SEBES ALBA
Actualitate

Firmă din Gârbova amendată pentru munca la negru

itmPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 11.11.2013 – 15.11.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 46
Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi : 1288
Din care femei : 343
Tineri : 0
Număr deficienţe constatate: 87
Număr de măsuri dispuse : 87
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 1 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 12 amenzi în valoare totală de 124.400 lei;
Din care 1 amendă de 10.000 lei pentru munca la negru;
Societăţi comerciale sancţionate pentru muncă nedeclarată :

1. S.C. MIC COMIMPEX SRL Gârbova – 1 pers. fără forme legale de angajare – amendă de 10.000 lei;
Principalele deficienţe stabilite în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;
nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;
regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 37
Număr deficienţe constatate: 52
Număr de măsuri dispuse : 52
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 7 din care:
2 Avertismente;
5 amenzi în cuantum de 18.000 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
Organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor
Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
Lipsa fiselor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor

Distribuie Acum

18 noiembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *