Actualitate

Firme amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM Alba

itmPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 16.09.2013 – 20.09.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 43
Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi : 1067
Din care femei : 448
Tineri : 1
Număr deficienţe constatate: 84
Număr de măsuri dispuse : 84
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 5 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 6 amenzi în valoare totală de 55.600 lei;
din care 3 amenzi pentru munca la negru în valoare de 50.000 lei;
Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :

S.C. FIA CONSULTING & DISTRIBUTION SRL – 1 pers. depistată în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 10.000 LEI;

S.C.TRANSILVANIA EXPRES COMPANY SRL – 2 pers. depistate în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 20.000 LEI;

S..C. RAMA SRL Roman,jud.Neamţ,+punct de lucru Autostradă – 2 pers. depistate în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 20.000 LEI;

Principalele deficienţe stabilite în controale :
primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;
nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;
regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 29
Număr deficienţe constatate: 51
Număr de măsuri dispuse : 51
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 1 din care:
1 Avertisment;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
Organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor
Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
Lipsa fiselor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

23 septembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...