persoanelor.

6. planul de biosecuritate include:

a) descrirea fluxului tehnologic al fermei;

b) harta obiectivelor prezente, unde sunt clar marcate împrejmuirea fermei, punctul de acces persoane, punctul de acces auto, zona de dezinfecţie/decontaminare pentru mijloacele auto, zona de decontaminare pentru produsele care urmeză să intre în exploataţie, zona de depozitare pentru cadavre, zona de depozitare materiale, platforma depozitare dejecţii;

c) descrierea traseelor tehnologice şi a celor de urgenţă;

d) plan de contingenţă în funcţie de măsurile impuse asupra exploataţiei/interdicţie de mişcare sau ucidere;

e) descriera echipamentelor folosite pentru biosecuriatea fermei şi a modului de utilizare;

f) procedurile de biosecuritate;

g) planul de instruire a personalului, frecvenţa instruirilor şi a testării cunoştinţelor teoretice şi practice;

h) procedura pentru eliminarea animalelor moarte. Procedura trebuie să urmarească modul de scoatere a porcilor morţi din adăposturi, precum şi depozitarea, eliminarea în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu;

i) avertizarea prin mijloace vizuale privind statutul de biosecuritate al fermei şi a condiţiilor speciale ce trebuiesc respectate.

7. acesul în exploataţie se poate face doar prin locurile identificate şi marcate corespunzător. Teritoriul fermei trebuie să fie marcat cu un gard perimetral continuu. Acesul în ferma trebuie să fie controlat, fiecare persoană care intra în zona curată va fi notată în registrul de prezenţă sau de vizitatori cu înscrierea datelor personale.

8. permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în exploataţia de porcine numai dupa informarea asupra condiţiilor de biosecuritate pe care au obligatia să le respecte.

9. interzicerea deţinerii de porcine la domiciliu de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie.

10. interzicerea introducerii de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie sau de către vizitatori a alimentelor de origine animală provenite de la porcine.

11. delimitarea strictă a zonei curate de zona murdară și permiterea accesului tuturor persoanelor în zona curată a exploatației doar prin filtrul sanitar-veterinar.

12. asigurarea unui vestiar-filtru care să îndeplinească următoarele condiţii minime de amplasare, amenajare şi funcţionare:

i. să fie amplasat la limita dintre zona curată și zona murdară;

ii. să fie compartimentat astfel încât să asigure un flux corespunzător de mişcare a persoanelor, cu intrare într-un spaţiu destinat hainelor şi încălţămintei folosite în afara exploatației, considerată zonă murdară, urmat de un spaţiu dotat cu duş, prevăzut cu ieşire în spaţiul considerat ca fiind zonă curată, unde sunt echipamentele de lucru;

iii. trecerea din zona murdară în zona curată să se realizeze obligatoriu după efectuarea dușului;

iv. să fie dimensionat corespunzător numarului de persoane care deservesc exploataţia;

v. spaţiul de după duș, considerat zona curată, să fie dotat cu echipamente pentru toate persoanele care intră în zona curată, precum: prosoape, echipament de protecţie și de lucru individual, utilizate numai în zona curata, uscător de păr si substanţe biocide;

vi. să fie dotat cu facilităţi pentru apă, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;

vii. să fie dotat cu facilităţi pentru igienizarea hainelor de lucru, aflate obligatoriu în zona curată;

viii. să fie construit din materiale uşor de curăţat, dezinfectat şi menţinut în permanenţă într-o stare structurală şi igienică corespunzătoare; pereţii, tavanul și pardoseala să fie construite din materiale rezistente, impermeabile, netede, care nu putrezesc și sunt ușor de întreținut;

ix. amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din vestiarul-filtru, precum şi accesorii pentru curăţarea mecanică acestora.

13. amplasarea sălii de mese destinată personalului astfel încât să asigure transferul alimentelor din zona murdară în zona curată.

14. accesul auto se face numai prin zona de decontaminare/dezinfecţie auto clar marcată, localizată la limita dintre zona curată – zona murdară. Decontaminarea/ dezinfecţia auto include obligatoriu dezinfecţia conform instrucţiunilor producatorului dezinfecatantului folosit si procedurilor interne ale fermei.

15. toate materialele, înclusiv obiectele personale, care urmeză să intre în spaţiul de producţie vor fi deconataminate înainte de intrarea în zona curată, în incinte special amenajate şi depozitate în zone corespunzătoare; decontaminarea/dezinfectarea produselor se poate face în funcţie de tipul de material prin diverse metode: dezinfecţie cu dezinfectanţi lichizi, fumigare, nebulizare, UV.

16. amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din fiecare adăpost pentru porcine în funcție de fluxul tehnologic de producție al fermei.

17. instalarea de sisteme de protecție, acolo unde este necesar, pentru a preveni pătrunderea pasărilor în interiorul adăposturilor de porcine.

18. după fiecare depopulare, suprafeţele din zonele de producţie se supun operațiunilor de curățare şi dezinfecție; fluxurile tehnologice sunt organizate astfel încât să se asigure efectuarea eficientă a acestor operaţiuni, după caz, inclusiv prin asigurarea posibilităţii principiului „totul plin – totul gol” pe subunitatea de adăpostire; în acest scop, exploataţia de porcine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curăţării

mecanice, hidromecanice şi pentru aplicarea substanţelor biocide.

19. asigurarea apei pentru adăpatul porcinelor în conformitate cu standardele sanitarveterinare si normele de bunăstare în vigoare.

20. alimentarea exploatatiei cu furaje se face, după caz, prin descărcarea acestora din mijloacele de transport specializate în facilităţile sau echipamentele amplasate în exploataţie (silozuri, mijloace de distribuire a furajului care işi desfăsoară activitatea în zona curată al exploataţiei); fluxul tehnologic de alimentare cu furaje se stabileşte prin proceduri interne.

21. amplasarea spațiului pentru încărcarea și descărcarea porcinelor la limita dintre zona curată și zona murdară sau după efectuarea dezinfecţiei. Animalele care părasesc locul de producţie se mişcă într-o singură direcţie, zonele potențial contaminate de persoane sau animale după încarcare/descărcare sunt dezinfectate conform planului de biosecuritate.

22. interzicerea încărcării porcinelor în vederea livrării în mijloace de transport neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și care nu prezintă dovada efectuării acţiunilor de dezinfectie.

23. existenţa de dotări cu facilități și instrumentar corespunzătoare pentru executarea necropsiilor, inclusiv sursă de apă curentă; se vor asigura facilități pentru transportul corespunzător a cadavrelor de la hale la spațiile de depozitare, păstrare sau necropsie; realizarea colectării şi neutralizării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu.

24. managementul dejecţiilor: gunoiul de grajd este depozitat şi îndepartat într-o manieră care împiedica expunerea animalelor sensibile la agenti patogeni şi respectă normele de protecție a mediului.

Art. 9. (1) Certificarea sanitar-veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de animale, reprezintă o măsură de biosecuritate aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane/clasice.

(2) Certificatele de sănătate sunt emise de către medicul veterinar oficial/medical veterinar împuternicit calificat şi instruit în mod adecvat să efectueze activități oficiale.

(3) Certificatele de sănătate se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, provin din aceeaşi exploataţie de origine şi părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi destinaţie finală.

(4) Costurile aferente certificării de sănătate de la origine sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor.

Art. 10. – Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează numai dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:

a) certificat de sănătate;

b) documente de mişcare:

(i) formularul F2, prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile nonprofesionale, care poate fi eliberat până la împlinirea termenului prevăzut la art.17, sau

(ii) formularul de mişcare pentru porcinele vii, prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind Sistemul de Identificare şi Înregistrare a porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii ce pleacă din exploataţiile comerciale; sau

(iii) documentul de mişcare al animalelor vii, prevăzut în anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile comerciale de tip A.

Art. 11. – (1) Porcinele vii destinate sacrificării într-un abator trebuie să fie însoţite de certificat sanitar veterinar, document de mişcare şi documentul privind informaţiile pentr lanţul alimentar.

(2) Reprezentantul legal al abatorului are obligaţia transmiterii documentului privind informaţiile pentru lanţul alimentar, completat de medicul veterinar oficial din abator, la exploataţia comercială de origine, în termen de 48 de ore de la sacrificarea animalelor sau după primirea rezultatelor buletinelor de analiză relevante în cazul în care au fost efectuate determinări de laborator.

Art. 12. – (1) Modelul de certificat de sănătate pentru mişcarea porcinelor de la exploataţia comercială la exploataţia nonprofesională este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitar – veterinară.

(2) Modelul de certificat pentru mişcarea porcinelor de la exploataţia comercială la abator este cel stabilit de legislatia în vigoare.

(3) Certificatele trebuie tipărite pe format A 4, în două exemplare, având codul judeţelor, în serii consecutive de la A la Z şi numere de la 00001 până la 99999 pentru fiecare serie, de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 13. – (1) Înaintea mişcării, porcinele vii vor fi examinate clinic de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

(2) În cadrul controlelor efectuate medicul veterinar oficial are obligaţia să verifice respectarea cerinţelor de biosecuritate şi să completeze fişa de inspecţie pentru pesta porcină africană/clasică în exploataţiile comerciale.

(3) Atunci cănd autoritatea competentă acordă derogări faţă de restricţiile de mişcare a porcinelor medicul veterinar oficial are obligaţia să verifice modul de respectare a programului stabilit.

Art. 14. Este interzisă reintroducerea în fermele comerciale a porcinelor ieşite din exploataţie, în scopul comercializării către exploataţiile nonprofesionale.

Art. 15. Mişcarea porcinelor din exploataţiile comerciale către exploataţiile nonprofesionale, aflate în unităţi epidemiologice cu risc crescut de expunere la un agent patogen, se face numai cu aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 16. Operatorii au obligaţia să respecte restricţiile impuse de autoritatea competentă atunci când s-a dispus reţinerea oficială în exploatație.

Art. 17. Transportul porcinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Exploatațiile comerciale de tip A care sunt înregistrate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar-veterinară, la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), exploataţiile comerciale de tip A de porcine, care au proiecte aprobate prin Agenția de Finanțare al Investițiilor Rurale pot solicita autorizarea numai la finalizarea proiectului.

În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii exploatațiilor comerciale de porcine trebuie să întocmească şi să implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă şi alte măsuri suplimentare specifice exploataţiei, avizat de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 21. Toate exploataţiile de porcine trebuie să asigure condiţii minime de bunăstare prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 22. (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilește modelul fişei de inspecţie pentru supravegherea pestei porcine africane/clasice în exploataţiile nonprofesionale, exploataţiile comerciale industriale, exploataţiile comerciale de tip A şi exploataţiile cu sistem semideschis.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilește modelul pentru documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar utilizat la mişcarea porcinelor de la exploataţie la abator şi modelul pentru documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar utilizat pentru comunicarea către exploataţie a rezultatelor controalelor porcinelor la abator.

Art. 23. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește modul de implementare a cerinţei de interzicere a reproducţiei în exploataţiile nonprofesionale de porcine.

Art. 24. – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” și unitățile din subordinea acesteia, și Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unitățile din subordinea acesteia, controlează respectarea cerinţei de interzicere a reproducţiei în exploataţiile nonprofesionale de porcine.

Art. 25. Asociaţiile de profil în colaborare cu autorităţile competente vor elabora şi promova ghiduri de bune practici privind implementarea principiilor şi condiţiilor de biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor.

surse: Agrointel, stiripesurse.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

2 martie 2020

About Author

administrator


11 COMMENTS ON THIS POST To “Guvernul României a decis că românii nu vor mai avea voie să crească porcii în propria gospodărie”

 1. Mare tupeu jegos are Guvernu… dar in Parlament de ce se cresc atatia porci si bovine? Cresterea porcilor in gospodarii sunt chiar benefice deoarece fecalele de porc sunt un bun ingrasamant si nu afecteaza cu absolut nimic mediul… Deci care este realul motiv din care vor sa ia o decizie atat de aberanta??? Nu mai merge cu vrajeala de 2 lei a gripei porcine si vin cu ceva nou?

 2. Guvern nenorocit! Ce mai lusti oare de pe saracul român.De.ce ne obligați sa mancam „mutanții” creati in laboratoare si „drogati ” cu antibiotice si mâncare de laborator.Am trăit ani de zile fără directivele voastre nenorocirile si am fost mult mai putin bolnavi de boli incurabile.
  Terminat-o odată cu legi împotriva poporului. Lasat-ne in pace ca deja ne e scârba de voi.

 3. Vrea sa duca rominia la foamete si sa se manince doar chimicale facute de iei cu virusi,sa se inbogatiasca statul saracul de el …. ca nu ar intra coroana in iei o data!

 4. Uite mă jegoșilor care sunteți că și așa nu mai mă puteți face sa mănânc carne de la market cum vreți voi o să mă fac vegan.

 5. Daca va bag eu de unde ati iesit cum ar fi? Sa nu creasca romanu la el sa manince din strainatate ca nu mincam destul rahaturile strainilor. Ia mai duva dracului sa il vad eu pe ala care vine la mine in curte si imi spune ca e illegal sa cresc un porc sau doi pentru consum ca il bag si pe el alaturi de porci.

 6. De unde pizda mameor voastre ati tras voi concluzia ca nu mai ai voie sa cresti porci in gospodarie ? E vorba de niste reguli pe care trebuie sa le respecti, asa cum e si normal, nu ca nu ai voie sa cresti porc!

 7. Cum sa nu mai putem creste porci? E curtea mea proprietate privata fac ce vreau in ea…Daca se aproba si acesta lege deja este comunism. Ultima soluție inca-o revoluție tot parlamentul jos

 8. daa..iar carnea de porc va fi 2 lei kg ca statul e drept si bun cu cetatenii si ne va da carne bio fara ingrasaminte si hormoni pt. ca noi suntem romani pe veci stapani

 9. Niște jeguri, veniți la mine in curte să-mi spuneți că nu am voie să cresc animale și să vedeți ce nu va puteti imagina. De ce dracu nu dispareti mă muistilor?

 10. Am citit articolul cap coada, ceea ce constat ca cei ce ori nu inteleg ori le este greu cu cititul si s-au rezumat doar la titlu , ca nu scrie nicăieri ca se interzice cresterea porcilor in gospodariile cetățenilor , ci doar se mentioneaza interzicerea creșterii porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri. Sunt prezentate niste norme de cresterea porcilor in condiții biologice de siguranță , este normal si logic sa se ia masuri de stopare a propagării acelui virus de pesta porcină , dar de la niste masuri de biosecuritate pana la a se dilua mesajul si sa ajungeti la concluzia ca nu mai are voie cetateanul de rand să crească , este o mare diferență , dar e clar , e mare gradina Domnului , si unii mai sar si gardu’ !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...