ALBA
Actualitate, Stirea Zilei

Fonduri nerambursabile disponibile pentru proiecte de îmbunătăţire a mediului urban şi de restaurare a patrimoniului cultural

AM-POR a lansat recent două apeluri de proiecte în cadrul POR (2014-2020), aferente axei prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Este vorba de priorităţile de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri sunt autorităţile publice centrale, autorități publice locale, unitățile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entități. Prioritatea de investiţii 5.1 vizează doar entităţile eligibile din oraşe sau municipii, exceptând municipiile reședință de județ Beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri vor putea efectua în cadrul proiectelor, următoarele activităţi eligibile:

P.I. 5.1

Pentru prioritatea de investiţii 5.1 vor avea întâietate proiectele care vizează obiective de patrimoniu localizate în zone care înregistrează creştere economică, obiective incluse în patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural, patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural, patrimoniul cultural local din mediul urban. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minim 100.000 euro, iar valoarea maximă de 5.000.000 euro sau maxim 10.000.000 euro pentru obiectivele de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO.

Acţiuni eligibile:

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia la finalul implementării proiectului.

P.I. 5.2

În cazul priorităţii de investiţii 5.2, oraşele care au o suprafaţă redusă de spaţii verzi sunt cele care vor avea prioritate în funcție de suprafața de spațiu verde/locuitor care, apare evidențiată în Registul local al spațiilor verzi ale orașului. Această prioritate de investiţii vizează reconversia/reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate, cu scopul de a le transforma în zone de agrement şi spaţii verzi. Terenurile trebuie să aibă mai mult de 1000 m2 şi să nu fie înregistrat ca spaţiu verde în Registrul local al spaţiilor verzi. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minim 100.000 euro, iar valoarea maximă de 5.000.000 euro.

Acţiuni eligibile:

demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

amenajarea unor spații verzi

crearea de zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc;

achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru intretinere/vestiare, scene

instalare Wi-Fi în spațiile publice; instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;

dotare mobilier urban

modernizarea străzilor urbane conexe terenului supus intervenției;

înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;

realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Conform declaraţiilor viceprim-ministrului Vasile Dâncu pentru 5.1 au fost alocaţi 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane euro din FEDR, iar 5.2 dispune de un buget alocat de 103,85 milioane de euro. Cele două priorităţi de investiţii vizează prezervarea identităţii culturale şi dezvoltarea economică locală, respectiv reconversia și reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație.

Proiectele pot fi depuse în perioada 25 mai 2016– 25 noiembrie 2016 la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR), Organism intermediar aferent regiunii în care urmează să fie implementat proiectul.

– See more at: http://feun.ro/fonduri-nerambursabile-disponibile-pentru-proiecte-de-imbunatatire-mediului-urban-si-de-restaurare-patrimoniului-cultural/#sthash.dvVsK5o3.dpuf

Distribuie Acum

15 aprilie 2016

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RADIO ALBA
Scrie-ne pe Messenger
Loading...